Okolnosti a neprijatie

Energia NEPRIJATIA je tá podstata, ktorá vo vás vytvára boj.
Ak by ste dokázali v Láske a bez podmienok prijímať výsledky všetkých situácií, nikdy by vo vašej spoločnosti nevznikol žiadny boj.
A toto je ten okamih, kedy strach pochopil to, že  vás môže ovládať.
A ovláda vás práve preto, že vytvoril vo vás presvedčenie, že dokážete ovplyvniť okolnosti a podmienky situácií, ktoré vznikajú vo vašich životoch tak, aby vždy dopadli vo váš prospech.
A pretože CHCETE, aby to vždy dopadlo vo váš prospech, sami v sebe ste vytvorili STRACH, aby ste dokázali vytvoriť také OKOLNOSTI a PODMIENKY rôznych udalostí a  situácií vo vašich životoch, aby vždy dopadli vo váš prospech.
Toto je ten okamih, kedy vás strach začal učiť klamať, manipulovať, intrigovať, zavádzať, podvádzať, pripravovať pasce, porušovať dohody a zrádzať a kedy vytvoril vo vás STRACH ako taký.
A stalo sa tak preto, že ste prestali chápať to, že každá situácia je neutrálna, ani pozitívna, ani negatívna a len  váš uhoľ pohľadu dá tejto situácii nálepku – dobré, či zlé.

Pretože len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vníma a vidí dôsledky vašich rozhodnutí v týchto širších súvislostiach, tak len vtedy sa dokážete rozhodovať pre život, teda v prospech života.
Vtedy prestávate vidieť len svoje vlastné a sebecké záujmy a vidíte potreby života ako takého.
A opäť sme pri Zodpovednosti.
A práve preto som vám veľa krát povedal, že SLOBODNE sa ROZHODUJETE  vtedy a len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ.
A ZODPOVEDNOSŤ  je vašou súčasťou len vtedy, keď ste VEDOMÍ.
A keď ste VEDOMÍ, tak vnímate, že všetko má svoj zmysel, opodstatnenie a dôvod.
A preto  všetko je neutrálne a nič nie je  dobré a nič nie je zlé.
A to je uzatvorený kruh.

Vibrácia strachu je nezlučiteľná s vibráciou Lásky.
Ak svoje srdce naplníte Láskou tak v ňom nezostane žiadne miesto pre strach.
A dnešné posolstvo, je pre vás dôležité preto, aby ste si uvedomili, akým spôsobom strach zneužil, zneužíva a manipuluje Láskou ako takou, proti vám samým.
Pretože týmto spôsobom vytvára vo vás veľmi hlboké a tie najväčšie neodpustenia, ktoré VY celé veky ako ľudské bytosti nedokážete prijať vo vzťahu sami k sebe a tým, že ich neprijímate, nedokážete ich sami sebe ani Odpustiť.
A práve preto, že si ich neodpustíte, stále sami so sebou bojujete.
A tým že bojujete sami so sebou, tak stále sami seba trestáte, odsudzujete a súdite.
A táto energia neprijatia, odsúdenia a trestania slúži strachu na to, aby vás opäť manipuloval, aby našiel nové cesty a spôsoby, aby vás zovrel opakovane do svojej moci.
A je to tak preto, že v každom ďalšom zrodení, nie ste sami pre seba dostatočne dobrý.
A to, že nie ste sami pre seba dostatočne dobrý je spôsobené tým, že nedokážete vnímať všetky situácie ako neutrálne.
A tak sme sa dostali na počiatok tohto kruhu.
Ak dokážete prijímať ako súčasť svojich životov všetky situácie ako neutrálne, čiže aj dobré, aj zlé a uvedomíte si, že „všetko zlé je na niečo dobré“ a že aj z toho dobrého môže v konečnom dôsledku vyjsť to zlé, nevytvoríte v sebe energiu NEPRIJATIA.
A prestanete vytvárať energiu NEPRIJATIA a ODPORU a tak prestanete sami so sebou bojovať.
A to je ďalší uzatvorený kruh.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Pridaj komentár