Súdenie a odsudzovanie druhých ľudí bez toho, aby sme ich poznali – 1.časť

A teraz si uvedomte, že toto je VEDOMÁ spolupráca prejavenej a skrytej formy pýchy, pretože ľudská bytosť, ktorá má v sebe vytvorenú akúkoľvek hlavu pýchy v tej prejavenej forme, dokáže inú ľudskú bytosť, ktorá nekoná v pýche,  preklopiť a stiahnuť do skrytej formy pýchy, čiže do pozície obete. V tomto prípade tento vzorec správania funguje takým spôsobom, že prejavená pýcha nadradenosti  jednej ľudskej bytosti, energeticky stiahne druhú ľudskú bytosť do skrytej formy pýchy , čiže do pozície obete.
Stalo sa tak preto, že tá prvá ľudská bytosť si nedala  vôbec žiadnu námahu s tým, aby  pravdivosť informácií, ktoré dostala, si akýmkoľvek spôsobom overila.
Práve skrytá forma pýchy v pozícii obete, vytvorí v ľudskej bytosti bezmocnosť.
Energia BEZMOCNOSTI je veľmi ťažká energia, ktorá v ľudskej bytosti vytvorí „nechuť žiť“, pretože nech by urobila čokoľvek, nedokáže zmeniť tie energie, ktoré v tej prejavenej pýche nadradenosti voči nej, vytvorila tá druhá ľudská bytosť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Svitanie

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk