Zarputilosť a zatvrdenosť -5.časť

Čím väčšiu bolesť strach vo vás vytvorí, tým viacej chcete bojovať.
Takto sa ocitnete v uzatvorenom kruhu nekonečného boja a bolesti, ktorá sa vo vás týmto spôsobom vytvára a práve preto, že vám Poznanie o tejto ZODPOVEDNOSTI bolo zobraté, nevidíte, že VY SAMI máte v rukách ten nástroj a možnosť, aby ste to zmenili, pretože len VY SAMI môžete rozpustiť tieto energetické previazania, ktoré ste vytvorili práve tým, že umožníte sami sebe,  aby ste prijali Poznanie o tom ako, kedy a prečo ste tieto energetické väzby  VY SAMI vytvorili.
Práve cez toto Poznanie to potom v hlbokom súcite dokážete PRIJAŤ a ODPUSTIŤ samým sebe a všetkým ostatným, čím tieto energetické väzby rozpustíte a vrátite sami sebe aj tým druhým SLOBODU a tak prestanete túto bolesť v sebe vytvárať, pretože tie reťaze ktorými ste sami seba zviazali, prestanete vytvárať.
Tie reťaze vás prestanú zraňovať a keďže už v sebe nemáte tú bolesť, tak prestanete bojovať.
Prestane to byť pre vás potrebné, aby ste bojovali a vtedy nemusíte hrať a vytvárať ďalšie masky a tak dostanete do súladu svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie a opäť ste sa stali slobodnou ľudskou bytosťou.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore.“

VIAC V PDF

Lesná cestička

Zarputilosť a zatvrdenosť -4.časť

Je to ZODPOVEDNOSŤ každého jedného člena tej rodiny, aby to pochopil, prečo sa tie veci dejú tak ako sa dejú, aby to dokázal PRIJAŤ a aby to v LÁSKE ODPUSTENIA rozpustil.
Je dôležité, aby ste pochopili, že toto za vás nikto iný neurobí.
Môžete to urobiť len VY SAMI, keď túto vnútornú  ZODPOVEDNOSŤ prijmete.
Inými slovami povedané keď tú moc, ktorá vám bola daná a ktorú máte, čiže tú korunu tej ZODPOVEDNOSTI, ktorá s tou mocou je nedeliteľne spojená, prijmete tiež.
To čo sa vám ako ľudským bytostiam v línií času vášho vývoja stalo, bolo práve to, že toto Poznanie o nedeliteľnosti ZODPOVEDNOSTI, ktorá je spojená s tou mocou, vám bolo zobraté. Reálne sa potom udeje to, že vy prijímate svoju moc a svoju silu, ale neprijímate túto hlbokú ZODPOVEDNOSŤ za to, akým spôsobom  a ako v svojich životoch tvoríte.
Práve energetická rovina vášho ega a tiež aj jednotlivých hláv pýchy vám nedovoľuje, aby ste sa v svojom živote dokázali pozrieť do tejto vnútornej hĺbky a skĺzavate len po povrchu.
Preto ste stále túto podstatu pre seba nedokázali vidieť a neprijali ste ju.
Je to proces.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Zarputilosť a zatvrdenosť -3.časť

