Pozícia obete

Ak sa stane, že v živote je ľudská bytosť pyšná, nadradená, povýšená a vedome aj s tou pýchou voči tým druhým ľudským bytostiam koná, tak všetci ostatní ľudia vidia a vedia aká je, lebo ona svoju pýchu neskrýva, otvorene ju ukazuje voči druhým  ľudským bytostiam a aj keď koná v tej pýche, tak v tej podstate je k nim úprimná, pretože tú svoju pýchu priznáva.
Priznáva ju sama pred sebou a priznáva ju  aj voči ostatným ľudským bytostiam.
Ale, ak sa tá pýcha v ľudskej bytosti vytvorí v tej skrytej forme, tak potom aj v línií času v tej skrytej forme sa ďalej snaží pôsobiť, aby tú ľudskú bytosť mohla ľahšie ovládať.
Tak napríklad sa potom stane, že tá ľudská bytosť vo vzťahu k ostatným ľudským bytostiam pôsobí ako anjel, stelesnenie dobra a pokora sama, ale práve opak je pravdou a tá ľudská bytosť je v tej podstate voči tým druhým nesmierne krutá a zákerná, bezohľadne a kruto zabíja a vraždí bez toho, že by svojim vonkajším prejavom tie  druhé bytosti na to upozornila.  Takéto správanie ľudskej bytosti je oveľa ťažšie  prehliadnuť.
Tá ľudská bytosť je v tej svojej podstate falošná, hrá s druhými veľmi zákernú hru a vtedy jej krutosť dá sa povedať , že je bezbrehá.
Tie ostatné ľudské bytosti vôbec netušia pravdu o tom, že s akým krutým človekom sa stretli a preto vôbec samých seba pred ňou nechránia. 
O to  je potom bolesť, ktorá sa v tej ľudskej bytosti vytvorí väčšia a ľahšie ju stiahne do tej roviny pozície obete.

Všetko to, čo sa vo vašom živote stane, je dôsledok vesmírnych zákonov a to Zákona slobodnej vôle,  Zákona zachovania energie a Zákona Poznania, pretože aj keď si v tej pozícií obete a v tom vašom pomyselnom “spravodlivom hneve” myslíte, že tá kliatba, ktorú ste vytvorili, zasiahne tú druhú ľudskú bytosť, na ktorú tú kliatbu hádžete, veľmi sa mýlite, pretože ona zostane súčasťou vášho energetického poľa a tak pôsobí vo vašom živote, ale aj v tých nasledujúcich životoch a v celom vašom bytí, až pokiaľ ju vedome nezrušíte, alebo v bezpodmienečnej Láske, ktorú dokážete vytvoriť k tej druhej bytosti, na ktorú ste tú kliatbu hodili, ju práve tá BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA  potom rozpustí. 
A toto je uzatvorený kruh.
Aby ste tak dokázali konať, je potrebné, aby vašou súčasťou bola POKORA. Pokiaľ neprijmete ZODPOVEDNOSŤ  sami za seba, za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, ktoré vytvárate, táto POKORA nie je vašou súčasťou.
A toto máte ďalší uzatvorený kruh.

POKORA vám potom dá ten dar TRPEZLIVOSTI, bez ktorého to nedokážete urobiť, lebo potrebujete byť trpezlivý, aby ste tieto Poznania dokázali tým ľudským bytostiam vysvetliť.
V tomto procese bude potrebné rozlišovať svoju ZODPOVEDNOSŤ a ZODPOVEDNOSŤ tej ľudskej bytosti, ktorej to vysvetľujete, lebo je potrebné, aby ste jej  tú ZODPOVEDNOSŤ ponechali a nepreberali ju na seba, lebo ona musí cítiť ťarchu a tiaž svojej vlastnej ZODPOVEDNOSTI, aby ju ona energeticky prinútila konať iným spôsobom.
Ak tú jej ZODPOVEDNOSŤ  prijmete a ponesiete za ňu, nič sa nezmení voči tej ľudskej bytosti,  ale zmení sa energeticky to, čo sa týka vás samých, pretože tá jej ZODPOVEDNOSŤ bude potom pre vás energeticky veľmi ťažká a stiahne vás do pozície obete, v ktorej sa ona teraz nachádza. 
Potom aj VY sami  prestanete vidieť objektívnu pravdu a realitu toho čo sa deje a môže sa stať, že potom aj VY sami začnete  prenášať pocit viny na tú ďalšiu ľudskú bytosť.
Potrebujete si zachovať Lásku, Súcit a Pokoru v srdci, aby ste to všetko dokázali vidieť, aby ste dokázali rozlišovať čo je objektívna pravda a čo sú tie falošné ilúzie. Toto dokážete rozlíšiť len vtedy, ak  tej ľudskej bytosti, ktorej to všetko vysvetľujete, ponecháte jej vlastnú ZODPOVEDNOSŤ a budete prijímať len svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Vysoké Tatry

Pridaj komentár