Modlitba Lásky

 Milovaný Bože –  MATKA a OTEC , ktorý si uložený v mojom srdci a ktorý si mojou súčasťou,
rovnako ako ja Tvojou.
Posväť sa Láskou meno Tvoje, príď Kráľovstvo Lásky Tvojej.
Buď vôľa Tvoja, ako v Nebi, tak i na Zemi, tak i vo vnútri Zeme, tak i v celom Stvorení a tak i vo mne,
buď vôľa Tvoja.
Buď vôľa Tvoja, vôľa  Lásky a  Harmónie bytia v Milosti, Jednote,  Rovnocennosti medzi všetkými
bytosťami a v Úcte k Životu na Matke Zemi.
S Láskou prijímam a ďakujem za chlieb môj každodenný a pokorne prosím za chlieb, ktorým ma
denne požehnávaš.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam milosrdenstvo, s ktorým odpúšťaš moje viny.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam, že ma s Láskou učíš odpúšťať a ja v Láske
odpúšťam  všetkým tým, ktorý sa proti mne previňujú.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam, že ma s Láskou učíš odpúšťať, milovať a prijímať
samú seba/ samého seba, bez podmienok.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam, že  Láskou Tvojou som zbavená/ý od všetkých
negatívnych nánosov bolestí, neodpustení a pocitov vín, vytvorených a  uložených v mojom srdci
v celej línii času.
S Láskou prijímam a ďakujem, že ma s Láskou sprevádzaš a pokorne prosím, prevádzaj ma
svojou Láskou cez všetky moje pokušenia.
Ďakujem za každú noc,  v ktorej Ťa prosím o odpočinok a ďakujem i za každý  deň, do ktorého
sa zobúdzam, v ktorom Ťa prosím o ochranu, múdrosť i poznanie, ktoré s láskou vďačne prijímam.
S hlbokou úctou, pokorou a vďačnosťou ďakujem, s láskou prijímam a prosím za zdravie môjho tela,
duše a ducha.
Nech Tvoje kráľovstvo Lásky je večné naveky, ako v Nebi, tak i na Zemi, tak i vo vnútri Zeme,
tak i v celom Stvorení a tak i vo mne.
Milovaná Matka Zem, v túto chvíľu sa zlaďujem s tvojou energiou lásky, milosti a hojnosti,
ktorú v hlbokej vďačnosti prijímam, v úcte ďakujem a zároveň o ňu prosím.
Amen.

Modlitba Lásky v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony
Modlitba Lásky z knihy Posolstvá Lásky II. časť – Vyššie princípy vesmírnych zákonov