Nerovnocennosť – 8.časť

Keď dokážete kráčať po ceste lásky, na ktorú sa veľká časť ľudských bytostí slobodne rozhodla nastúpiť a budete po nej naďalej kráčať, tak v krátkom čase nastane obdobie, kedy aj túto energiu bolesti z tej energetickej roviny milosrdenstva začnete prijímať, aby ste ju mohli spracovať, odpustiť a prepustiť a potom sa aj toto vo vašej ľudskej spoločnosti zmení.
Ak sa však odkloníte od LÁSKY a dovolíte strachu, aby vám opäť zobral vašu SLOBODU, tak práve naopak túto bolesť v sebe samých ešte prehĺbite.
Či sa tak stane alebo nie, súvisí s tým, ako sa dokážete rozhodovať a konať, či s Láskou, alebo zovretí strachu.
A týmto sme sa vrátili k Zákonu slobodnej vôle, pretože tento zákon je pre vás alfou aj omegou a práve z neho ako dôsledok vyplýva všetko ostatné.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Voľnosť
Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Nerovnocennosť – 7.časť

ROVNOCENNOSŤ ako taká je preto nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne spojená s vašou SLOBODOU.
ROVNOCENNÍ ste len vtedy,  keď ste SLOBODNÍ.
Rovnako platí, že SLOBODNÍ ste len vtedy, kde ste ROVNOCENNÍ.
Aj SLOBODU, aj ROVNOCENNOSŤ cítite, vnímate a energeticky tvoríte vo svojom srdci, takže  je to niečo, čo vám môže byť zobraté len vtedy, keď to vy sami dovolíte, alebo keď si  to vy sami sebe zoberiete, pretože to nie je nič hmotné, čo môže niekto iný uchopiť a odniesť preč.
Preto závisí len od vás, či tvoríte v svojom srdci ako SLOBODNÁ ľudská bytosť energiu ROVNOCENNOSTI v svojej LÁSKE, ÚCTE, POKORE a REŠPEKTE, alebo práve naopak, tvoríte v tej pýche, či už vedome prejavenej alebo tvoríte v pýche  nevedome v tej skrytej forme energiu NEROVNOCENNOSTI.
Toto je rovnako uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Nerovnocennosť – 6.časť

Tým, že sloboda je nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdeliteľnou súčasťou vašej duše, tak SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ,  je tým najväčším darom pre vás ako ľudskú bytosť, ktorý ste od Stvoriteľa dostali.
A uvedomte si, že nie všetky formy života toto právo slobodného rozhodovania majú.
SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ je veľmi vzácny dar a keď vám je táto sloboda zobratá, tak vtedy si sami v sebe vytvoríte tie najväčšie bolesti.
Neviete zatiaľ prijať  ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak sami konali.
Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste dovolili, aby vám tá SLOBODA bola zobratá.
Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste si tú SLOBODU sami sebe zobrali.
Práve s týmto potrebujete začať pracovať a uzdravovať to ako jednotlivci.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Nerovnocennosť – 5.časť

ESENCIA ŽIVOTA, ktorú v sebe nesie mužská spermia, je absolútne ROVNOCENNÁ, rovnako ako vám to bolo na začiatku ukázané s tými mlynmi.
A toto súvisí s tým, že ŽIVOT ako taký je ROVNOCENNÝ.
ŽIVOT má posvätné právo sa zrodiť v takej forme, akú si sám pre seba vybral.
Je to SLOBODNÉ a VEDOMÉ rozhodnutie ŽIVOTA.
Tu sa prelínajú dve roviny tvorenia. Jedna je vedomá, ktorá ide z roviny duší, a druhá žiaľ vo väčšine prípadov je nevedomá, ktorá ide z roviny ľudských bytostí.
Málokedy ako ľudské bytosti tvoríte vedome ten nový život.
Málokedy sa tak stane, lebo v tom vedomom tvorení, tvoríte spolu s tou dušou, ktorá sa má narodiť.
Častokrát je však vaše tvorenie úplne nevedomé a tak vedome tvorí len  rovina duše.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Nerovnocennosť – 4.časť

