Ako pracuje pýcha dôležitosti – 4.časť

Keď človek vidí konať bezprávie a nespravodlivosť inými ľudskými bytosťami a sám nič neurobí pre to, aby  tých  druhých ochránil, alebo varoval a nezastane sa ich, alebo ich nevaruje a nič neurobí pre ich ochranu, stáva sa SPOLUZODPOVEDNÝM za ten skutok, ktorý sa stal.  
Takto tú  SPOLUZODPOVEDNOSŤ za tie ľudské bytosti, ktoré o tej nespravodlivosti a bezpráviu rozhodli a vykonali ju, nesú aj všetky tie ďalšie ľudské bytosti, ktoré nič proti tomu neurobili, či už mali strach a nekonali, alebo mali strach a mlčali, alebo sa  nechali sa podplatiť, aby nekonali a mlčali.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Ako pracuje pýcha dôležitosti – 3.časť

A s pýchou dôležitosti je to rovnaké ako s ohňom a to znamená, že oheň je dobrý sluha a zlý pán. Na jednej strane vám  pýcha dôležitosti pomáha v tom, aby ste sa snažili vo vzťahu k ľudským bytostiam, na ktorých vám záleží, aby ste ich dokázali rešpektovať, mali k nim úctu a súcit a dokázali byť k nim láskavý, tolerantný a milosrdný.
Avšak, ak dovolíte aby vás pýcha dôležitosti ovládla a začnete vnímať len svoju vlastnú oddelenosť a dôležitosť seba samého, zoberie vám poznanie JEDNOTY VŠETKÉHO SO VŠETKÝM,  začne vás manipulovať a ani nezbadáte ako, zoberie vám vašu ľudskú dôstojnosť.
Vytvorí vo vás veľmi veľkú bolesť, a VY SAMI samozrejme nevidíte, že ste jej to dovolili.
A v tej svojej bolesti vás pýcha dôležitosti preklopí do pozície obete.
A tá pýcha obete vám potom zoberie váš súcit, rešpekt, úctu a láskavosť k tým druhým ľudským bytostiam a VY SAMI  ich začnete súdiť, posudzovať a odsudzovať, že ste prestali byť pre nich „TÍ“ dôležití a pri tom nevidíte, že ste to VY SAMI, ktorí ste tú oddelenosť vytvorili a len VY SAMI ste sa vyčlenili z toho celku.
Veľakrát sa stane potom to, aby ste tú dôležitosť opäť získali naspäť a stali sa pre tie druhé ľudské bytosti opäť zaujímavými, že ochoriete, upadnete do hlbokej depresie, frustrácie, letargie, apatie, alebo si vytvoríte syndróm vyhorenia, ale neprijímate za to svoju vlastnú zodpovednosť a obviňujete z toho tie druhé ľudské bytosti. A konáte tak práve preto, že ste prestali byť pre nich dôležitý. Týmto svojím konaním si vytvoríte dôležitosť sami pre seba.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Ako pracuje pýcha dôležitosti – 1.časť

Otázka : Skutočnosť, že ľudská bytosť, stále nedokáže niekomu odpustiť,  je dôsledkom toho, že má v sebe nie len skrytú pýchu obete, ale aj túto pýchu dôležitosti, ktorá však môže byť pre túto ľudskú bytosť rovnako skrytá, ako je skrytá aj pýcha obete ?

Odpoveď :  Áno, pretože ak ľudská bytosť túto skrytú  pýchu dôležitosti v sebe vytvorí, tak  s tým  potom  zápasí niekoľko životov.  Ak sa tej ľudskej bytosti  nesplnil  a nenaplnil práve ten pocit, že ona je tá prvá a dôležitá a ona je tá vyvolená v živote tu a teraz, tak vedie ten zápas ďalej aj v živote tu a teraz.
V živote tu a teraz to však má nevedomé, pretože sa to zasialo do  vedomia jej duše viac krát v mnohých minulých životoch.  A keď sa to neudeje,  čiže v živote tu a teraz sa  neudeje práve tá dôležitosť, alebo tá vyvolenosť,  tak potom nastáva u tej ľudskej bytosti tá frustrácia, rezignácia, nespokojnosť, depresia, apatia, letargia,  alebo  pocit vyhorenia.
Uvedomte si však, že  nikto iný to v tej ľudskej bytosti nevytvoril a nikto iný ju v tom nepodporuje, ale len  ona sama si to v sebe vytvorila a stále tvorí.
Každá ľudská bytosť si potrebuje uvedomiť, že dôležitosť a vyvolenosť nič nie je, pretože pre rozvoj duše ani dôležitosť ani vyvolenosť nič neznamená a ona sa potrebuje naučiť byť pokornou, lebo to je pre jej dušu potrebné a dôležité. 
Práve tá  vyhorenosť,  nenaplnenosť, depresia, frustrácia, apatia, či  nespokojnosť  je potom pre tú ľudskú bytosť  výzva k tomu, aby to mohla pochopiť a naučila sa  byť pokornou.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „DPF“.

VIAC v „PDF“

Vysoké Tatry