Sloboda v Láske a Láska v Slobode

Dole na zemi sa draci nedokážu tak slobodne a voľne pohybovať.
Tým, že majú mohutné, veľké telo a veľké rozpätie krídel, prirovnala by som ich pohyb k „slonom v porceláne“.
Keď sa draci na zemi pohybovali a rozpäli svoje krídla, tak nimi nechtiac zničili príbytky ľudí.
Nespôsobili to svojím zámerným konaním, ale svojou veľkosťou.
Je to slobodné rozhodnutie v Láske.
Obidvaja sme sa rozhodli slobodne a našli sme taký priestor, aby ani jednej z bytostí nebolo ublížené.
A tie bytosti nie sú od seba závislé. Je tam len čistá, nekonečná Láska, ktorá medzi nimi prúdi
a prináša im radosť z toho, že môžu byť spolu. Je to vyjadrenie, v slobodnom rozhodnutí sa v Láske.
Je to rovnaké, ako keď cítia dve ľudské bytosti energiu Lásky, ktorá ich navzájom priťahuje a oni túžia byť spolu bez toho, aby od seba čokoľvek očakávali. Tak dokážu urobiť čokoľvek, aj hory prenášať, aby mohli byť spolu. Konajú na základe absolútne slobodného rozhodnutia sa vo svojej Láske.
To je spôsob, akým na Matke Zemi žili všetky bytosti spoločne v Láske, kým nezačal pôsobiť strach.
Ak vo vás pôsobí strach, tak nedokážete nachádzať spoločné riešenia, aby ste bez podmienok a očakávaní vo vzťahu k druhej ľudskej bytosti jej vychádzali v ústrety.

Ak však dovolíte, aby sa stratila z vašej spoločnosti a z vašich životov SPRAVODLIVOSŤ, tak zavládne bezprávie a nesmierny chaos, ktorý rozvráti celú vašu spoločnosť.
To je ten okamih, ktorý sa vám strach stále opakovane snaží celé veky prinášať, lebo vtedy strácate LÁSKU a vtedy je vám zobratá SLOBODA.
Keď sa stratí SLOBODA vytvárate si tú najväčšiu bolesť vo svojej duši, pretože SLOBODA je základným a nedeliteľným právom vašej duše, ktorá jej bola darovaná pri  stvorení.
Na základe tejto nesmierne veľkej bolesti vzniká bezmocnosť, bezradnosť a beznádej vo vašom vnútri
ako v jednotlivcoch, tak aj v celej ľudskej spoločnosti.
SLOBODA je vašou nedeliteľnou súčasťou, a preto bolesť, ktorú vám strata SLOBODY vytvorí, je tak nepredstaviteľne veľká, že vás ochromí v celej vašej podstate.
Vtedy nedokážete konať a rozhodovať sa SLOBODNE V LÁSKE, ale ste ovládaní strachom a konáte len tak, ako vám to strach dovolí.

Tým, že ste sa vzdali svojej Zodpovednosti za svoje rozhodnutia, dovoľujete, aby  vám druhé ľudské bytosti  zobrali vašu SLOBODU.
 Deje sa tak preto, že VY sami ste stratili ÚCTU k slobodným rozhodnutiam druhých bytostí,
a tak ste zároveň stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Nemáte právo rozhodovať za druhé bytosti.
Každá bytosť má nezameniteľné právo sa SLOBODNE ROZHODOVAŤ.
Každá bytosť má nezameniteľné právo sa v LÁSKE ROZHODOVAŤ SAMA ZA SEBA.
Tým, že sa tak vo vašej spoločnosti nedeje, a VY rozhodujete za druhé bytosti, deje sa tak preto, že sa stratila ÚCTA k ŽIVOTU ako takému.
To, že ste stratili ÚCTU, tú hlbokú ÚCTU k ŽIVOTU, je spôsobené práve tým, že nedokážete uchopiť to,
čo znamená, že sa ROZHODUJETE SLOBODNE V LÁSKE.
Máte ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vytvoril k tomu, aby vás lepšie ovládal a manipuloval,
pretože tým ako konáte a ako sa rozhodujete, vytvárate nesmierne veľa bolesti na Matke Zemi.
A je to práve bolesť, ktorú na Matke Zemi vytvárate, ktorá umocňuje strach, aby sa ňou živil
a ukotvoval tak svoju moc nad vami.

Ak dovolíte, aby vaše vnútro a srdce ovládol strach a bolesť, začnete bojovať.
Bojujete tak, ako vám diktuje strach a bojujete proti Životu ako takému.
Strácate Lásku, strácate Slobodu, strácate Úctu, strácate Pokoru a tak nevidíte Objektívnu Pravdu,
ktorá vám prináša Lásku a vtedy vôbec neviete, čo slovo SPRAVODLIVOSŤ znamená.
Je to ďalší kruh, ktorý strach vytvoril, aby podporoval sám seba, lebo len vtedy, keď neviete čo znamená SPRAVODLIVOSŤ tak nevidíte, kde je objektívna Pravda.
Vtedy svojimi rozhodnutiami dokážete vytvárať bolesť vo svojich srdciach, aj v srdciach druhých ľudských bytostí, aj Matke Zemi, aj všetkým prejavom a formám života na Matke Zemi.

A je len na vás, pre ktorý z týchto kruhov sa rozhodnete.

Môžete sa vo svojich životoch rozhodovať Slobodne v Láske, alebo sa môžete rozhodovať pod diktátom strachu.
ÚCTU k ŽIVOTU strácate vtedy, ak prestáva byť vašou súčasťou POKORA.
A POKORA je nedeliteľnou súčasťou ZODPOVEDNOSTI.
A vedzte, že nie je POKORA AKO POKORA.
Je POKORA, ktorá je súčasťou vašej ZODPOVEDNOSTI, ak sa rozhodujete SLOBODNE v mene LÁSKY.
Vtedy je súčasťou každého rozhodnutia aj ÚCTA.
ÚCTA k ŽIVOTU ako takému, ÚCTA ku každému prejavu Života a každej forme bytia, ktorá ŽIVOT vyjadruje.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Vidlochvost feniklový

Jasoň červenooký

Fotografie motýľov sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografií je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pridaj komentár