Aby ste NEROVNOVÁHU a NEROVNOCENNOSŤ zmenili vo vašej ľudskej spoločnosti, v prvom rade sa potrebujete vrátiť k ROVNOCENNOSTI vy sami a to každý jeden z vás sám za seba.
Potrebujete začať žiť tú ROVNOCENNOSŤ sami za seba a voči sebe samým.
To je prvý krok, ktorý potrebujete urobiť a ktorý si potrebujete uvedomiť.
Otázka: A ako to dosiahnuť?
Odpoveď: Potrebujete prijať, že vy sami ste vytvorili energiu menejcennosti a to tým, že ste sami pokorovali seba samých, alebo ste dovolili aby vás iné ľudské bytosti ponižovali a pokorovali.
Je to veľmi hlboké uvedomenie, lebo môžete to vnímať  nie len ako slová, lebo za nimi je nesmierne veľké množstvo energií, ktoré ste voči sebe samým vytvorili, alebo ktoré ste prijali a uložili do svojich energetických rovín a sú to energie nehodnosti, zlyhaní, bezmocnosti, nemohúcnosti, bezradnosti, beznádeje, nedôvery voči sebe samým, smútku, hnevu a nenávisti, ktoré ste sami v sebe tvorili,  ale ktoré ste nedokázali prepúšťať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Nerovnocennosť – 3.časť

Život ako taký je všade vo vesmíre posvätný a je rovnocenný.
A toto platí aj pre Matku Zem.
V súčasnosti tie energetické nožnice NEROVNOCENNOSTI ako ľudská civilizácia, žiaľ stále otvárate, ale neprekročili ste zatiaľ tú kritickú hodnotu, takže stále existuje možnosť návratu vašej civilizácie naspäť k ROVNOCENNOSTI.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Nerovnocennosť – 2.časť

Ak dovolíte, aby sa vo vás vytvoril HNEV do takej miery, že vám zoberie a spáli váš SÚCIT, automaticky sa preklopíte do POZÍCIE OBETE.
Tento proces sa udeje nevedome a ani si ho nestihnete uvedomiť.
V pozícií obete vám práve energia pýchy skryla celú podstatu toho čo sa udialo a stali ste sa menejcennou bytosťou voči tej ľudskej bytosti, na ktorú sa hneváte.
Práve vaša pýcha obete tú druhú ľudskú bytosť povýšila nad vás samých a hoci nevedome vy sami ste túto NEROVNOCENNOSŤ vytvorili.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Nerovnocennosť – 1.časť

Otázka : Raz si mi povedal, že esencia života, ktorá je uložená  v mužskej spermii je rovnocenná, nech  jej nositeľom je ktokoľvek, je to naozaj tak?
Odpoveď:
Áno, správne je to tak a toto je tiež jedna z rovín rovnocennosti. 
Táto rovnocennosť však nie je v ľudskej spoločnosti prijímaná.
Je to tak preto, že v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, preto v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirodzená je nerovnocennosť.
Rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom a ženou, ale aj postavenie v práci, v rodine a v spoločnosti.
V súčasnosti  v ľudskej spoločnosti má muž vyššiu mzdu ako žena a muž má lepšie postavenie a spoločenský honor ako žena.
Aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej spoločnosti  nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode a človek sa považuje za všemocného a vaša spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Ráno na mori- ostrov Murter

Mužská energia – 7.časť

SLOBODA BEZ ZODPOVEDNOSTI NIE JE SLOBODA,
JE TO PÝCHA.
Je to pýcha, ktorá sa skryla za ilúziu slobody.
Ak konáte v pýche, vytvárate veľmi veľkú nerovnováhu, ktorej dôsledky v súčasnosti na celej Matke Zemi môžete sami vidieť a  vnímať a tak si skúste uvedomiť v akej nesmiernej pýche sa ako ľudstvo v súčasnosti nachádzate.
Prijatím ZODPOVEDNOSTI za svoje konanie, rozhodnutia, skutky, slová aj myšlienky,  čiže za to ako tvoríte, vás prinavráti späť k POKORE.
POKORA vám pomôže vrátiť späť ROVNOCENNOSŤ, aby ste mohli obnoviť rovnováhu na Matke Zemi a vrátili sa k  pôvodnej harmónií bytia, pre ktorú bola Matka Zem ako taká  stvorená.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Mužská energia – 6.časť

Len posvätná partnerská Láska, keď sa naozaj spojí v tej sexuálnej energii, tak je tvorivá.
Len v tom spojení tej hlbokej Lásky sa ten muž a žena dokáže preniesť do tých iných vesmírnych dimenzií tvorenia a to je potom to vedomé zrodenie nového života.
 V tej explózii a v tom vrchole v spojení muža a ženy, dokážu potom spoločne preniknúť a preniesť sa do kvantového poľa, v ktorom je úplne všetko, ale je to len vtedy, keď sa tak udeje v spojení toho milujúceho páru muža a ženy, keď vytvoria jeden celok v tej ROVNOVÁHE a ROVNOCENNOSTI  a vtedy spolu zrodia to nové a môže cez nich vzniknúť na tej fyzickej rovine to dieťa, ale potrebné si uvedomiť, že to dieťa je najprv v tej energetickej rovine, kým vojde do života tej matky.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com