Úcta a Chamtivosť-1.časť

A tento model chamtivosti a obohacovania sa ľudských bytostí  prebýva vo vašej spoločnosti do dnešných dní, kedy sa však deje skryte, pod  rúškom politických strán a rôznych fondov, kde sa na úkor vašej práce, práce mnohých rúk ľudských bytostí, obohacujú tí, ktorým sa na jednej strane síce nechce pracovať, ale na druhej strane chcú užívať ovocie, ktoré ste VY svojou prácou vytvorili.
A tento spôsob bytia týchto ľudských bytostí vytvára v ľudskej spoločnosti nesmierne silný pocit krivdy
a nespravodlivosti, ktorý potom dlhé veky v ľudskej  spoločnosti prebýva a dokáže  ju touto energiou veľmi ľahkým spôsobom manipulovať
.
Tá objektívna pravda je často krát skrytá za reťazenie mnohých manipulácií, ktoré sú veľmi ťažko viditeľné a potom ten pocit krivdy dokáže manipulovať veľké davy ľudských bytostí a tak sa vytvárajú ďalšie krivdy, neprávosti a nespravodlivosť.
A týmto energia strachu ako taká, ukotvuje samú seba v ľudskej spoločnosti, pretože VY ako jednotlivci veľmi ľahko strácate Vieru a Dôveru v seba samých i v spoločnosť ako takú, pretože sa z vašej spoločnosti stratila PRAVDA  a SPRAVODLIVOSŤ.
A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vo vašej ľudskej spoločnosti používa k tomu, aby posilňoval svoje vlastné postavenie.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Pridaj komentár