Ak v niektorom konkrétnom živote prijmete, že nejaká iná ľudská bytosť tie energie z vás sňala, alebo prijmete, že iná ľudská bytosť má tú moc, že vám tie energie rozpustila a uveríte tomu, môže sa stať, že v tom konkrétnom živote prestanete cítiť dôsledky energií, ktoré ste sami vytvorili, pretože je to o vašej VIERE a SILE MYŠLIENKY, ktorej ste uverili.
Je to tak preto, lebo myšlienka je najsilnejší nástroj tvorenia.
Vôbec to však neznamená, že sa tie energie stratili a vy, ako nesmrteľná bytosť, v nekonečnej línií času svojho bytia sa s tými energiami znovu stretnete v niektorom ďalšom živote, lebo oni sú vašou súčasťou a len vy sami máte v sebe tú silu a moc, aby ste ich zmenili, rozpustili a transformovali. Pôsobí tu aj ďalšia skutočnosť a to, že ZMENIŤ môžete len to, čo ste PRIJALI.
Pokiaľ niečo neprijímate a neveríte tomu, že to existuje, nikdy to nemôžete zmeniť.
Práve preto je dôležité, aby ste to dokázali PRIJAŤ a prijmete to práve prostredníctvom Pochopenia, ktoré vám vaša duša zvedomí, keď vám ukáže Poznanie toho, ako ste vy sami konali.
Cez Pochopenie všetkých súvislostí toho minulého života to potom môžete práve s tým Súcitom, v Láske a Pokore PRIJAŤ, lebo v tom minulom živote vám to nedovolila vaša pýcha a práve preto ste to neprijímali. Keď to všetko tu a teraz POCHOPÍTE, PRIJMETE a ODPUSTÍTE, práve tým PRIJATÍM sa to STÁVA vašou PREŽITOU SKÚSENOSŤOU.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Dunaj pri hrade Devín

Zarputilosť a zatvrdenosť -2.časť

Toto presvedčenie je veľmi silné a vytvára v tej bytosti nesmiernu tvrdohlavosť, zarputilosť a zatvrdenosť a vlastne v tomto energetickom nastavení potom tá ľudská bytosť vytvára tie kliatby, prekliatia, sľuby a prísahy, kedy vytvorí aj tú neodpustiteľnosť a nezrušiteľnosť,  práve preto, že ona je zarputilo presvedčená o svojej vlastnej pravde.
Čiže súčasťou tej nezrušiteľnosti a neodpustiteľnosti je práve táto zarputilosť toho vlastného presvedčenia tej ľudskej bytosti o svojej vlastnej pravde.
Tie sľuby, prísahy, prekliatia a kliatby potom viete zrušiť a odvolať až vtedy, keď prijmete poznanie a pochopíte, ako veľmi ste sa v tom živote mýlili a že vôbec nebola pravda to, čo ste si vtedy sami o sebe mysleli, ale že tá objektívna pravda bola úplne iná, než ste vy sami v tej rozdvojenosti vytvorili.
Vytvárate v svojej zarputilosti toto nesmierne silné presvedčenie o objektívnej pravde sami v sebe s tou tvrdohlavosťou a zatvrdenosťou tej energetickej roviny všetkých vašich hláv pýchy, ktoré vám potom nedovolia v tom živote, aby ste dokázali odpúšťať.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Zarputilosť a zatvrdenosť -1.časť

Prvotnou energiou každej zbrane nie je obrana, ale útok a to teda znamená, že ak tú energiu boja a útoku nevytvoríte vy sami, tak nie je potrebné sa brániť.
Nie je to tak, že niekto vás napadne vlastne bez príčiny, ale energeticky vy sami tú energiu boja voči tomu druhému človeku vytvárate, aj keď si to nemusíte uvedomovať, čiže nekonáte tak s vedomým zámerom, ale aj tak energiu boja vytvárate každým NEPRIJATÍM.
Prvotná energia boja je vytvorená vašim NEPRIJATÍM.
Toto poznanie nie je vašou súčasťou, nemáte ho zvedomené, a tak nechápete princíp energie vytvárania boja.
Akékoľvek vaše NEPRIJATIE vytvorí v energetických rovinách energiu boja, ktorú svojim neprijatím vyšlete voči druhej ľudskej bytosti. Samozrejme energetické roviny, ktoré sú súčasťou tej druhej ľudskej bytosti, ale ktoré navonok vy vôbec nemusíte vnímať, tú vašu vyslanú energiu boja vnímajú a vytvoria spätnú reakciu, takže tiež boj. 
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com