Závisť a Pravda

Otázka : Ako v človeku vzniká závisť?
Odpoveď: Každý človek je iný a každý je jedinečný svojím  poslaním a darom, ktorý má pre seba v tom konkrétnom živote rozvíjať a napĺňať.
A je  to o tom postoji človeka k ROVNOCENNOSTI.
Keď niekto chce mať, alebo vlastniť, alebo vedieť to, čo má ten druhý, aj keď jemu ten dar, alebo to niečo, v tom živote neprináleží, tak časom v sebe zrodí ZÁVISŤ.
Každý človek má niečo, čo má len ako to svoje individuálne a to má rozvíjať, napĺňať a využívať a také už nemá nikto iný, lebo každý človek je ten unikát.
Avšak, keď ten človek začne druhému človeku závidieť, že on má niečo, čo on nemá a za každú cenu to chce, tak potom využije nejaké spôsoby, aby to dosiahol, napríklad manipuláciou, podvodom, klamstvom alebo aj nasilu. A aj to môže nasilu dosiahnuť, ale to nemá potom preňho to požehnanie, lebo to nemalo byť jeho súčasťou a ani mu to potom neprinesie ten osoh, lebo si zobral nasilu niečo, čo nemal mať.   

Spoznávať a šíriť Pravdu je dôležité a potrebné, len je otázka akú „Pravdu“ a koho „Pravdu“ a čo tá „Pravda“ obsahuje, lebo za Pravdu dnes ľudia vydávajú rôzne nepravdy.
Takže tu treba byť veľmi opatrný a prehliadnuť, či je to naozaj „Pravda“, alebo je to ilúzia a klam, alebo je to len niekoho „Pravda“ a treba prehliadnuť, čo je za tým skryté, či je to Pravda naozaj, pretože len vtedy je tá Pravda „Pravdou“, keď je v súlade s Vesmírnymi zákonmi a princípmi a táto PRAVDA je potom tou objektívnou pravdou.
Až, keď si to rozmeníte na drobné, môžete  pochopiť aká obrovská je v tej „PRAVDE“ sila.
A keby ste to poznanie  Vesmírnych zákonov dokázali nie len chápať, ale ho aj žiť v tom pravdivom význame, čiže v tej PRAVDE, tak by ste dokázali rozoznať všetky tie klamstvá, lži, manipulácie  a nepravdy.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com