RODOVÁ KARMA – 4.časť

Práve túto manipuláciu vaše ego využíva k tomu, aby vám nedovolilo, aby ste tú druhú ľudskú bytosť o to Odpustenie požiadali a núti vás, aby ste v tej falošnej pýche toho spravodlivého a trestajúceho sudcu zotrvali.
Ak mu to dovolíte, nedokážete tú druhú ľudskú bytosť poprosiť o Odpustenie a aj napriek tej skutočnosti, že vy ste jej Odpustili, zostane stále to energetické prepojenie medzi vami a vaše ego ho môže využívať k tomu, aby vás vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti  manipulovalo a neskôr v čase, opäť vo vás vytvorilo hnev k tej druhej ľudskej bytosti s tou nádejou, že ten váš hnev bude tak veľký, že  spáli váš SÚCIT a vy jej nedokážete ODPUSTIŤ.
Keď jej neodpustíte, obnovíte to energetické prepojenie v tej pôvodnej sile a bude rovnako veľké, aké bolo v tom minulom živote,  v ktorom ste ho vytvorili.
Toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€

RODOVÁ KARMA – 3.časť

Preto je naozaj ilúziou to, že si myslíte, že sa rozhodujete a konáte slobodne, pretože sa rozhodujete a konáte len tak, ako vám to tieto energie vzájomnej previazanosti dovolia a umožnia. 
Vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti sa dokážete rozhodovať slobodne len vtedy a jedine vtedy, keď tieto energetické previazania  a väzby nie sú vytvorené.
Tieto energetické previazania, ktoré vám berú schopnosť slobodne sa rozhodovať vytvárate vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vtedy,  keď vo vzťahu k nej  porušíte ktorýkoľvek z Vesmírnych zákonov.
A keďže v rámci pokrvnej rodovej línie sa rodíte tak, že vo vzťahu k všetkým členom svojho rodu máte vo svojich bunkách a DNA zakódovaný SÚCIT a ak napriek tomu, sa vo vás vytvorí energia neodpustenia a neprijatia voči tej ľudskej bytosti, vedzte, že v niektorom zo svojich predchádzajúcich minulých životov ste porušili vo vzťahu k tej ľudskej bytosti Vesmírny zákon Lásky a veľkosť vášho hnevu a neodpustenia, ale aj pýchy v tom minulom živote bola tak veľká, že vo vás spálila váš SÚCIT a vy ste tej ľudskej bytosti zobrali jej život.
Toto je dôležité, aby ste si to uvedomili a preto vám to poviem ešte raz.
Ak ku ktorémukoľvek členovi v pokrvnej rodovej línii nedokážete v sebe vytvoriť toľko SÚCITU, aby ste mu dokázali dať ODPUSTENIE, tak vedzte, že v línií času svojho bytia v niektorom zo svojich minulých životov, ste vo vzťahu k tejto ľudskej bytosti porušili Vesmírny zákon LÁSKY a zobrali ste jej právo na život.
A toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V DPF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€

RODOVÁ KARMA – 2.časť

Všetky ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie a narodili sa do nej, sa  stali jej súčasťou práve preto, aby boli schopné do nej vrátiť LÁSKU pomocou SÚCITU, ktorý je súčasťou pokrvnej línie rodu a je zakódovaný priamo v DNA voči všetkým členom pokrvnej rodovej línie.
Je to tak preto, aby sa LÁSKA a ODPUSTENIE medzi všetky tieto ľudské bytosti cez SÚCIT vrátila späť a prostredníctvom ODPUSTENIA rozpustila energeticky vytvorené karmické prepojenia, aby si tieto ľudské bytosti týmto spôsobom navzájom vrátili späť SLOBODU a právo slobodne sa rozhodovať bez závislosti na energetických prepojenia na tie ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie tej rodiny.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€

RODOVÁ KARMA – 1.časť

Prišiel meč, ale nie fyzicky, on prišiel ako slovo „meč spravodlivosti“.
Zároveň prišla informácia, že to s tou spravodlivosťou je klam, lebo nemusí to tak byť vždy.
Je to uhol pohľadu, ktorým sa ľudská bytosť na ten meč pozrie, lebo pre niekoho, je to v jeho rukách „meč spravodlivosti“,  ale pre druhú ľudskú bytosť z jej uhla pohľadu, je to zase nástroj prostredníctvom, ktorého sa vytvára nespravodlivosť, utrpenie, lebo ten meč dáva moc človeku, ktorý ho v svojich rukách drží a on môže s tým mečom akokoľvek narábať.
Závisí to od toho konkrétneho človeka, ako ten meč použije, či s ním niekomu zotne hlavu, alebo či niekoho s ním bude pasovať na rytiera.
Čiže buď sa ten meč použije ako zbraň, ktorá zoberie život, alebo tá druhá možnosť je, že pasuješ niekoho na rytiera. V princípe je jedno či s tým mečom útočíš, alebo sa brániš, ak pomocou neho zoberieš život druhej ľudskej bytosti.
Vždy je „meč“ nástrojom moci, lebo môže zobrať ten život.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 15,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 20,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 25,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 45,-€