RODOVÁ KARMA – 4.časť

Práve túto manipuláciu vaše ego využíva k tomu, aby vám nedovolilo, aby ste tú druhú ľudskú bytosť o to Odpustenie požiadali a núti vás, aby ste v tej falošnej pýche toho spravodlivého a trestajúceho sudcu zotrvali.
Ak mu to dovolíte, nedokážete tú druhú ľudskú bytosť poprosiť o Odpustenie a aj napriek tej skutočnosti, že vy ste jej Odpustili, zostane stále to energetické prepojenie medzi vami a vaše ego ho môže využívať k tomu, aby vás vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti  manipulovalo a neskôr v čase, opäť vo vás vytvorilo hnev k tej druhej ľudskej bytosti s tou nádejou, že ten váš hnev bude tak veľký, že  spáli váš SÚCIT a vy jej nedokážete ODPUSTIŤ.
Keď jej neodpustíte, obnovíte to energetické prepojenie v tej pôvodnej sile a bude rovnako veľké, aké bolo v tom minulom živote,  v ktorom ste ho vytvorili.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Brieždenie

RODOVÁ KARMA – 3.časť

Preto je naozaj ilúziou to, že si myslíte, že sa rozhodujete a konáte slobodne, pretože sa rozhodujete a konáte len tak, ako vám to tieto energie vzájomnej previazanosti dovolia a umožnia. 
Vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti sa dokážete rozhodovať slobodne len vtedy a jedine vtedy, keď tieto energetické previazania  a väzby nie sú vytvorené.
Tieto energetické previazania, ktoré vám berú schopnosť slobodne sa rozhodovať vytvárate vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vtedy,  keď vo vzťahu k nej  porušíte ktorýkoľvek z Vesmírnych zákonov.
A keďže v rámci pokrvnej rodovej línie sa rodíte tak, že vo vzťahu k všetkým členom svojho rodu máte vo svojich bunkách a DNA zakódovaný SÚCIT a ak napriek tomu, sa vo vás vytvorí energia neodpustenia a neprijatia voči tej ľudskej bytosti, vedzte, že v niektorom zo svojich predchádzajúcich minulých životov ste porušili vo vzťahu k tej ľudskej bytosti Vesmírny zákon Lásky a veľkosť vášho hnevu a neodpustenia, ale aj pýchy v tom minulom živote bola tak veľká, že vo vás spálila váš SÚCIT a vy ste tej ľudskej bytosti zobrali jej život.
Toto je dôležité, aby ste si to uvedomili a preto vám to poviem ešte raz.
Ak ku ktorémukoľvek členovi v pokrvnej rodovej línii nedokážete v sebe vytvoriť toľko SÚCITU, aby ste mu dokázali dať ODPUSTENIE, tak vedzte, že v línií času svojho bytia v niektorom zo svojich minulých životov, ste vo vzťahu k tejto ľudskej bytosti porušili Vesmírny zákon LÁSKY a zobrali ste jej právo na život.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V DPF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

RODOVÁ KARMA – 2.časť

Všetky ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie a narodili sa do nej, sa  stali jej súčasťou práve preto, aby boli schopné do nej vrátiť LÁSKU pomocou SÚCITU, ktorý je súčasťou pokrvnej línie rodu a je zakódovaný priamo v DNA voči všetkým členom pokrvnej rodovej línie.
Je to tak preto, aby sa LÁSKA a ODPUSTENIE medzi všetky tieto ľudské bytosti cez SÚCIT vrátila späť a prostredníctvom ODPUSTENIA rozpustila energeticky vytvorené karmické prepojenia, aby si tieto ľudské bytosti týmto spôsobom navzájom vrátili späť SLOBODU a právo slobodne sa rozhodovať bez závislosti na energetických prepojenia na tie ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou pokrvnej rodovej línie tej rodiny.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

RODOVÁ KARMA – 1.časť

Prišiel meč, ale nie fyzicky, on prišiel ako slovo „meč spravodlivosti“.
Zároveň prišla informácia, že to s tou spravodlivosťou je klam, lebo nemusí to tak byť vždy.
Je to uhol pohľadu, ktorým sa ľudská bytosť na ten meč pozrie, lebo pre niekoho, je to v jeho rukách „meč spravodlivosti“,  ale pre druhú ľudskú bytosť z jej uhla pohľadu, je to zase nástroj prostredníctvom, ktorého sa vytvára nespravodlivosť, utrpenie, lebo ten meč dáva moc človeku, ktorý ho v svojich rukách drží a on môže s tým mečom akokoľvek narábať.
Závisí to od toho konkrétneho človeka, ako ten meč použije, či s ním niekomu zotne hlavu, alebo či niekoho s ním bude pasovať na rytiera.
Čiže buď sa ten meč použije ako zbraň, ktorá zoberie život, alebo tá druhá možnosť je, že pasuješ niekoho na rytiera. V princípe je jedno či s tým mečom útočíš, alebo sa brániš, ak pomocou neho zoberieš život druhej ľudskej bytosti.
Vždy je „meč“ nástrojom moci, lebo môže zobrať ten život.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com