Stromy

Táto prepojenosť a previazanosť na Matke Zemi bola vytvorená dôkladne a dômyselne.
Bol to zámer, pretože táto prepojenosť prináša hlbokú vzájomnú Úctu.
Tým, že sa stratila Rovnocennosť a vo svojej pýche ste vytvorili nadradenosť, stratili ste túto hlbokú Úctu k  prejavom života na Matke Zemi.
A Život je nesmierne rôznorodý.
Má mnoho foriem, prejavov a VY vo svojej nadradenosti a tým, že ste si vytvorili tento priesvitný obal okolo seba, tieto nekonečné prejavy Života na Matke Zemi nevnímate, nepočujete, necítite a nevidíte.
Stromy túto hlbokú Úctu k Životu cítia. Vnímajú ju.
Preto sa stromy tak veľmi snažia, všade tam, kde je to len trošku možné sa zakoreniť a opäť rásť.
Poznajú svoju úlohu a uvedomujú si, že ich základnou úlohou, nezameniteľnou a najdôležitejšou je vytvárať dostatok kyslíka na to, aby tu – na Matke Zemi,  mohli ľudské bytosti žiť.

STROMY ROVNOCENNOSŤ ŽIJÚ !!!
Pre stromy je rovnako vzácny, dôležitý a rovnocenný malý stromček, ktorý práve vzklíčil z pôdy,
ako ten, čo má mohutný kmeň a má už stovky rokov.
Nikto  nie je menej a nikto nie je viac.
Ak je strom mohutný, vysoký a starý, vníma to ako svoje poslanie, že môže svoje skúsenosti
odovzdávať mladým stromov, ktoré sa narodili neskôr ako on. Je to o poslaní a hlbokej Láske
a schopnosti to poslanie Žiť.
Nie je tam žiadna nadradenosť a preto medzi všetkými stromami je veľmi hlboká a úprimná Úcta.
Stromy rovnako ako ľudské bytosti vytvárajú energie, aby ste to lepšie chápali, môžeme ich nazvať myšlienkami.

Tak ako energia vašich myšlienok sa nestráca a prebýva v kolektívnom vedomí ľudstva, tak energia myšlienok stromov prebýva v kolektívnom vedomí stromov.
Preto stromy v hlbokej úcte cítia navzájom veľkú Rovnocennosť a môžu všetky nerozdielne a bez podmienok, v kolektívnom vedomí stromov čítať a môžu sa naň napájať.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Slovensko- Záhorie

Pridaj komentár