Manipulácie a nerovnocennosť – 3.časť

Ľudská bytosť, ktorá je zovretá strachom, rovnako ľudská bytosť, ktorá je ovládaná pýchou, je veľmi ľahko manipulovateľná a takáto ľudská bytosť sa vôbec nedokáže rozhodovať slobodne, ale koná len tak, ako jej to strach a pýcha dovolia.
A tu vôbec nejde o to, že tá ľudská bytosť nekoná z Lásky, lebo ona nie je toho vôbec schopná, pretože ona nevie v tom zovretí, čo to znamená konať z Lásky.
V tej chvíli  zovretia, je ľudská bytosť plne ovládaná strachom a pýchou.
Strach za tie veky svojho pôsobenia na Matke Zemi,  je už vo forme bytosti, nie však tej hmotnej, ľudskej,  ale je to vedomá bytosť, rovnako ako aj pýcha.
Preto sa vám častokrát strach aj pýcha vedome vysmieva.
A pýcha vás vždy a za každých okolností, zrazí na kolená, aby vás pokorila a ponížila a týmto energeticky podporuje nerovnocennosť na Matke Zemi.     
Uvedomte si, že slovné spojenie „mať viac“,  je energetická rovina pýchy  a strach je energetická rovina, že o to čo mám, prídem.
Toto všetko  vytvorilo ego práve tým, že ľudská bytosť má právo slobodne sa rozhodovať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Manipulácie a nerovnocennosť – 2.časť

V súčasnosti, či si to uvedomujete alebo nie,  všetky ľudské bytosti sú ovládané pýchou.
Pýcha ako taká je súčasťou vašich nevedomých rovín, z ktorých vás  prostredníctvom vášho ega a manipulácií,  ktoré vytvára, veľmi ľahko ovláda.
Práve preto je momentálne pýcha  nedeliteľnou súčasťou vašej ľudskej spoločnosti.
A je to práve pýcha, kto energeticky vytvára to  nesmierne veľké množstvo manipulácií a klamstiev, ktoré nedokážete vidieť, pretože pýcha ako taká ľudské bytosti nielen zaslepuje, ale zároveň im berie schopnosť vidieť objektívnu pravdu.
A práve preto cez tie filtre, ktoré vám pýcha vytvára a cez ten uhol pohľadu potom každá ľudská bytosť vníma len svoju pravdu.
Toto je začarovaný kruh, v ktorom sa pohybujete a ktorý dovoľuje, aby ste boli  klamaní a manipulovaní tak, že to vôbec nevidíte.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Manipulácie a nerovnocennosť – 1.časť

Práve PÝCHA stojí energeticky za tým, že VY SAMI – ako ľudské bytosti,  nedokážete v súčasnosti tú  ROVNOCENNOSŤ vôbec žiť a to je ten prvopočiatočný impulz, ktorý to vytvoril.
Je to v podstate o tom, či sa na pohár pozeráte tak,  že je poloplný alebo poloprázdny.

Ak sa ľudská bytosť  na ten pohár pozerá s pocitom, že je poloprázdny, tak má v nevedomí veľmi silne uloženú energiu pýchy chamtivosti, pretože práve tou energiou slova „poloprázdny“ tvorí energeticky, že má málo a chce viac.
Paradoxne práve týmto uhlom pohľadu sama pre seba vytvára ten nedostatok, že má málo.
Tejto ľudskej bytosti chýba  v živote pokora a vďačnosť za tie najmenšie veci, ktoré život ponúka a vtedy sa stáva, že tá duša a tá ľudská bytosť, ktorá je takto nastavená sa v tej podstate potom nevie priblížiť sama k sebe.
Toto všetko ide z nevedomých rovín tej ľudskej bytosti a súvisí to s tým, čo ona vytvorila sama v sebe  v minulých životoch a nemá to tu a teraz vedomé, ale  je to  hlboko zapísané v jej podvedomí.
Ale uvedomte si, že  je veľmi tenká hranica medzi vedomím a nevedomím.
Z nevedomia vyťahuje veci ego.  A v tej egoistickej stránke ľudskej bytosti to potom všetko je, ale ona vôbec nerozmýšľa nad tým odkiaľ to prichádza. 
Je to pre ňu veľmi pohodlné a ona potom neprijíma svoju zodpovednosť za to, ako sa rozhoduje, ani za to, ako koná a ani za to, ako energeticky tvorí svojimi myšlienkami a vedome-nevedome  potom prenáša svoju zodpovednosť na tých druhých.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com