Okolnosti a neprijatie -1.casť

Energia NEPRIJATIA je tá podstata, ktorá vo vás vytvára boj.
Ak by ste dokázali v Láske a bez podmienok prijímať výsledky všetkých situácií, nikdy by vo vašej spoločnosti nevznikol žiadny boj.
A toto je ten okamih, kedy strach pochopil to, že  vás môže ovládať.
A ovláda vás práve preto, že vytvoril vo vás presvedčenie, že dokážete ovplyvniť okolnosti a podmienky situácií, ktoré vznikajú vo vašich životoch tak, aby vždy dopadli vo váš prospech.
A pretože CHCETE, aby to vždy dopadlo vo váš prospech, sami v sebe ste vytvorili STRACH, aby ste dokázali vytvoriť také OKOLNOSTI a PODMIENKY rôznych udalostí a  situácií vo vašich životoch, aby vždy dopadli vo váš prospech. Toto je ten okamih, kedy vás strach začal učiť klamať, manipulovať, intrigovať, zavádzať, podvádzať, pripravovať pasce, porušovať dohody a zrádzať a kedy vytvoril vo vás STRACH ako taký.
A stalo sa tak preto, že ste prestali chápať to, že každá situácia je neutrálna, ani pozitívna, ani negatívna a len  váš uhoľ pohľadu dá tejto situácii nálepku – dobré, či zlé.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár