Deviata hlava pýchy – 1. časť

Povedal si mi, že PÝCHA má deväť hláv : moc, chamtivosť, samoľúbosť, hrdosť, nadutosť, dôležitosť,
márnivosť, namyslenosť, túžba po obdive a sláve.
To všetko je pýcha, to sú jej hlavy. Každá z hláv je len jeden z odtieňov pýchy v inom šate.
Všetkých deväť hláv má svoje prestrojenia. Pri každom prestrojení si pýcha, len zmenila svoje meno.
Rozhodovať sa máme srdcom.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

NINTH HEAD OF PRIDE – Part 1.

More in English in PDF

Pridaj komentár