Strom života v Kvete života


KVET ŽIVOTA je prvotný posvätný symbol TVORENIA.
A Stvoriteľ tvorí LÁSKOU a SVETLOM, teda celý KVET ŽIVOTA  je LÁSKA,  čiže to je to SRDCE.
Energia tvorenia je LÁSKA.
Je to pozitívna sila tvorenia, čiže všetko, celý KVET ŽIVOTA je SRDCE a  keď tam nejaký bod chýba, tak tam nie je rovnováha a celistvosť.
A vtedy k vám môže prísť strach, pochybnosti, obavy, úzkosť, hnev, bezmocnosť  atď.
VŠETKO  je SRDCE, lebo v SRDCI je obsiahnuté VŠETKO.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

https://posolstvalasky.sk/wp-content/uploads/2019/01/Strom-zivota-v-Kvete-zivota.jpg

Kniha Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života