PRENESENÝ POCIT VINY – 2.časť

Keďže to tie ostatné ľudské bytosti, ktoré sú okolo nej nedokážu vidieť, tak z toho obrovského NEPOCHOPENIA,  ktoré medzi nimi vznikne,  vytvorí táto ľudská bytosť sama v sebe nesmierne veľkú ZATVRDNUTOSŤ.
Aby sa tá ľudská bytosť mohla vrátiť k tomu, aby dokázala spracovať a vrátiť späť tento prijatý a prenesený pocit viny tým ľudským bytostiam, ktorým patrí a ktoré ho pôvodne vytvorili, najprv v etape svojho vývoja, potrebuje rozpustiť tú ZATVRDNUTOSŤ,  ktorá sa v nej vytvorila.
Čiže, ak sa tak stane v niektorom zo životov, že ľudská bytosť prijme na seba pocity viny inej ľudskej bytosti, tak najprv prichádza séria inkarnácií, v ktorých prostredníctvom energie MILOSRDENSTVA, v ktorom je tá ľudská bytosť požehnávaná, sa rozpúšťa práve táto ZATVRDNUTOSŤ, ktorá sa v nej vytvorila.
Až keď sa v tej ľudskej bytosti rozpustí ZATVRDNUTOSŤ, môže sa duša tejto ľudskej bytosti rozhodnúť, že si z tej energetickej roviny MILOSRDENSTVA, vezme do svojho energetického poľa späť energiu tohto prijatého a  preneseného pocitu viny, ktorý na seba preniesla a ako ľudská bytosť sa ho pokúsi potom vrátiť späť tej ľudskej bytosti, ktorá  ten pocit viny pôvodne vytvorila.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC V PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár