Zmena energií na Zemi -1.časť

Ľudské bytosti, ktoré žili na Matke Zemi prestávali chápať úlohu posla, ktorý prichádzal. Prestali vnímať jeho rovnocennosť k sebe samým. Energia hmoty a energia ľudských emócií je nepredstaviteľne rozdielna od vibrácií bezpodmienečnej Božej Lásky. Postupom času bola táto úloha oveľa, oveľa ťažšia, nepredstaviteľne ťažšia, pretože ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi, ktoré už mali fyzické telá, veľmi rýchlo strácali vibrácie bezpodmienečnej Lásky.
Nedokázali prijímať  posla ako rovnocennú bytosť k sebe samým a veľmi ťažko prijímali ako svoje vlastné poznanie Posolstvá a Múdrosť, ktorú im posol od Stvoriteľa prinášal. Začali vnímať bytosť, ktorá prichádzala ako posol v tej najčistejšej bezpodmienečnej Láske ako nadradenú bytosť, ktorej oni slúžili, ktorej oni neboli rovní.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Spravodlivosť

Pridaj komentár