Závisť a Pravda – 1.časť

Otázka : Ako v človeku vzniká závisť?
Odpoveď: Každý človek je iný a každý je jedinečný svojím  poslaním a darom, ktorý má pre seba v tom konkrétnom živote rozvíjať a napĺňať.
A je  to o tom postoji človeka k ROVNOCENNOSTI.
Keď niekto chce mať, alebo vlastniť, alebo vedieť to, čo má ten druhý, aj keď jemu ten dar, alebo to niečo, v tom živote neprináleží, tak časom v sebe zrodí ZÁVISŤ.
Každý človek má niečo, čo má len ako to svoje individuálne a to má rozvíjať, napĺňať a využívať a také už nemá nikto iný, lebo každý človek je ten unikát.
Avšak, keď ten človek začne druhému človeku závidieť, že on má niečo, čo on nemá a za každú cenu to chce, tak potom využije nejaké spôsoby, aby to dosiahol, napríklad manipuláciou, podvodom, klamstvom alebo aj nasilu. A aj to môže nasilu dosiahnuť, ale to nemá potom preňho to požehnanie, lebo to nemalo byť jeho súčasťou a ani mu to potom neprinesie ten osoh, lebo si zobral nasilu niečo, čo nemal mať.   
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com