Pomstychtivosť

Otázka: Keď pýcha obete v nás vytvorí bezmocnosť a veľký hnev, tak  ho častokrát otočíme proti  človeku, o ktorom si myslíme, že nám ublížil, alebo nesplnil naše očakávania.  Následne sa však v našom konaní objaví aj nevedomá pomstychtivosť voči tomu človeku napríklad v tom význame,  že keď on neurobil to, čo sme chceli a čo sme mu povedali, tak ani mi neurobíme to, čo ten človek od nás žiada. Samozrejme si v tejto chvíli neuvedomujeme, že týmto konaním nesmierne ubližujeme najmä sami sebe. 

Odpoveď: Áno, je to tak. Tá pomstychtivosť je síce nevedomá, ale vytvorí sa  dôsledkom zmýšľania tej ľudskej bytosti. Je to vzorec správania, akým ten človek reaguje a niečo rieši, keď je v hlbokej bolesti, alebo v situácii, z ktorej nevidí cestu von, čiže je tam tá bezmocnosť alebo beznádej a v tejto situácii sa to prehodí  a preklopí a vzniká práve tá pomstychtivosť.  

NÁDEJ  je nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne spojená s Vierou a Dôverou.
Čím má ľudská bytosť v sebe väčšiu Vieru a Dôveru tak aj jeho Nádej je väčšia.
Čím menej ľudská bytosť dôveruje a verí sama sebe, svojim schopnostiam a životu, tak tým je aj jeho NÁDEJ  menšia.
Keď vlastne zhorí v tom ohni a plameni nenávisti a pomstychtivosti energetická rovina NÁDEJE, tak tá nenávisť a pomstychtivosť ako taká, ako keby všetku energiu ŽIVOTA z tej ľudskej bytosti  vysala.
A potom ten človek v energii pomstychtivosti zomiera, lebo ona mu zobrala energiu života.
Pomstychtivosť človeka doslova zožerie a požiera človeka zvnútra a všetky tie vnútorné energetické roviny spaľuje a keď ich spáli, tak tým zmení vibráciu toho človeka. Preto sa potom ten človek navonok prejavuje úplne inou vibráciou.

Tým, že vibrácia pomstychtivosti je tak veľmi nízka frekvencia, ktorá spaľuje celé vaše vnútro a ktorá vám doslova zoberie radosť zo života, je na tej druhej strane jej protipólom práve NÁDEJ, ktorá má veľmi vysokú vibráciu, aby v tých navzájom opačných polohách dokázala vibrácia NÁDEJE neutralizovať vibráciu pomstychtivosti a všetky tie dôsledky, ktoré práve energia a vibrácia pomstychtivosti vo vás vytvorí.
Práve vibrácia NÁDEJE, vás prostredníctvom Viery  a Dôvery vráti naspäť do života. NÁDEJ cez Vieru a Dôveru vám opäť pomôže vzklíčiť Lásku vo vašom živote, aby sa vám vrátil do života Súcit a cez následné Odpustenie sa vám vráti späť aj  Radosť zo Života, pretože to je to, čo vám tá pomstychtivosť zobrala.
To je uzatvorený kruh a takto pomstychtivosť funguje.

Ak dokážete prijať a uvedomiť si Poznanie, ktoré vám dáva vaša  NÁDEJ,  že každá ľudská bytosť,  ktorá sa na Matku Zem narodí, tak sem prichádza s cieľom, aby prežívala Lásku, Radosť a Šťastie a v svojej podstate je dobrá,  lebo je to NÁDEJ, že každý človek je dobrý a každý má v sebe Lásku a Dobro, tak vám práve toto uvedomenie pomôže ten plameň pomstychtivosti uhasiť a  vy sami sa prestanete mstiť.
A je to práve  NÁDEJ ŽIVOTA, ktorá to celé zastavila.
LÁSKA ako taká, je energia podporujúca život a rozvíja ho v tej spolupráci, v rovnocennosti, v empatii, vo vzájomnom rešpekte, láskavosti a úcte a toto všetko pomáha ľudskej bytosti uvedomovať si jej spojitosť s tými ostatnými a to potom vytvára JEDNOTU  v ľudskej spoločnosti.

