Strom života v Kvete života -4.

Treba si uvedomiť, že Kvet života ako taký je databázou všetkého VEDENIA.
A práve preto sa s ním tvorí, lebo obsahuje všetko POZNANIE a VEDENIE.
A tvorí sa v prvom rade  VEDOMÝM ZÁMEROM.
Pre vás je to v tejto dobe obrazec, ktorému v podstate veľmi nerozumiete v rámci jeho veľkosti.
A ten Strom života v Kvete života je len jedným z nekonečných častí toho, čo obsahuje to prostredie,
len  jedno z mnohých a mnohých vyjadrení.
Preto sa nedá jednoznačne povedať, že tým  odriekaním, že tou modlitbou sa tvorilo, lebo v tomto význame to tak nie je.
Tak ako ľudská bytosť obsahuje všetko, aj Kvet života obsahuje všetko, lebo každá jedna bunka je súčasťou Kvetu života.
Váš život je stvorený z Kvetu života aj Stromu života a aj z iných tvarov, ktorých podstatou je Kvet života a tak aj VY ste súčasťou toho väčšieho celku a toho veľkého Kvetu života, lebo ste všetci a vo všetkom prepojení  a previazaní.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

Strom života v Kvete života -3.

Len LÁSKA je sila, ktorá TVORÍ.
To je jediný mechanizmus, ktorý trvale platil, platí a bude stále platiť.
Strach tvorí deštruktívne a teda len Láska rozvíja a len s Láskou môže ten Kvet života fungovať a len
Láska ho môže rozsvietiť. Láska je jediný tvoriaci mechanizmus v celom Vesmíre.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Strom života v Kvete života -2.


KVET ŽIVOTA je prvotný posvätný symbol TVORENIA.
A Stvoriteľ tvorí LÁSKOU a SVETLOM, teda celý KVET ŽIVOTA  je LÁSKA,  čiže to je to SRDCE.
Energia tvorenia je LÁSKA.
Je to pozitívna sila tvorenia, čiže všetko, celý KVET ŽIVOTA je SRDCE a  keď tam nejaký bod chýba, tak tam nie je rovnováha a celistvosť.
A vtedy k vám môže prísť strach, pochybnosti, obavy, úzkosť, hnev, bezmocnosť  atď.
VŠETKO  je SRDCE, lebo v SRDCI je obsiahnuté VŠETKO.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

https://posolstvalasky.sk/wp-content/uploads/2019/01/Strom-zivota-v-Kvete-zivota.jpg

Strom života v Kvete života -1.

Otázka: Všetkými svojimi inkarnáciami na Matke Zemi smerujeme k Rovnováhe a Láske?
Odpoveď:  Z Lásky sú všetky bytosti stvorené a k tej Láske smerujú.
Získaním Poznania cez tie životy smerujete k ROVNOVÁHE, ale to je len jedna kvalita, ktorú sa ľudské bytosti učia žiť, ďalšia je aj ROVNOCENNOSŤ a JEDNOTA a sú aj iné kvality, ktoré sa učíte.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF