Posolstvo spravodlivosti-1.časť

Strácate Lásku z vašich životov.
A v Láske je skrytá Pravda.
A v Pravde je ukrytá Láska.
Ak stratíte Lásku, potom neuvidíte Pravdu.
Ak nevidíte Pravdu, neviete sa postaviť za Spravodlivosť, a tak sa Spravodlivosť stratí v spoločnosti.
Ak sa stratí Spravodlivosť a ani nevidíte, kde je Pravda, potom strácate Vieru v Lásku a Dôveru v seba samých.
Ak stratíte Vieru a Dôveru, zomiera Nádej vo vás samých a stratí sa Láska z celej spoločnosti aj z vás samých.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

MESSAGE OF JUSTICE Part 1.

More in English in PDF

Pridaj komentár