Cukor a bič

Nechcem sa rozhodnúť, keď nepoznám súvislosti. Moje vnútro to odmieta, až kričí, že potrebujem poznať dôsledky toho, čo sa stane, keď si jedno alebo druhé vyberiem. Nemôže predsa odo mňa nikto chcieť, aby som sa rozhodovala, keď neviem, čo mi to prinesie.
Vnímam to ako nespravodlivosť, že to odo mňa niekto chce, aby som sa takto rozhodovala.
Ani dieťa sa nerozhoduje samé, keď nepozná riziká svojho konania a preto za dieťa rozhodujú rodičia a tak ho chránia pred nebezpečenstvom, ktoré by mu hrozilo, pretože dieťa nepozná dôsledky svojho konania a rozhodovania.
Hnevá ma to, že sa musím rozhodnúť a nechápem prečo odo mňa Vesmír chce, aby som sa rozhodla, keď neviem, čo mi to prinesie, keď malým deťom dal ochranu a pomoc prostredníctvom ochrany  cez ich rodičov, tak prečo ju nemám aj ja sama, prečo ju nedal aj mne.

Keď nemáme POZNANIE, nerozhodujeme sa SLOBODNE, tápeme, lebo sme nevedomí. Potrebujeme poznať dôsledky rozhodnutí a tak potrebujeme mať Poznanie, aby sme sa vedeli rozhodovať slobodne.
V opačnom prípade si tým nevedomým rozhodnutím  spôsobíme sami v sebe veľa bolesti, utrpenia, pocitov vín, nehodnosti, zlyhaní, neodpustení a práve preto odmietame prijať Zodpovednosť za svoje rozhodnutia, lebo nemáme Poznanie, nepoznáme dôsledky svojich rozhodnutí v tých širších súvislostiach a práve preto odmietame prijať Zodpovednosť za to ako sme sa rozhodli.
Preto nie je tá Zodpovednosť súčasťou nášho slobodného rozhodnutia, lebo my nie sme VEDOMÉ bytosti. Nie sú našou súčasťou Poznania o fungovaní Vesmírnych zákonov a preto sa rozhodujeme ako nevedomé bytosti. Nepoznáme dôsledky našich rozhodnutí a preto za ne neprijímame Zodpovednosť.

Ak však nepoznáte svoju minulosť, tápete, lebo nerozumiete tomu, čo sa deje v prítomnosti Tu a Teraz a preto sa neviete rozhodovať slobodne a práve preto sa necháte manipulovať falošným obrazom vašej prítomnosti Tu a Teraz a na základe toho falošného obrazu sa potom rozhodujete, ale nedokážete prijať za toto rozhodnutie  Zodpovednosť v širších súvislostiach a svoju budúcnosť vytvárate len tak, ako vám to strach v tejto manipulácii podsunul a dovolil.
To znamená, že ste sa rozhodli nie tak, ako ste  chceli VY SAMI, ale tak,  ako chcel strach, aby ste sa rozhodli.
A na tomto princípe, čiže na princípe tejto manipulácie strachom, funguje a je založený aj ochraniteľský komplex, kedy ten kto chráni, manipuluje tým, koho chráni, pretože ten kto chráni, vytvára vedome falošné obrazy, ktoré podsúva tomu koho chráni.

Ale poslušnosť nie je Láska.
Poslušnosť nemá s Láskou vôbec nič spoločné.
Poslušnosť je ďalším nástrojom strachu a v tomto prípade sa skryla, preobliekla, či zamenila s rešpektom.
Ak má človek REŠPEKT k tomu druhému, dokáže s Láskou rešpektovať slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti s tým, že jej zároveň ponechá ZODPOVEDNOSŤ za jej slobodné rozhodnutie.
Rovnako sa poslušnosť skrýva zámerne aj za ÚCTU k rodičom ako takým.
Každá ÚCTA je tvorená Láskou, ktorá vyviera zo srdca, ale poslušnosť je tvorená strachom, ktorý tú ľudskú bytosť zovrel.
A je najvyšší čas, aby ste to ako jednotlivci aj spoločnosť začali rozlišovať.
Rešpekt a Úcta sa nikdy nedajú vynútiť. Prirodzene prúdia zo srdca ľudskej bytosti k tej druhej ľudskej bytosti, ak je v tom ich srdci Láska, ale ak  srdce tej ľudskej bytosti zovrie strach, Úcta a Rešpekt za zmenia na poslušnosť.
Je medzi mini obrovský energetický rozdiel, pretože Úcta a Rešpekt, ktorý je tvorený z Lásky dáva tej ľudskej bytosti pocit radosti, šťastia a naplnenia.
Každá poslušnosť, ktorá je tvorená zo strachu prináša pocit krivdy, obete, nenaplnenia, hnevu, flustrácie, nešťastia, súdenia a v konečnom dôsledku až zášte, zatvrdnutosti, nespravodlivosti a pomstychtivosti.

SLOBODA je nedeliteľnou súčasťou vašej duše a ako ľudská bytosť ste  naplnený šťastím vtedy, ak ste v súlade so svojou dušou a práve preto je pre vás SLOBODA nedeliteľnou súčasťou aj vášho života, vás ako ľudskej bytosti.
A to je uzatvorený kruh.
Toto je dôvod toho, prečo strach na vás útočí a stále vytvára nové a nové  manipulácie k tomu, aby vám zobral vašu slobodu.
A vedzte, že SLOBODA zostane vašou súčasťou  a ponecháte si ju ako jednotlivci, aj ako spoločnosť len vtedy, keď zostane vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ, pretože ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou súčasťou SLOBODY a rovnako platí, že SLOBODA je nedeliteľnou súčasťou ZODPOVEDNOSTI.
A toto je uzatvorený kruh.
Preto platí, že  ak stratíte  jedno, zákonite stratíte aj to druhé.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/