VINA EVY ? – 5.časť

Ak tie situácie odmietate, a uvedomte si, že vy sami ste ich vytvorili, nikdy to nedokážete zmeniť. Keďže platí Vesmírny zákon zachovania energie, stále to zostane vašou súčasťou a čím viacej to odmietate, tak práve energia vášho odmietnutia, odporu a neprijatia, to stále posilňuje a preto všetko  to, čo odmietate, vo vašom živote pretrváva a rastie.
Takže ako prvý krok potrebujete tu a teraz prijať, že NEROVNOCENNOSŤ ako taká je súčasťou vášho života a to na všetkých stupňoch a vo všetkých rovinách vášho bytia.
Práve tým prijatím prestanete tomuto klásť odpor.
A potom to môžete zmeniť práve tou vedomou prácou sami na sebe.
Nie na tom druhom, ale sami na sebe.
To znamená, že každý z vás musí začať sám u seba a až keď to zmeníte sami v sebe, zmení sa to potom aj vo vašej spoločnosti.
Toto je dôsledok Vesmírneho zákona Slobodnej vôle, pretože sa nemôžete rozhodnúť za žiadnu inú ľudskú bytosť, ale  len sami za seba.
Až vtedy, keď to takto zmeníte sami v sebe, tak sa to zmení aj vo vašej spoločnosti, čo je dôsledok Vesmírneho zákona : Ako hore, tak aj dole, ako vo veľkom, tak aj v malom a ako vo vnútri, tak navonok. Takže tak, ako zmeníte svoje vnútro a budete to vyžarovať smerom von, zmení sa aj ten celok vonku, ktorý je práve odrazom toho, čo vy sami vyžarujete zo svojho vnútra.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

VINA EVY ? – 4.časť

Uvedomte si, že „jablko“ je symbol Poznania, ktoré prišlo cez ženu, lebo žena je spojená s podstatou, čiže s Láskou a práve žena dala  to Poznanie ochutnať mužovi, lebo on nebol schopný to Poznanie spoznať a prijať.
Tým, že oni obaja cez to Poznanie prezreli,  ich nikto z raja nevyhnal.
Toto je metafora toho, že z tej ilúzie vošli do reality života tu a teraz.
Avšak v tom programe  je  to prepísané tak, že žena je na vine a muža zviedla a kvôli  nej ich vyhnali z raja. Ale práve to je to sladké nevedomie, z ktorého prešli do vedomia a preto z Evy spravili vinníka a z muža obeť.
Bytosti, ktoré sa rodia ako ženy a aj žijú ako ženy, pričom si uvedomte, že sa všetci v čase rodíte  ako ženy, ale aj ako muži a to všetci bez rozdielu, aby ste v tom živote, keď sa narodíte ako žena, aby to tá bytosť -žena- mohla pochopiť  a tak pozdvihla svoju vlastnú hodnotu na ROVNOCENNÚ, aby sa začal prepisovať program o „ vine Evy“ v tom kolektívnom nevedomí do kolektívneho vedomia a tak nastala na Matke Zemi zmena.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

VINA EVY ? – 3.časť

Ak sa rozhodnete kráčať po ceste LÁSKY a prijmete ROVNOCENNOSŤ ako takú, tak práve  ROVNOCENNOSŤ rozpustí tento starý program o „vine Evy“ o  „prvotnom hriechu a vine Evy“, ktorý bol do vás, do vašich buniek a DNA zámerne vkódovaný práve preto, aby vytvoril  NEROVNOCENNOSŤ , ktorú VY SAMI  dnes žijete.
S  týmto účelom a zámerom bol vedome tento program vytvorený.  
Toto je uzatvorený kruh.
Samozrejme prijatím tohto programu o „vine Evy“ a jeho vkodovaním do vašich buniek aj DNA sa stalo to, že táto menejcennosť zobrala žene jej vnútornú silu.
Preto sa taký dlhý čas, v podstate celé veky,  nedokázali ženy postaviť sami za seba.
Tu je ďalšia rovina, ktorú tento program vytvoril tým, že bol prijatý v hmote a to mužmi aj ženami rovnako a tým, že sa stal súčasťou ich buniek a DNA, zmenil energetickú rovinu ženy, pretože jej zobral jej vnútornú silu.
Dlhé veky sa potom nedokázala žena postaviť v svojej sile sama za seba, bola plne a dá sa povedať, že absolútne podriadená mužovi. Práve táto podriadenosť veľmi výrazným spôsobom pomáhala ukotvovať NEROVNOCENNOSŤ  bytostí na Matke Zemi.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.co

VINA EVY ? – 2.časť

Tento program o „vine Evy“, ktorý, a to si uvedomte, nie je jediný, ktorý ukotvuje NEROVNOCENNOSŤ ako takú na Matke Zemi, prináša veľmi veľa bolesti, ktorá sa v dôsledku jeho pôsobenia v ľudskej bytosti vytvára. 
A už som vám vysvetlil, komu slúži energia bolesti, pre koho je prospešná a kto ju stále na Matke Zemi vytvára a to je STRACH.
Takže toto je vedomý program strachu, prostredníctvom, ktorého strach ako taký podporuje svoje pôsobenie na Matke Zemi.
Uvedomte si, že čím je väčšia NEROVNOCENNOSŤ v ľudskej spoločnosti, tým viac je ľudská spoločnosť  a ľudské bytosti v nej žijúce, zovreté strachom.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

VINA EVY ? – 1.časť

ROZMANITOSŤ vám prináša ako svoj DAR schopnosť PRISPÔSOBIŤ SA.
Rozmanitosť vám prináša schopnosť prispôsobenia sa rôznym podmienkam, rôznym prostrediam, či už v tej podobe hmoty, ale aj v tej emocionálnej a energetickej.
Práve tento dar rozmanitosti a pestrosti života na Matke Zemi vám priniesol schopnosť prispôsobovať sa.
Nemáte to zatiaľ zvedomené a prepojené, že to spolu súvisí.
Ale bez tejto pestrosti a rozmanitosti, keď by nebola tu na Matke Zemi, tak táto schopnosť prispôsobiť sa a prispôsobovať sa, by nebola vašou súčasťou.
V dávnych dobách nebola automaticky táto schopnosť „prispôsobovať sa“ vašou súčasťou.
Trvalo veľmi dlhé obdobie, veľmi dlhé eóny vekov, kým schopnosť „prispôsobovať sa“ týmto rozmanitým prostrediam a podmienkam sa stala vašou súčasťou a vkódovala sa do vašich buniek a DNA.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com