Úcta a Chamtivosť

A tento model chamtivosti a obohacovania sa ľudských bytostí  prebýva vo vašej spoločnosti do dnešných dní, kedy sa však deje skryte, pod  rúškom politických strán a rôznych fondov, kde sa na úkor vašej práce, práce mnohých rúk ľudských bytostí, obohacujú tí, ktorým sa na jednej strane síce nechce pracovať, ale na druhej strane chcú užívať ovocie, ktoré ste VY svojou prácou vytvorili.
A tento spôsob bytia týchto ľudských bytostí vytvára v ľudskej spoločnosti nesmierne silný pocit krivdy
a nespravodlivosti, ktorý potom dlhé veky v ľudskej  spoločnosti prebýva a dokáže  ju touto energiou veľmi ľahkým spôsobom manipulovať
.
Tá objektívna pravda je často krát skrytá za reťazenie mnohých manipulácií, ktoré sú veľmi ťažko viditeľné a potom ten pocit krivdy dokáže manipulovať veľké davy ľudských bytostí a tak sa vytvárajú ďalšie krivdy, neprávosti a nespravodlivosť.
A týmto energia strachu ako taká, ukotvuje samú seba v ľudskej spoločnosti, pretože VY ako jednotlivci veľmi ľahko strácate Vieru a Dôveru v seba samých i v spoločnosť ako takú, pretože sa z vašej spoločnosti stratila PRAVDA  a SPRAVODLIVOSŤ.
A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vo vašej ľudskej spoločnosti používa k tomu, aby posilňoval svoje vlastné postavenie.

Zmeniť sa to dá navrátením ROVNOCENNOSTI všetkých bytostí,  pretože ak sa vráti ROVNOCENNOSŤ,
vráti sa k vám pochopenie a hlboká ÚCTA k práci každej ľudskej bytosti, pretože opäť začnete chápať,
že každá práca je rovnocenná, lebo je to práca ako poslanie tej ľudskej bytosti, ktorá si ju pre ten život zvolila.
Preto si budete rovnako ctiť toho, kto zametá ulice, stavia domy, pečie chlieb i toho, kto celú spoločnosť vedie.
Je to práve ÚCTA, ktorá  rozpustí chamtivosť  a chtíč  tých druhých ľudských bytostí po tom ovocí, ktoré vytvorili, urobili a dosiahli  iné ľudské bytosti. Táto chamtivosť sa v ÚCTE rozplynie.
A keď  je vašou súčasťou táto hlboká ÚCTA, nemôže strach vo vás  vytvoriť chcenie, závisť a chamtivosť vlastniť to, čo vytvorila a čo patrí tej druhej ľudskej bytosti.
A táto ÚCTA  vo vašej spoločnosti chýba.
Preto nie je vo vašej spoločnosti Rovnocennosť, ale je v nej energia chamtivosti, ktorá si chce prisvojiť a privlastniť výsledok práce iných ľudských bytostí.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Pridaj komentár