Metamorfná technika / METHAMORPHOSIS

METAMORFÓZA

Metamorfná technika odstraňuje duševné bloky a premieňa životné vzorce a schémy.
Je  prirovnávaná k procesu premeny húsenice na larvu, z ktorej vyletí nádherný motýľ.
Metamorfóza  doslovne znamená premena.
Vzťahuje sa k životným vzorcom, ktoré majú byť  premenené.
Premieňa a transformuje naše životné vzorce správania sa.
Harmonizuje psychické, emocionálne a fyzické zdravie.
Podporuje zmenu vzťahu k sebe samým  i zmenu vzťahov s druhými ľuďmi.
Vyjasňuje naše životné situácie.
Navracia  človeka do jeho plného potenciálu zdravia, životnej energie a schopností.

Keď prijmeme svoju vnútornú  krásu, tá nás potom inšpiruje a otvára nám cestu k nám samým a k duchovnému poznaniu, nie len nás samých.
Vnútorná krása nás privedie k vnútornej múdrosti a k pravde.
Naša temná stránka, ktorou je aj pýcha a ktorá sa schováva za naše ego, sa snaží nás robiť hrdými, výnimočnými,  jedinečnými a to za každú cenuTým nás dostane do pozície a role „obete“.
Ak máme pýchu v sebe, potom posudzujeme a hodnotíme všetkých ľudí okolo nás, vrátane nás samých.  Toto hodnotenie nás samých si pritom ani neuvedomujeme, ono prebieha na nevedomých rovinách, je však napriek našej nevedomosti veľmi prísne, až kruté.
Sami seba hodnotíme a posudzujeme najprísnejšie.
Takto  nám naša temná stránka zakrýva realitu a je šťastná, ak vnímame ilúziu, ktorú chce, aby sme  videli a prijímali ju ako pravdu.
Týmto v nás podporuje našu samoľúbosť a s tým spojené pocity, že sme sa stali obeťou druhých ľudí, pretože len, ak máme v sebe pýchu a samoľúbosť a chýba nám pokora, tak posudzujeme a hodnotíme správanie a činy druhých ľudí a myslíme si, že  len tí druhí chybujú a mi sami sme  neomylný a bezchybný.
Nedokážeme sa pritom reálne pozrieť na svoje vzťahy a situácie, ktoré sa nám dejú z iného uhľa pohľadu, pretože tento iný pohľad  je nám zastretý,  je schovaný za našu pýchu a samoľúbosť a tak vidíme a vnímame  len ilúziu, ktorú nám ponúka naša temná stránka.
Ak však pochopíme, že všetko čo sa nám deje, sme si sami vytvorili svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami, pocitmi, emóciami  a činmi a zároveň pochopíme, že sme za to všetko plne zodpovedný len mi sami, vlastne obetujeme svoju pýchu a samoľúbosť.
Toto poznanie, že svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami, pocitmi, emóciami  a činmi tvoríme vždy, či už vedome, alebo nevedome je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, za všetko čo sa nám v živote deje a čo sme si v živote vytvorili.
Prijatím zodpovednosti za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, pocity, emócie a činy prijmeme aj svoju samoľúbosť a pýchu.
Ak pochopíme, že to naše ego vytvorilo samoľúbosť a dovolíme Láske, aby našu samoľúbosť vyčistila a uzdravila, premení ju Láska  na Súcit.
Tým získame v sebe silu, aby sme dokázali danú situáciu  alebo vzťah zmeniť.
Potom súcit, ktorý sme získali  dokážeme dať nie len ľuďom okolo seba, ale najmä nám samým.
So súcitom prichádza aj schopnosť Odpúšťať domnelé krivdy a bolesti, ktoré nám spôsobili druhí ľudia, až pochopíme, že odpustenie potrebujeme dať najmä nám samým.
S týmto pochopením a uvedomením prichádza vnútorný pokoj, mier a najmä vďačnosť za život, za všetko krásne a radostné v našom živote. 
Časom k nám potom prichádza postupne aj pokora a zmierenie.
Ako keby Zodpovednosť bola tou nutnou podmienkou života, ale LÁSKA bola postačujúcou podmienkou života, pretože keď máme v sebe LÁSKU, tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ.
Keď hľadáme cestu k sebe, keď hľadáme cestu do svojho vnútra, tak najdôležitejšia je LÁSKA.
LÁSKA je energia, ktorá  otvára, odhaľuje, zdieľa a lieči.
LÁSKA DÁVA DUŠI  KRÍDLA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

Viac v slovenskom jazyku v PDF

METHAMORPHOSIS 

More in English in PDF

   Jasoň červenooký

   Perlovec malý

  Vidlochvost feniklový

Fotografie motýľov sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originály fotografií sú zverejnené na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk