Pocit hanby – 1.časť

Prejavená pýcha v spolupráci s egom ľudskej bytosti,  jej dáva moc.
Neprejavená a skrytá pýcha toho človeka o jeho vnútornú silu oberie.
V podstate skrytá pýcha výnimočnosti a povýšenosti, ak ju človek sám v sebe zrodí, ako keby mu zobrala POKORU a nahradila ju falošnou pokorou, čiže pokorovaním.
Ale tá ľudská bytosť v tej skrytej pýche potom pokoruje samú seba a prejavuje sa to práve v tej falošnej skromnosti toho človeka a v tom pocite, že on je lepší ako všetci ostatní, čo energeticky vytvorí začarovaný kruh, pretože táto ľudská bytosť nevidí, že je touto skrytou pýchou výnimočnosti a povýšenosti ovládaná a manipulovaná.
A keďže vo vzťahu k ostatným ľuďom v tej spoločnosti potom pôsobí ako obetný baránok, naozaj sa tá spoločnosť vo vzťahu k nemu v tomto zmysle postaví a on sa stáva obeťou.
Práve skrytá forma pýchy zoberie ľudskej bytosti schopnosť, aby sa potom vedela a dokázala postaviť v tej PRAVDE sama za seba.
Tá pýcha jej zoberie túto schopnosť, pretože ju preklopí do POZÍCIE OBETE a následne v nej vytvorí BEZMOCNOSŤ. 
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com