Manipulácie a zneužitie symbolu pyramídy – 3.časť

Otázka: Stretla som sa s názorom, že Sloboda je na jednej strane mince a na druhej strane mince je Zodpovednosť a že si musíme vybrať len jednu z nich. Uvedomila som si, že ten človek nesprávne pochopil posolstvo, ktoré k nemu prišlo, pretože Sloboda je spolu so Zodpovednosťou na jednej strane mince, pretože sú nedeliteľné, neoddeliteľné a nerozdeliteľné a na tej druhej strane mince je NESLOBODA, je to tak ?

Odpoveď: Áno, samozrejme, lebo so slobodnou vôľou prichádza aj Zodpovednosť.
Lebo keď sa človek rozhodne a rozhoduje sa slobodne, vyplýva z toho Zodpovednosť.
Je to prevzatie tej vlastnej Zodpovednosti za to rozhodnutie a skutok a to platí aj pre myšlienky, slová, pocity a emócie, ktoré každá ľudská bytosť  v sebe samej vytvára. 
Slobodná vôľa a Zodpovednosť sú ako spojené nádoby a nie sú od seba rozdelené.
Sú ľudské bytosti, ktoré sa kvázi slobodne rozhodnú, ale nie sú ochotné prijať Zodpovednosť za svoje rozhodnutie, lebo to prináša zmeny v živote ľudskej bytosti, pretože slobodná vôľa prináša dôsledky a za tie treba prevziať  práve tú Zodpovednosť.
Je to tak preto, lebo práve tie dôsledky slobodnej vôle a slobodných rozhodnutí sa dotýkajú aj druhých ľudských bytostí, napríklad- zmena práce, zmena bývania a pod.,  lebo to výrazne ovplyvní  aj ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou života tej ľudskej bytosti, ktorá sa rozhodla a tú zmenu urobila.
Práve preto sa potrebuje naučiť vnímať a prijímať Zodpovednosť v tých širších súvislostiach ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť  Slobodnej vôle, aby ste sa naučili a dokázali SLOBODNE ROZHODOVAŤ.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Chrám Matky Zeme, pyramída Lásky a pyramída Slnka pri meste Visoko v BIH ( odfotené z pyramídy Mesiaca)

Manipulácie a zneužitie symbolu pyramídy – 2.časť

Uvedomte si, že VODA nie je ľudský výtvor a práve preto  nikdy nemôže patriť jednotlivcom a práve preto by sa nikdy! Nikdy!! NIKDY !!! nemala privatizovať.
Keby bolo  vašou súčasťou Poznanie, že VODA je vašou nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdielnou súčasťou, rovnako ako aj LÁSKA je vašou nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou, tak by ste rovnako ako vnímate LÁSKU, vnímali aj VODU.
Vtedy by nastalo to, že vám  – ľudským bytostiam, by nikto nemohol vziať VODU, rovnako ako vám nikto nemôže vziať LÁSKU.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Pyramída Slnka a pyramída Lásky pri meste Visoko v BIH. ( odfotené z pyramídy Mesiaca)

Manipulácie a zneužitie symbolu pyramídy – 1.časť

Otázka: Uvedomila som si, že rôzne pyramidálne systémy a hry zneužili pôvodný symbol pyramídy a ako keby ho otočili,  pretože tie hry sú založené na princípe, že len tí, ktorí sú hore,  majú informácie, peniaze, moc atď., ale tie ľudské bytosti, ktoré sú v tomto systéme dole, nič nedostanú a práve to je tá manipulácia, je to tak?

Odpoveď: Áno je to tak.
Pôvodný význam symbolu pyramídy ako takej, je vyjadrením toho, že z hora niečo prichádza a prostredníctvom pyramídy sa to dáva všetkým rovnako a nerozdielne. 
Všetky pôvodné pyramídy, ktoré boli postavené a vytvorené na Matke Zemi, boli postavené ako energetické miesta prostredníctvom, ktorých na Matku Zem prichádza energia Milosti Stvoriteľa, pretože bez tejto energie sa nedokážu duše na Matku Zem inkarnovať.
Tým, že poznania o skutočnom zámere a o skutočnej úlohe pyramíd, vám  bolo veľmi dávno ešte v Egypte zobraté a veľkňami vymazané z kolektívneho vedomia ľudstva, si stále myslíte, že pyramídy boli postavené faraónmi ako ich hrobky, ale to nie pôvodný zámer týchto stavieb.  
A uvedomte si, že pôvodne postavené pyramídy nikdy neslúžili ako hrobky pre kohokoľvek.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Pyramída Slnka nad mestom Visoko v BIH
Svitanie a východ Slnka nad pyramídou Slnka pri meste Visoko v BIH