Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 5.časť

Teraz si uvedomte a môžete to zároveň veľmi jasne vidieť, že pokrvná rodová línia,    je vytvorená spolupôsobením všetkých Vesmírnych zákonov a je dôsledkom skutkov, rozhodnutí, myšlienok, slov, pocitov a emócií všetkých členov tej rodiny.
Práve preto každý jeden člen rodiny, je rovnako dôležitý ako ten druhý a navzájom sú si absolútne rovnocenný.
ROVNOCENNOSŤ vám prináša SPRAVODLIVOSŤ.
Rovnako platí, že SPRAVODLIVOSŤ vám prináša ROVNOCENNOSŤ.
Preto, ak je vo vašich rodinách Rovnocennosť  a Spravodlivosť, je Rovnocennosť  a Spravodlivosť  súčasťou aj vašej spoločnosti.
Keď sa však vytvára v ľudskej spoločnosti nespravodlivosť, tak potom rastie neobmedzená moc niektorých ľudí, oproti neslobode tých ostatných a toto potom vytvorí v ľudskej  spoločnosti ešte väčšiu nerovnocennosť a rovnako toto platí  aj v tom malom, pre vaše rodiny.
Avšak rovnocennosť  ako taká, v súčasnosti  nie je v ľudskej spoločnosti prijímaná.
Je to tak preto, že v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, preto v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirodzená je nerovnocennosť.
Tá rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom a ženou, ale aj postavenie v práci, kde ten muž má vyššiu mzdu ako žena, muž má lepšie postavenie a spoločenský honor ako žena, ale  aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej spoločnosti  nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode, zvietarám aj rastlinám  a človek sa považuje za všemocného a vaša spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 4.časť

Tým prvým krokom, ktorý potrebujete urobiť, či už ste to vy sami, vaše rodiny, alebo je to celá spoločnosť,  je PRIJATIE.
To znamená, že dokážete v pokore PRIJAŤ  tú situáciu, ten jav, tú udalosť, tú skutočnosť, ktorá prišla do vášho života a stala sa jeho súčasťou, pretože tá situácia sa zákonite vytvorila ako dôsledok energii, ktoré sa tvorili nie len v živote Tu a Teraz, ale v celej línii času vášho bytia a ak dokážete toto urobiť, tak prestávate bojovať.
Ak prestanete bojovať, prestanete tejto situácii a to akejkoľvek situácii a platí to všeobecne, dávať energetickú potravu, aby mohla vo vašom živote rásť.
Ak prestanete bojovať, dostanete ako dar SÚCIT.
SÚCIT vám prinavráti späť schopnosť ODPÚŠŤAŤ.
A práve tým, že ODPUSTÍTE,  zotrvávate v POKORE.
Teraz sa vrátim k počiatočnému obrazu, k tým dvom miskám na váhach, ktoré priniesla bytosť Spravodlivosti, aby ste si to znovu uvedomili, pretože toto je kruh, pri ktorom dokážete  samých seba ponechať v rovnováhe na tej miske váh, aj keď proti vám bude položené len páperie, pretože tie misky a nevychýlia práve preto, lebo ste zostali v POKORE.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 3.časť

A tak práve táto LÁSKA bez PODMIENOK, ktorá im v prvých rokoch života bola daná, umožnila potom to, aby sa karma toho rodu cez tú nevedomú rovinu rozpustila tým, že si dokážu navzájom ODPÚŠŤAŤ bez PODMIENOK.
Môže sa vám to zdať byť veľmi jednoduché, alebo aj zbytočné, že vám o tom hovorím,  ale v tej konkrétnej realite života, to vôbec nie je jednoduché a ľahké.
Je to tak preto, lebo sa veľmi ľahko nechávate ovládať svojím hnevom a častokrát veľmi ľahko dovolíte, aby vo vás vzbĺkol hnev a neuvedomujete si, že je to práve hnev, ktorý vám potom zoberie váš SÚCIT, pretože emócia hnevu a hnev ako taký, vo vás ten SÚCIT spáli na popol.
Ak nemáte v sebe SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ
Práve preto tento SÚCIT vo vzťahu ku všetkým členom svojej pokrvnej rodovej línie dostávate zakódovaný ako genetickú informáciu priamo v DNA. Preto vaše ego tak ľahko tento SÚCIT k členom vašej pokrvnej rodovej línie nedokáže spáliť, pretože ako genetická informácia vo vašej  DNA sa tento SÚCIT dokáže obnovovať rovnako, ako bunky vo vašom fyzickom tele.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 2.časť

Len ľudská bytosť,  ktorá je naozaj naplnená Láskou, ktorú získala v prvých rokoch svojho života a ktorá je bezpodmienečná, pretože je to Láska matky, ktorá ju dáva svojmu dieťaťu, spolu s materinským mliekom zo svojich pŕs, ktorými ho kojí, dokáže túto objektívnu pravdu života na Matke Zemi cítiť, vnímať, vidieť a chápať a tak je schopná chrániť podmienky pre zachovanie života na Matke Zemi a teda dokáže chrániť vodu, pôdu  a vzduch, lebo je to práve tá esencia bezpodmienečnosti, ktorá túto schopnosť tým ľudským bytostiam dáva.
Teraz si uvedomte, s akou úctou a posvätnosťou pristupovali vaši predkovia k prameňom pitnej vody a k pôde. Uvedomte si ako čistili studene a pramene pitnej vody, ktoré mali k dispozícií. Teraz si zoberte samých seba a úprimne si odpovedzte na otázku, akú máte v sebe posvätnosť, s ktorou pristupujete k vode ako takej.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 1.časť

Čím je viacej ľudská bytosť naplnená Láskou a Súcitom, tým ľahšie dokáže Odpúšťať, samozrejme až po tú energetickú rovinu bezpodmienečnosti. 
Čím je viacej energie Lásky na Matke Zemi, tak tým sa viacej ľudských bytostí nachádza v tých vyšších stupňoch videnia a vnímania objektívnej reality a tým je viacej v tej spoločnosti Spravodlivosti.
Keďže Láske sa ľudská bytosť ako taká učí práve v RODINE, do ktorej sa narodila, je RODINA tým najdôležitejším prvkom a nástrojom zachovania života na Matke Zemi v LÁSKE, pretože ak ľudská bytosť nebude poznať Lásku, nebude mať v svojom srdci Súcit a nebude vedieť Odpúšťať, tak samú seba dokáže zničiť.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF