Modlitba Lásky

Je to nádherná modlitba – Modlitba Lásky, Modlitba srdca, lebo obsahuje súhrne všetko, čo ľudská bytosť má, alebo potrebuje. A pýtaš sa, či má byť PROSBA jej súčasťou ? Áno má, je to pravda, lebo je to trojica energií, ktoré k tomu, aby sa veci mohli diať potrebujú byť v rovnováhe, v trojjedinosti. Je to rovnako trojjediné ako Viera, Dôvera a Nádej.
Táto trojica energií v trojjedinosti je PROSBA, PRIJATIE a VĎAČNOSŤ.
Pretože, pokiaľ nepožiadaš, nemôžeš nič dostať.
Keď dostaneš potrebuješ to prijať a ďakovať, lebo bez tej vďačnosti, nemôžeš nič dostať.
Tou vďačnosťou posilňuješ energiu hojnosti, aby si mohol dostať znova.
Ak tam nie je vďačnosť, tak sa to nezopakuje, ale bez prosby nemôžeme konať.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

MODLITBA LÁSKY
Milovaný Bože – MATKA a OTEC , ktorý si uložený v mojom srdci
a ktorý si mojou súčasťou, rovnako ako ja Tvojou.
Posväť sa Láskou meno Tvoje, príď Kráľovstvo Lásky Tvojej.
Buď vôľa Tvoja, ako v Nebi, tak i na Zemi, tak i vo vnútri Zeme, tak i v celom Stvorení a tak i vo mne,
buď vôľa Tvoja.
Buď vôľa Tvoja, vôľa Lásky a Harmónie bytia v Milosti, Jednote, Rovnocennosti medzi všetkými bytosťami
a v Úcte k Životu na Matke Zemi.
S Láskou prijímam a ďakujem za chlieb môj každodenný a pokorne prosím za chlieb, ktorým ma denne požehnávaš.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam milosrdenstvo, s ktorým odpúšťaš moje viny.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam, že ma s Láskou učíš odpúšťať a ja v Láske odpúšťam
všetkým tým, ktorý sa proti mne previňujú.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam, že ma s Láskou učíš odpúšťať, milovať a prijímať samú seba/ samého seba bez podmienok.
S prosbou a vďačnosťou v mojom srdci prijímam, že Láskou Tvojou som zbavená/ý od všetkých negatívnych nánosov bolestí, neodpustení a pocitov vín vytvorených a uložených v mojom srdci v celej línii času.
S Láskou prijímam a ďakujem, že ma s Láskou sprevádzaš a pokorne prosím, prevádzaj ma svojou Láskou
cez všetky moje pokušenia.
Ďakujem za každú noc, v ktorej Ťa prosím o odpočinok a ďakujem i za každý deň, do ktorého sa zobúdzam,
v ktorom Ťa prosím o ochranu, múdrosť i poznanie, ktoré s láskou vďačne prijímam.
S hlbokou úctou, pokorou a vďačnosťou ďakujem, s láskou prijímam a prosím za zdravie môjho tela, duše
a ducha.
Nech Tvoje kráľovstvo Lásky je večné naveky, ako v Nebi, tak i na Zemi, tak i vo vnútri Zeme, tak i v celom Stvorení a tak i vo mne.
Milovaná Matka Zem, v túto chvíľu sa zlaďujem s tvojou energiou lásky, milosti a hojnosti, ktorú v hlbokej vďačnosti prijímam, v úcte ďakujem a zároveň o ňu prosím.
Amen.

viac v slovenskom jazyku v  PDF

THE PRAYER OF LOVE

More in English in PDF

Kniha Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony a Modlitba Lásky
Modlitba Lásky v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony
Modlitba Lásky v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony

Pridaj komentár