Energetické centrá v tele-5.časť

Ale vedzte, že jediným nástrojom k tomu, aby sa to celé zmenilo je Láska.
Tak ako Láska postupne zmenila a otvorila srdcia ľudských bytostí, tak Láska, jedine Láska,
môže uzdraviť tieto ľudské bytosti.
Je to tak preto, že keď som vám vysvetlil ako funguje energetický systém v tele, ako prúdi energia prostredníctvom tohto systému, tak som vám povedal, že srdcové energetické centrum je to,
ktoré dokáže liečiť a uzdravovať a prepájať energiu smerom nahor aj nadol a to prostredníctvom tepla Lásky, ktoré vytvára Odpustenie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Energetické centrá v tele-4.časť

Energetický systém vo vašom tele je práve preto tak dôležitý, veľmi, veľmi, nepredstaviteľne veľmi dôležitý,
aby sa vaše deti mohli zrodiť z JEDNOTY, z  JEDNOTY LÁSKY.
Toto váš energetický systém vo vašom tele vytvára.
Vytvára Jednotu v spojení posvätnej Lásky Muža a Ženy, aby v Jednote sa rodil Život na Matke Zemi,
ktorý keď je zrodený v Jednote, vytvára na Matke Zemi  Harmóniu bytia.
A tak to je.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

viac v PDF

ZRODENIE ŽIVOTA

Energetické centrá v tele-3.časť

Štvrté energetické centrum je centrum vášho srdca, je to centrum Lásky.
Je to  práve to energetické centrum, ktoré vám môže pomôcť opäť otvoriť cestu k vaším neprepojeným energetickým centrám.
Štvrté energetické centrum má tú moc a schopnosť, že môže opäť tento kanál spriechodniť
a to smerom nadol i nahor.
Vo štvrtom energetickom centre môže energia prúdiť oboma smermi.
Je to jeho dar. Ono má schopnosť prepájať a všetko spájať v Láske.
Preto má tento dar uzdravenia a rozpúšťania všetkých bolestí, neodpustení a pocitov vín.
Práve preto, keď sa naučíte Odpúšťať,  tak to teplo ľudskej Lásky, tej hlbokej ľudskosti z tohto štvrtého energetického centra – centra srdca vchádza do ostatných buniek vášho tela a aj do ostatných energetických centier, ktoré opäť týmto teplom, ktoré sa vytvorilo z  Lásky a Odpustenia, všetko v Láske prepojí a spojí.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v PDF

Ostrov Murter- Chorvátsko

Energetické centrá v tele-1.časť

Podstatné je to, že biela a čierna farba sú energeticky rovnaké, sú totožné.
Obidve v sebe obsahujú rovnako všetky nekonečné možnosti, ich podstata je totožná, len ich prejav
je rozdielny a VY ten rozdielny prejav, potom aj rozdielne vidíte, vnímate, cítite a pomenúvate.
Tým som vám chcel povedať a vysvetliť, že podstata SVETLA aj TMY je rovnaká.
Tak ako má svetlo v sebe nekonečne veľa možností, aj tma má v sebe nekonečne veľa možností.
Aby bolo možné tieto nekonečné možnosti preskúmať, spoznať, prežiť a precítiť, tak sa tá podstata
vyjadruje v navzájom opačných hodnotách, polaritách.
Vytvorila dva protipóly.
Práve vďaka tomu môžete prežívať a vedieť, čo znamená byť šťastný, mať radosť, lásku,
ale aj cítiť bolesť, vnímať smútok a byť nešťastný.
Jedno bez druhého nie je možné.
Nedokázali by ste vnímať, čo je to byť šťastný, keby protipól byť nešťastný neexistoval.
Nevideli by ste ten rozdiel a nedokázali by ste to precítiť, vidieť a prežiť.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store