Ako pôsobil strach v rôznych obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti na Matke Zemi

MYŠLIENKA, ktorá sa vtedy zhmotnila bola práve MYŠLIENKA MOCI.
Tým, že došlo k zhmotneniu tejto myšlienky sa zhmotnila BYTOSŤ MOCI.
Práve táto MOC v tom jedinom okamihu vytvorila NADRADENOSŤ jedných ľudských bytostí nad tými druhými  ľudskými bytosťami, a zároveň vytvorila nadradenosť  ľudských bytostí nad ostatnými bytosťami žijúcimi na Matke Zemi.
Bola to práve myšlienka moci, nadvlády, nadradenosti a absolútneho vládnutia.
Moc ako taká,  dáva jedincovi pocit, že len on je ten dôležitý, že len on je ten najhlavnejší,  najmocnejší a najdôležitejší a  zároveň mu dáva zabudnutie, že aj on je súčasťou celku a že aj on je závislý od tých ostatných.

Žena vo vzťahu k mužovi vytvára ten vnútorný kruh a muž vytvára ten vonkajší kruh.
Ak dokážu ženy, ktoré vytvárajú ten vnútorný kruh, voči vonkajšiemu kruhu, uzdraviť všetky svoje zranenia ODPUSTENÍM SEBE SAMÝM a bezhranične ODPUSTIA všetky pocity vín,  zlyhaní, nehodnosti, bezmocnosti, neodpustení, ponížení, krívd a nenávisti, ktoré našli v svojich srdciach, dokážu vytvoriť energiu SÚCITU, ktorá naplní ich srdcia, tak potom dokážu v tomto vnútornom kruhu zapáliť oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY.
A tento vnútorný oheň BEZPODMIENEČNEJ a SÚCITNEJ LÁSKY, ktorý ako ženy zapálite, rozpustí a roztopí ľad, ktorým sú zamknuté  mužské srdcia  v tom vonkajšom  kruhu a vytvoríte tak DÔVERU A VIERU jeden v druhého a tak mužská energia opäť začne plniť úlohu, pre ktorú bola stvorená a začne ten vnútorný kruh chrániť, ochraňovať a bezpodmienečne milovať.

Ako teda spolupracovať s naším egom, aby sme sa mohli navrátiť  k Láske?
Odpoveď: To ego sa nedá oklamať, pri tých jednotlivých rozhodnutiach tej duchovnej zložky ľudskej bytosti, lebo ego samé o sebe nechce niektoré vaše rozhodnutia vôbec prijať.
Je to o tej ľudskej bytosti samej, lebo ona musí to svoje SLOBODNÉ ROZHODNUTIE CÍTIŤ SAMA v SEBE  celou svojou bytosťou, aby sa nerozhodovala „len naoko“, alebo „len na základe očakávaní tých druhých, že oni to tak chcú“, alebo „že to tak má byť“ alebo  „že sa to patrí“, „že je to zvykom“  a vtedy je to o tom,  že sa tá ľudská bytosť nenechá tým egom vláčiť,  nepoddá sa tým jeho manipuláciám, lebo práve to je to, čo to ego robí.
Ego manipuluje najmä tou pýchou a to je potrebné si stále uvedomovať. 
Ľudská bytosť  ako keby potrebuje prevýšiť to svoje ego inou silou, ale nie bojom, ale silou svojho ducha tej vlastnej bytosti,  čiže energiou toho človeka,  tej ľudskej bytosti, ktorá sa práve cez POZNANIE, ktoré má,  začne ináč rozhodovať a ináč myslieť a vtedy to ego nedostane tú šancu, aby ju prevalcovalo, práve preto, že tá ľudská bytosť prijme tie POZNANIA a vtedy ona začne iným spôsobom rozmýšľať, ináč sa rozhodovať a aj konať.
Cez to POCHOPENIE ľudskej bytosti sa to zmení, lebo ona sa potom už nenechá tými hlavami pýchy cez to ego zmanipulovať a viesť tou cestou pýchy, lebo sa v tej konkrétnej situácii  ako tá ľudská bytosť už dokáže rozhodnúť a zachovať iným spôsobom.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 

https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár