Energetické centrá v tele-5.časť

Ale vedzte, že jediným nástrojom k tomu, aby sa to celé zmenilo je Láska.
Tak ako Láska postupne zmenila a otvorila srdcia ľudských bytostí, tak Láska, jedine Láska,
môže uzdraviť tieto ľudské bytosti.
Je to tak preto, že keď som vám vysvetlil ako funguje energetický systém v tele, ako prúdi energia prostredníctvom tohto systému, tak som vám povedal, že srdcové energetické centrum je to,
ktoré dokáže liečiť a uzdravovať a prepájať energiu smerom nahor aj nadol a to prostredníctvom tepla Lásky, ktoré vytvára Odpustenie.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm                stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Energetické centrá v tele-4.časť

Energetický systém vo vašom tele je práve preto tak dôležitý, veľmi, veľmi, nepredstaviteľne veľmi dôležitý,
aby sa vaše deti mohli zrodiť z JEDNOTY, z  JEDNOTY LÁSKY.
Toto váš energetický systém vo vašom tele vytvára.
Vytvára Jednotu v spojení posvätnej Lásky Muža a Ženy, aby v Jednote sa rodil Život na Matke Zemi,
ktorý keď je zrodený v Jednote, vytvára na Matke Zemi  Harmóniu bytia.
A tak to je.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm                stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Energetické centrá v tele-3.časť

Štvrté energetické centrum je centrum vášho srdca, je to centrum Lásky.
Je to  práve to energetické centrum, ktoré vám môže pomôcť opäť otvoriť cestu k vaším neprepojeným energetickým centrám.
Štvrté energetické centrum má tú moc a schopnosť, že môže opäť tento kanál spriechodniť
a to smerom nadol i nahor.
Vo štvrtom energetickom centre môže energia prúdiť oboma smermi.
Je to jeho dar. Ono má schopnosť prepájať a všetko spájať v Láske.
Preto má tento dar uzdravenia a rozpúšťania všetkých bolestí, neodpustení a pocitov vín.
Práve preto, keď sa naučíte Odpúšťať,  tak to teplo ľudskej Lásky, tej hlbokej ľudskosti z tohto štvrtého energetického centra – centra srdca vchádza do ostatných buniek vášho tela a aj do ostatných energetických centier, ktoré opäť týmto teplom, ktoré sa vytvorilo z  Lásky a Odpustenia, všetko v Láske prepojí a spojí.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm                stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Energetické centrá v tele-2.časť

Prvé energetické centrum, čiže prvá čakra, je vyjadrením tvojho vzťahu k Životu.
Len k Životu.
Nevyjadruje vzťahy k druhým ľudským bytostiam.
Je to len vyjadrenie tvojho vzťahu k Životu.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm                stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Energetické centrá v tele-1.časť

Podstatné je to, že biela a čierna farba sú energeticky rovnaké, sú totožné.
Obidve v sebe obsahujú rovnako všetky nekonečné možnosti, ich podstata je totožná, len ich prejav
je rozdielny a VY ten rozdielny prejav, potom aj rozdielne vidíte, vnímate, cítite a pomenúvate.
Tým som vám chcel povedať a vysvetliť, že podstata SVETLA aj TMY je rovnaká.
Tak ako má svetlo v sebe nekonečne veľa možností, aj tma má v sebe nekonečne veľa možností.
Aby bolo možné tieto nekonečné možnosti preskúmať, spoznať, prežiť a precítiť, tak sa tá podstata
vyjadruje v navzájom opačných hodnotách, polaritách.
Vytvorila dva protipóly.
Práve vďaka tomu môžete prežívať a vedieť, čo znamená byť šťastný, mať radosť, lásku,
ale aj cítiť bolesť, vnímať smútok a byť nešťastný.
Jedno bez druhého nie je možné.
Nedokázali by ste vnímať, čo je to byť šťastný, keby protipól byť nešťastný neexistoval.
Nevideli by ste ten rozdiel a nedokázali by ste to precítiť, vidieť a prežiť.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm                stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm