Zmena energií na Zemi

Ľudské bytosti, ktoré žili na Matke Zemi prestávali chápať úlohu posla, ktorý prichádzal. Prestali vnímať jeho rovnocennosť k sebe samým. Energia hmoty a energia ľudských emócií je nepredstaviteľne rozdielna od vibrácií bezpodmienečnej Božej Lásky. Postupom času bola táto úloha oveľa, oveľa ťažšia, nepredstaviteľne ťažšia, pretože ľudské bytosti žijúce na Matke Zemi, ktoré už mali fyzické telá, veľmi rýchlo strácali vibrácie bezpodmienečnej Lásky.
Nedokázali prijímať  posla ako rovnocennú bytosť k sebe samým a veľmi ťažko prijímali ako svoje vlastné poznanie Posolstvá a Múdrosť, ktorú im posol od Stvoriteľa prinášal. Začali vnímať bytosť, ktorá prichádzala ako posol v tej najčistejšej bezpodmienečnej Láske ako nadradenú bytosť, ktorej oni slúžili, ktorej oni neboli rovní.

Na dlhé a dlhé veky si ich porobili, nazývali ich otrokmi, poddanými, nevoľníkmi, sluhami, lokajmi, ľuďmi bez práv, bez akýchkoľvek práv a pritom všetky, ale úplne všetky ľudské bytosti sú si navzájom ROVNOCENNÉ.
Slovo ROVNOCENNÉ zdôrazni, pretože ROVNOCENNÉ je niečo úplne iné ako rovnoprávne.
Práve títo ľudia, ktorí vám stále zatajujú a skrývajú Múdrosť, Pravdu a Poznanie o Vesmírnych zákonoch, vymysleli slovo rovnoprávnosť.

To je však úplne niečo iné ako ROVNOCENNOSŤ. Rovnoprávnosť znamená, že máte všetci rovnaké práva, ale len tie, ktoré vám oni dovolili a dovolia.
Kým, ROVNOCENNÍ znamená to, že sú povinní vám odovzdať všetku Múdrosť, Pravdu a Poznania o Vesmírnych zákonoch. Oni sami si tento rozdiel veľmi, ale veľmi hlboko v súčasnosti uvedomujú.
Preto slovo rovnocenní nahradili slovom rovnoprávni.

Pýcha v spolupráci s mocou spôsobuje oddelenosť od ostatných ľudských bytostí.
Pýcha spôsobuje to, že ľudská bytosť, ktorá je ovládaná pýchou, si uvedomuje a vníma len samú seba, neprihliada na potreby žiadnej inej ľudskej bytosti.
Vníma sebeckým, nepredstaviteľne sebeckým spôsobom len samú seba.
Táto pýcha spolu s mocou premení jej srdce na kus ľadu a ona je potom nepredstaviteľne krutá, sebecká, bezcitná, ľahostajná k potrebám ostatných ľudských bytostí. Zároveň si veľmi, ale nepredstaviteľne veľmi, uvedomuje svoju nadradenosť nad druhými ľudskými bytosťami.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár