Pozícia obete – 1.časť

Ak sa stane, že v živote je ľudská bytosť pyšná, nadradená, povýšená a vedome aj s tou pýchou voči tým druhým ľudským bytostiam koná, tak všetci ostatní ľudia vidia a vedia aká je, lebo ona svoju pýchu neskrýva, otvorene ju ukazuje voči druhým  ľudským bytostiam a aj keď koná v tej pýche, tak v tej podstate je k nim úprimná, pretože tú svoju pýchu priznáva.
Priznáva ju sama pred sebou a priznáva ju  aj voči ostatným ľudským bytostiam.
Ale, ak sa tá pýcha v ľudskej bytosti vytvorí v tej skrytej forme, tak potom aj v línií času v tej skrytej forme sa ďalej snaží pôsobiť, aby tú ľudskú bytosť mohla ľahšie ovládať.
Tak napríklad sa potom stane, že tá ľudská bytosť vo vzťahu k ostatným ľudským bytostiam pôsobí ako anjel, stelesnenie dobra a pokora sama, ale práve opak je pravdou a tá ľudská bytosť je v tej podstate voči tým druhým nesmierne krutá a zákerná, bezohľadne a kruto zabíja a vraždí bez toho, že by svojim vonkajším prejavom tie  druhé bytosti na to upozornila.  Takéto správanie ľudskej bytosti je oveľa ťažšie  prehliadnuť.
Tá ľudská bytosť je v tej svojej podstate falošná, hrá s druhými veľmi zákernú hru a vtedy jej krutosť dá sa povedať , že je bezbrehá.
Tie ostatné ľudské bytosti vôbec netušia pravdu o tom, že s akým krutým človekom sa stretli a preto vôbec samých seba pred ňou nechránia. 
O to  je potom bolesť, ktorá sa v tej ľudskej bytosti vytvorí väčšia a ľahšie ju stiahne do tej roviny pozície obete.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár