Ako pôsobil strach v rôznych obdobiach vývoja ľudskej spol. na Matke Zemi-1.časť

MYŠLIENKA, ktorá sa vtedy zhmotnila bola práve MYŠLIENKA MOCI.
Tým, že došlo k zhmotneniu tejto myšlienky sa zhmotnila BYTOSŤ MOCI.
Práve táto MOC v tom jedinom okamihu vytvorila NADRADENOSŤ jedných ľudských bytostí nad tými druhými  ľudskými bytosťami, a zároveň vytvorila nadradenosť  ľudských bytostí nad ostatnými bytosťami žijúcimi na Matke Zemi.
Bola to práve myšlienka moci, nadvlády, nadradenosti a absolútneho vládnutia.
Moc ako taká,  dáva jedincovi pocit, že len on je ten dôležitý, že len on je ten najhlavnejší,  najmocnejší a najdôležitejší a  zároveň mu dáva zabudnutie, že aj on je súčasťou celku a že aj on je závislý od tých ostatných.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár