Okolnosti a neprijatie -1.casť

Energia NEPRIJATIA je tá podstata, ktorá vo vás vytvára boj.
Ak by ste dokázali v Láske a bez podmienok prijímať výsledky všetkých situácií, nikdy by vo vašej spoločnosti nevznikol žiadny boj.
A toto je ten okamih, kedy strach pochopil to, že  vás môže ovládať.
A ovláda vás práve preto, že vytvoril vo vás presvedčenie, že dokážete ovplyvniť okolnosti a podmienky situácií, ktoré vznikajú vo vašich životoch tak, aby vždy dopadli vo váš prospech.
A pretože CHCETE, aby to vždy dopadlo vo váš prospech, sami v sebe ste vytvorili STRACH, aby ste dokázali vytvoriť také OKOLNOSTI a PODMIENKY rôznych udalostí a  situácií vo vašich životoch, aby vždy dopadli vo váš prospech. Toto je ten okamih, kedy vás strach začal učiť klamať, manipulovať, intrigovať, zavádzať, podvádzať, pripravovať pasce, porušovať dohody a zrádzať a kedy vytvoril vo vás STRACH ako taký.
A stalo sa tak preto, že ste prestali chápať to, že každá situácia je neutrálna, ani pozitívna, ani negatívna a len  váš uhoľ pohľadu dá tejto situácii nálepku – dobré, či zlé.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Vysoké Tatry

Pridaj komentár