Pokora a krutosť – 4.časť

Už viete, že  TREST NEEXISTUJE  a tá duša  sa tými skúsenosťami oslobodzuje, učí a zdokonaľuje a môže tá duša v tom živote postúpiť a rásť, ale aj padnúť dole, podľa toho, čo sa v tom živote udeje.
Tá duša potrebuje skúsiť všetko, pretože nič nie je dobré a nič nie je zlé.
Je to len určitý pól tých skutkov.
Kedže tá duša je ale Láska a Svetlo, tak v konečnom dôsledku na tej ceste domov, tá Láska zvíťazí, len tými životnými a reálnymi skúsenosťami, ktoré prežila, získava naozaj to skutočné POZNANIE DOBRA AJ ZLA.
A potrebuje žiť obidva póly, aby vaša duša mala tú skúsenosť.
Preto v tomto význame neexistuje žiadny trest a neexistuje ani zlo, lebo je to len forma skúsenosti a tými ďalšími životmi to potrebujete všetko vyrovnať a vyčistiť.
Keď je niekedy  v tom konkrétnom živote veľa zla, tak v ďalších životoch to treba vyvážiť tým dobrom, odpustením a tou zmenou.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 4.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a krutosť – 3.časť

Práve preto, že ste  ako jednotlivci,  ale aj celá ľudská  spoločnosť  prijali SLOBODU, SLOBODNÚ VÔĽU a SLOBODNÉ ROZHODOVANIE ako svoju súčasť, ale neprijali ste ZODPOVEDNOSŤ, je vo vašej spoločnosti veľmi málo POKORY a veľmi veľa krutosti a ľahostajnosti k sebe navzájom, ale aj k iným formám života a aj k Matke Zemi ako takej.
A je to tak preto, že niekde tam veľmi ďaleko pred vami v línii času vášho bytia, ste stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému a zabudli ste na ten najzákladnejší kód svojej duše, buniek, DNA a to je: „ NEZABIJEŠ“.
A „NEZABIJEŠ“ platí všeobecne, nie len vo vzťahu k ľudským bytostiam.
„NEZABIJEŠ“ energeticky znamená to, že ten kto ŽIVOT, nezrodil a nedal, nemá právo ho tej druhej bytosti vziať.
„NEZABIJEŠ“ JE VESMÍRNY ZÁKON.
„NEZABIJEŠ“ je posvätný princíp v celom Vesmíre.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 3.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a krutosť – 2.časť

Táto energia krutosti sa rozpúšťa a transformuje len POKOROU.
Zapamätajte si to.
Ničím iným sa krutosť nedá transformovať,  len POKOROU.
Preto to potom trvá tak veľmi veľa životov, pretože ľudská bytosť zrodí v sebe samej nie len krutosť, ale zrodí aj všetky hlavy pýchy a to moc, slávu, nadradenosť, nadutosť, povýšenosť, výnimočnosť, chamtivosť, falošný pocit hrdosti,  márnomyselnosť, či samoľúbosť.
Práve tá krutosť zrodí nesmierne veľkú Pýchu v tej ľudskej bytosti.
A potom treba veľmi veľa POKORY, aby sa v nej tieto hlavy pýchy rozpustili.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 2.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a krutosť – 1.časť

Pretože to „NEZABIJEŠ“,  nie len v polohe prikázania, ktoré k vám prišlo prostredníctvom mnohých „majstrov“, ktorí prišli  na Matku Zem, ale to „NEZABIJEŠ“ je  dané do vašej DNA, je  súčasťou vašej DUŠE  a  je to zapísané do kódu vašej DUŠE a VY sa s tým rodíte  nie len na Matku Zem ako ľudské bytosti, ale boli ste s týmto kódom zrodení vo Vesmíre ako takom, lebo je to podstata, ktorá je vo vás zapísaná a je vašou nedeliteľnou súčasťou.
Keď sa sem na Matku Zem zrodíte ako ľudská bytosť, máte v svojom KÓDE, v DNA, v DUŠI, v SRDCI  zapísané „NEZABIJEŠ“ ako prikázanie, proste to tam je.
Tým, že to porušujete tak zrodíte tú krutosť, ktorá vás potom chráni pred tým, aby ste pocit viny cítili a aby ste za to prijali svoju ZODPOVEDNOSŤ.
Ale tá krutosť zároveň vo vás vytvorí ODDELENOSŤ od vašej DUŠE   a to potom vytvorí ten  chladný sklenený  pohľad.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and CRUELTY – part 1.
More in English in PDF


Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a predsudky – 5.časť

Energia BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA, rovnako ako aj energia BEZPODMIENEČNÉHO PRIJATIA dokáže každú ľudskú bytosť liečiť a na jej nevedomých rovinách rozpúšťať všetky negatívne energie, ktoré ona sama vytvorila voči tej druhej ľudskej bytosti.
A toto je Vesmírny zákon LÁSKY.
To je dar BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA.
Ak dokážete BEZ PODMIENOK ODPÚŠŤAŤ, rozpúšťate zároveň aj negatívne energie, ktoré tá druhá ľudská bytosť voči vám vytvorila a tak všetky negatívne energie transformuje práve tá BEZPODMIENEČNOSŤ na energiu LÁSKY.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 5.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a predsudky – 4.časť

Ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré vytvárate, nemáte v sebe SÚCIT a preto  neviete v POKORE ODPÚŠŤAŤ.
Práve preto platí, že ten kto vám nedovoľuje ODPÚŠŤAŤ je vaša vlastná PÝCHA, pretože PÝCHA ako taká so všetkými svojimi hlavami za všetkým týmto stojí a nedovoľuje vám prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje energie, ktoré ste sami vytvorili a tým, že túto ZODPOVEDNOSŤ  neprijmete, neprichádza k vám požehnanie energiou SÚCITU.
Ak nemáte v SRDCI SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ.
A toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 4.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a predsudky – 3.časť

Morálka prichádza do života  jednotlivca ako dôsledok toho, keď ľudská bytosť dokáže konať  s Láskou zo svojho vnútra a srdca, keď prijíma Zodpovednosť za svoje skutky, lebo vtedy sú vesmírne zákony prirodzenou súčasťou jej života a bytia.
Ak ľudská bytosť koná len z pozície ega, neprijme Zodpovednosť za svoje konania a pretože koná zo strachu, nedokáže konať v súlade s morálnymi princípmi a práve preto že neprijíma za svoje konanie Zodpovednosť, nemá žiadne SVEDOMIE a vtedy energeticky  vytvára nesmierne veľa bolesti.
A práve toto využíva strach na podporu seba samého.
A toto máte ďalší uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 3.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a predsudky – 2.časť

Preto bolo potrebné, aby na Matku Zem prišli ľudské bytosti, ktoré sem priniesli učenie o LÁSKE a posvätnej ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou na Zemi, pretože LÁSKA a posvätná ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou prináša LÁSKU a ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem ako takú.
Ak nie je táto  posvätná LÁSKA a ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou, nemôže byť ani na Matke Zemi ako takej.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 2.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a predsudky – 1.časť

Preto tak dlho trvá ľudskej spoločnosti ako takej a zároveň aj každej jednej ľudskej bytosti, aby zlomila a rozpustila predsudky sama v sebe aj v spoločnosti, pretože sa do tejto ľudskej bytosti a zároveň aj do spoločnosti zapisuje energia STRACHU z následného trestu, ktorý prichádza, keď sa tieto predsudky porušia a tým trestom vo veľmi dlhom časovom období vášho vývoja bola práve smrť.
Práve tento Strach zo smrti ako takej, pomáha tieto predsudky v tej spoločnosti stále udržiavať pri živote a preto stále pôsobia a ovplyvňujú život každej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou tejto spoločnosti.
” pokračovanie celého textu v priloženom súbore DPF”

VIAC v slovenskom jazyku PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 1.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€