Aby ste dokázali vidieť objektívnu pravdu, potrebujete byť v svojom strede.
Ak je ľudská bytosť akýmkoľvek spôsobom vychýlená zo svojho stredu a to do ktorejkoľvek strany, nedokážete objektívnu pravdu vidieť a vtedy je pre ňu objektívnou pravdou jej osobná pravda, ktorú však prefiltrovala cez svoj vlastný uhol pohľadu a skúsenosti, ktoré prežila.
Preto si uvedomte, že pokiaľ nie ste v strede, nedokážete vidieť objektívnu pravdu.
Ak bol akýkoľvek akt pomsty vykonaný, tak bolesť,  ktorá toho druhého  človeka zasiahla, ho preklopila do pozície obete a práve  pýcha obete mu to potom nedovolila vidieť.
Tu je dobré, ak si uvedomíte, že to je vedomá spolupráca hláv pýchy, lebo na jednej strane máte pýchu ľudskej bytosti, ktorá sa mstila z tej svojej pozície obete, ale práve tou pomstou dokázala vytvoriť pýchu obete aj v tých ostatných ľudských bytostiach, ktorým sa pomstila.
Teraz si uvedomte silu pýchy obete, lebo ona rodí a znásobuje samú seba a  preto ju tak ťažko rozoznávate a ona potom strháva do svojej moci stále viac a viac ľudských bytostí a tým, že ich zaslepí, oni vôbec nedokážu vidieť objektívne pravdu toho, čo sa naozaj a v skutočnosti deje.

Pýcha vám cez tú pomstu a pomstychtivosť zoberie z vášho života Radosť, Šťastie, Vďačnosť, samozrejme aj Lásku, Vieru, Dôveru, a nakoniec vám zoberie aj Nádej.
Napriek tomu, že celý svoj život ste sa mstili a to komukoľvek a v akejkoľvek forme a to každému kto sa proti vám postavil, vy zomierate plný zášte a zatrpknutosti voči životu a ešte si  v svojej pýche myslíte, že tým ostatným ľudským bytostiam to nikdy neodpustíte.
Avšak vy to všetko potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE a nie tým druhým ľuďom.
Táto hra sa vám opakuje zo života do života dovtedy, kým pochopíte, že to všetko potrebujete ODPUSTIŤ SAMI SEBE. Až keď toto pochopenie prijmete, vtedy sa ten kruh uzatvorí a cez to pochopenie a následné ODPUSTENIE sebe samým, ho dokážete rozpustiť.
ODPUSTENIE sebe samým v tom hlbokom pochopení a pokore rozpustí ten horiaci kruh, ktorý ste od tej pýchy prijali na svoju vlastnú ochranu a vtedy môžete ten priestor opustiť ako slobodná ľudská bytosť, pretože cez to ODPUSTENIE ste si vrátili SLOBODU.
Takto ste sa spojili so svojou dušou a ste s ňou v súlade.
Toto je uzatvorený kruh.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Ego

Otázka: Je v človeku stále prítomné ego? Áno

Otázka: Môže sa človek vzdať svojho ega? Nie, nemôže.

Otázka: Môže bytosť bez ega vytvoriť hnev, zlosť, nenávisť  alebo inú podobnú emóciu?
Odpoveď:  Ľudská bytosť  má  stále ego.

Otázka: Ale ja mám na mysli bytosti, ktoré ego nemajú – napríklad stromy, môžu ony vytvoriť hnev, zlosť, nenávisť  alebo inú podobnú emóciu? Nie.

Otázka: Cítia stromy strach, pretože vnímam, že sa chvejú, keď ich chce niekto vyrúbať?
Odpoveď:  Nie je to strach vo vašom ponímaní. Ony vedia a vnímajú to ohrozenie života, ale ony nevyjadrujú hnev a strach.  Nemajú to delenie emócií ako ľudské bytosti. Ony proste vedia, ale neriešia to, lebo ony  nemajú ego, len ony sa podľa  toho dokážu zariadiť. Lebo ten strom pred vypílením odvedie svoju dušu – nazvem to takto, aby ste tomu porozumeli, do zeme a prenesie ju na iné miesto alebo tú svoju energiu nechá v zemi, alebo ju odovzdá inému stromu. Ony fungujú v kolektívnom vedomí a nie v individuálnom ako VY ľudia, aj keď každý strom je individuálny.

Otázka: Môže ego v človeku vytvárať strach, a tak brzdiť dušu v posune?
Odpoveď: Samozrejme a o to sa aj snaží, pretože aj ego má viaceré úrovne.

Otázka: Čo je  vlastne ego?
Odpoveď: Je to zložitá otázka, ale zjednodušene Ti to vysvetlím. Je to súčasť každej ľudskej bytosti tak ako máš dušu, ducha, energetické roviny, fyzické telo, tak máš aj ego. Ego je  časť viacej tej rozumovej zložky človeka, ktorá prehovára cez hlavu a myseľ, ale ego je v podstate PROGRAM.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk