Nespravodlivosť

Je to NESPRAVODLIVOSŤ, ktorá sa vytvorí v ľudskej spoločnosti, keď sa stanete slepými, kedy celá spoločnosť aj jednotlivci prestanete vidieť a vnímať OBJEKTÍVNU PRAVDU.
V tejto slepote celej spoločnosti táto NESPRAVODLIVOSŤ získa  ABSOLÚTNU MOC a kraľuje bez akýchkoľvek obmedzení a tak vytvára tú TMU BEZNÁDEJE, ktorá potom  zoberie život mnohým ľudským bytostiam.
Nespravodlivosť zároveň vytvára v ľudskej spoločnosti  anarchiu a chaos, ktorý následne v tej krutosti a zároveň v ľahostajnosti, ktorá sa v tej spoločnosti zrodí, vytvorí MRAZIVÚ TMU BEZNÁDEJE, nie len pre jednotlivcov,  ale v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť, pretože ju strach práve z tej anarchie, chaosu a agresivity ľudských bytostí zovrie do svojej moci.
Ak sa  takýto stav vytvorí v ľudskej spoločnosti, prichádza nezmyselná krutosť a zabíjanie nevinných ľudí, ktoré prináša práve NESPRAVODLIVOSŤ, ktorá vytvorí v tých  ľudských bytostiach ako jednotlivcoch  tú MRAZIVÚ TMU BEZNÁDEJE.

NEOMYLNOSŤ je práve ten nástroj STRACHU, ktorý potom vo vašej spoločnosti vytvorí NESPRAVODLIVOSŤ.
OBJEKTÍVNA PRAVDA sa totižto  netvorí  názorom jediného absolutistického vládcu, či diktátora proti názorom miliónov tých ostatných ľudí, ale OBJEKTÍVNA PRAVDA, je práve naopak tvorená ŽIVOTOM, teda názormi miliónov tých drobných ľudí voči tomu jedincovi, ktorý si v svojej NEOMYLNOSTI presadzuje práve tú svoju vôľu a ten svoj názor a to je ten okamih kedy vzniká NESPRAVODLIVOSŤ.
Ak to ako spoločnosť dopustíte, doslova strácate zdravý rozum, prestávate vidieť objektívnu pravdu a stávate sa slepými, tak táto nespravodlivosť nasadí na vaše oči pásku a potom už neexistuje iná pravda, okrem tej, ktorú vám dal ten absolutistický vládca, či diktátor.

Práve cez očistné sily živlov im Matke Zem  z nevedomia postupne prenesie do VEDOMIA POKORU, v ktorej sa dokážu tie ľudské bytosti opäť  skloniť a obnoviť v sebe ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Je to práve energia posvätnej ÚCTY k Životu ako takému, ktorá potom v spoločnosti túto  NESPRAVODLIVOSŤ ROZPUSTÍ.
A to je uzatvorený kruh.
Posvätná ÚCTA k ŽIVOTU ako takému má v sebe tú silu, aby rozpustila energiu  NESPRAVODLIVOSTI.
NESPRAVODLIVOSŤ ako taká sa zakorení v ľudskej spoločnosti vtedy, keď táto spoločnosť stratí ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
A toto je uzatvorený kruh.

Často krát sa v dejinách stávalo, že ľudská bytosť, ktorá neublížila ani jedinej ľudskej bytosti, bola odsúdená na smrť za to, že si dovolila mať iný názor, iné myšlienky, ako ľudská bytosť, ktorá vtedy  vládla a mala v svojich rukách koncentrovanú moc.
Toto je podstata NESPRAVODLIVOSTI.
Zapamätajte si, že NESPRAVODLIVOSŤ vždy prinesie do života jednotlivca aj celej spoločnosti UTRPENIE a NEÚCTU k ŽIVOTU ako takému, práve cez tie rôzne formy zabíjania nevinných ľudských bytostí, ktoré si dovolili mať iný názor, ako ten kto vládne.
A toto je uzatvorený kruh.

Ak vaše deti prijmú v tomto útlom veku do svojho podvedomia informácie, že je úplne normálne a prirodzené, že sa ľudia medzi sebou vraždia, zabíjajú, intrigujú, nenávidia sa, závidia si, neprajú si navzájom, tak vedzte, že keď dospejú, v príhodnej chvíli toto semienko, ktoré prijali  do PODVEDOMIA v detstve,  vzklíči v ich VEDOMÍ a zoberie im Úctu k Životu ako takému a oni SAMI vrátia  NESPRAVODLIVOSŤ do svojho života aj do života celej ľudskej spoločnosti, a to bez toho, aby si to dokázali uvedomiť.
A toto je uzatvorený kruh, ktorým strach v nevedomých rovinách sám sebe pripravil podmienky k tomu, aby sa mohol vrátiť späť a zovrieť vás do svojej moci.
A je to tak preto, lebo VY ako ľudské bytosti sa učíte príkladom.A preto ak chcete, aby vaše deti, vnúčatá a vaši potomkovia dokázali žiť  na Matke Zemi v Láske, Jednote, Spravodlivosti, Rovnocennosti a Harmónii bytia, učte ich VEDOME a ukazujte im LÁSKU svojím vlastným príkladom, svojím spôsobom života v Láske a rovnako ich to učte aj prostredníctvom v rozprávok, v ktorých  sa hovorí o Pokore, Úcte k životu, Súcite a Odpustení.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Tulipán

Pridaj komentár