Stromy – 1.časť

Táto prepojenosť a previazanosť na Matke Zemi bola vytvorená dôkladne a dômyselne.
Bol to zámer, pretože táto prepojenosť prináša hlbokú vzájomnú Úctu.
Tým, že sa stratila Rovnocennosť a vo svojej pýche ste vytvorili nadradenosť, stratili ste túto hlbokú Úctu k  prejavom života na Matke Zemi. A Život je nesmierne rôznorodý. Má mnoho foriem, prejavov a VY vo svojej nadradenosti a tým, že ste si vytvorili tento priesvitný obal okolo seba, tieto nekonečné prejavy Života na Matke Zemi nevnímate, nepočujete, necítite a nevidíte.
Stromy túto hlbokú Úctu k Životu cítia. Vnímajú ju. Preto sa tak veľmi snažia, všade tam, kde je to len trošku možné sa zakoreniť a opäť rásť. Poznajú svoju úlohu a uvedomujú si, že ich základnou úlohou, nezameniteľnou a najdôležitejšou je vytvárať dostatok kyslíka na to, aby tu – na Matke Zemi,  mohli ľudské bytosti žiť.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár