Prenesený pocit viny, pokora a pokorovanie

Nie je vôbec náhoda, že sa vo vašej ľudskej  spoločnosti začala zamieňať POKORA s POKOROVANÍM  a že ste prestali chápať energetický význam slova POKORA, pretože len vtedy je možné, že začnete prijímať ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ako svoju vlastnú a energeticky prijmete aj ich POCITY VÍN za svoje vlastné, ak dovolíte, aby ste boli POKOROVANÍ.
Ak by vašou súčasťou bola POKORA, nikdy sa tak nestane, pretože vtedy  svojím vnútorným zrakom LÁSKY a SÚCITU dokážete vidieť, že je to  ZODPOVEDNOSŤ tej druhej ľudskej bytosti a nie tá vaša. Tým, že ste dovolili, aby sa POKORA ako taká  zamenila s POKOROVANÍM a VY SAMI  ste začali POKOROVAŤ SAMÝCH SEBA, umožnili ste a dovolili ste, aby tie druhé ľudské bytosti na vás tú svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ  preniesli a následne hodili na vás ten PRENESENÝ POCIT VINY.
A toto je uzatvorený kruh, ktorý to celé energeticky umožňuje.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života
Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Pridaj komentár