Stromy a ich poslanie

Je to nesmierne dôležité, pretože stromy vám vo chvíľach, keď VY, ako ľudské bytosti, nedokážete vytvoriť energiu Lásky, pomáhajú opätovne túto Lásku nájsť, pomáhajú vám opätovne nachádzať váš vnútorný pokoj, mier, Lásku a tak liečiť a uzdravovať všetky vaše bolesti až do okamihu a chvíľ, keď VY sami sa stanete schopnými liečiť samých seba, keď VY sa stanete schopnými túto energiu Lásky vytvárať.
To je ďalšia z úloh stromov a ich DAR pre vás, ľudské bytosti, ktorý vám z hlbokej Lásky a bez akýchkoľvek podmienok odovzdávajú.
Dokážu to práve preto, že stromy ako deti Matky Zeme, sú s ňou hlboko, nepredstaviteľne hlboko prepojené. Oveľa hlbšie ako VY – ľudské bytosti.
Stromy môžu energiu bolesti, strachu, nenávisti, či hnevu, ktorú im odovzdáte, prostredníctvom svojich koreňových systémov priamo odovzdať Matke Zemi.
A Matka Zem je aj vašou MATKOU. ONA JE  MATKOU VÁS VŠETKÝCH.
Matka Zem, tak ako každá MATKA, dokáže všetky tieto energie transformovať na LÁSKU
.

Spôsob, ktorým v súčasnosti ako ľudské bytosti na Matke Zemi žijete, je tak veľmi vzdialený,
nepredstaviteľne veľmi vzdialený od pôvodného spôsobu bytia na Matke Zemi, že ak naďalej budete s bezohľadnosťou, s ktorou v súčasnosti Matku Zem ničíte a drancujete pokračovať, tak behom pár
generácií Matku Zem zahubíte a pre VÁS, ako ľudské bytosti, ŽIVOT na Matke Zemi už nebude možný.
Nebudete mať úrodnú pôdu, na ktorej by ste mohli pestovať plodiny pre svoju obživu, nebudete
mať nezávadnú pitnú vodu a vzduch na Matke Zemi bude plný toxických látok a pre vás bude jedovatý.
Vedzte, že nehovorím o budúcnosti vzdialenej tisícky rokov.
Ak s touto bezohľadnosťou,
s ktorou teraz jednáte, budete naďalej pristupovať k Matke Zemi, prírode, pôde, vode, stromom, zvieratám a k životnému prostrediu, (cítila som túto energiu hlbokého smútku veľmi silne a nasledujúce slová som len zašepkala) tak behom dvoch storočí len, a to zdôrazňujem
LEN DVOCH STOROČÍ, zničíte všetky podmienky pre život ľudských bytostí na Matke Zemi.
Z pohľadu jednotlivca môže sa zdať, že dve storočia je dlhý čas, ale z pohľadu života celej ľudskej
spoločnosti je to OKAMIH.  
Je to nepredstaviteľne krátky čas, ktorý máte k tomu, aby ste  prevzali,
aby ste naozaj prevzali ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, za svoje konanie a začali si uvedomovať, do hĺbky uvedomovať dôsledky svojich rozhodnutí a činov.

ROVNOVÁHA ŽIVOTA na Matke Zemi je nepredstaviteľne krehká, a VY ju svojou činnosťou
bezohľadne a arogantne už veľmi dlho narúšate.
Preto sa opäť vrátim k tomu, čo som vám povedal minule, pretože je nesmierne dôležité,
aby ste si to ako ľudské bytosti začali uvedomovať, a to je Poznanie, že VŠETKY, ÚPLNE
VŠETKY FORMY ŽIVOTA NA MATKE ZEMI SÚ SI NAVZÁJOM ROVNOCENNÉ.
Je to tak práve preto, že táto ROVNOCENNOSŤ, vytvára tú krehkú, nesmierne krehkú
ROVNOVÁHU ŽIVOTA  a HARMÓNIU BYTIA NA MATKE ZEMI.

Keď prijmete ÚCTU K NEKONEČNEMU KOLOBEHU ŽIVOTA, tak prijmete ÚCTU K SAMÝM SEBE,
a potom budete schopní prijať ZODPOVEDNOSŤ za seba samých, za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, a práve v tej ZODPOVEDNOSTI sa rozpustí a stratí ĽAHOSTAJNOSŤ, ktorá dovoľuje chamtivým a bezohľadným zoskupeniam ľudských bytostí, aby svoju moc v spoločnosti ukotvovali a tak vás prostredníctvom strachu manipulovali a ovládali.
Toto je ďalší uzatvorený kruh, ktorý som vám chcel vysvetliť.
Preto si veľmi hlboko uvedomte, že NIE JE ÚCTA ako ÚCTA.
Rovnako ako som vám vysvetlil, že NIE JE DÔVERA ako DÔVERA, a NIE JE VIERA ako VIERA.

Pretože, ak by boli ponechané prastaré lesy, a teda by v nich zostali staré stromy, tým že ste sa stali vedomejšími bytosťami by ste si okamžite uvedomili ten rozdiel energií.
Energiu, ktorú vytvorili tie staré stromy by ste videli, vnímali a cítili rovnako, ako keby ste sa dotýkali vysokých stromov, vdychovali vôňu ich kvetov, alebo hladili ich kôru.
Potom by ste už nedovolili vyrubovať lesy, postavili by ste sa na ich ochranu, lebo by ste vedeli, že stromy sú vašou súčasťou, že sú vám rovnocenné a že ste nesmierne závislí od toho, aby tu zostali žiť.
Preto vám stále hovorím, že všetko so všetkým súvisí a je veľmi dôležité, aby ste začali vnímať a cítiť tú prepojenosť a previazanosť všetkého so všetkým, a aby ste začali vnímať a cítiť všetky tie prepojenia, spojenia a súvislosti.
Takéto staré stromy, keď vytvoria hustý les, a v tom lese vysielajú energiu čistej bezpodmienečnej Lásky a do kolobehu lesa vstúpi ľudská bytosť, tak táto Láska, ktorú vytvorili stromy, dokáže meniť psychiku, zmýšľanie a myšlienky tejto ľudskej bytosti.
Láska ju premení a ona začne vnímať energiu Lásky, začne ju cítiť, dokáže si ju ohmatať a tak Láska učí túto ľudskú bytosť ODPÚŠŤAŤ.

A to je to, čoho sa strach bojí zo všetkého najviac, že sa naučíte ako ľudské bytosti ODPÚŠŤAŤ.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Pridaj komentár