ZADNÉ VRÁTKA – 1.časť

A tak platí, že ak je vašou súčasťou  LÁSKA, VIERA, DÔVERA a NÁDEJ, zrodí sa vo vás SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a POKORA.
A rovnako platí, že ak máte v sebe SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a POKORU, máte zároveň v sebe aj LÁSKU, VIERU, DÔVERU a NÁDEJ.
A tak sa stratí z vášho života Láska a vtedy nedokážete tvoriť svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky v  Láske s Láskou a pre Lásku.
Keď stratíte Súcit, Láskavosť a Pokoru vytratí sa z vás to teplo ľudskosti a stanete sa chladným a bezcitným človekom, ktorý všetko podriaďuje tvrdej kalkulácii svojho rozumu a ega a rozhoduje sa len tak, aby zo všetkého čo robí, mal osoh len sám pre seba, bez ohľadu na to, aký dopad a dôsledky to prinesie tým druhým ľudským bytostiam.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Hortenzie