Reťazenie manipulácií – 3.časť

Keď chcete vrátiť naspäť ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem, potrebujete ju najprv VEDOME začať vytvárať  v energetickej rovine a sami v sebe a VEDOME si uvedomovať, že tú ROVNOCENNOSŤ  tvoríte. 
VY SAMI však dnes  tvoríte NEVEDOME v energetickej rovine NEROVNOCENNOSŤ  a práve preto ju  v realite svojich životov aj žijete.  
Uvedomte si však, že len v ROVNOCENNOSTI dokážete vytvoriť JEDNOTU.
Strach v ľudských bytostiach vytvára Oddelenosť. Je to Oddelenosť od Lásky, ktorá sa  v ľudskej bytosti prejavuje strachom zo samoty, ale to je len fikcia, že nie je súčasťou celku.
Dovolili ste strachu, aby v ľudských bytostiach vytvoril presvedčenie, že nie ste súčasťou celku. Toto je však len ilúzia, pretože VY všetci ste súčasťou celku.
Každá ľudská bytosť je  oddelená, je tu sama za seba, ale  zároveň je súčasťou celku.
Tá oddelenosť ako taká, bola vytvorená len preto aby ste si mohli uvedomiť samých seba.
Ale VY SAMI  ste tú oddelenosť tak veľmi prijali, že ste stratili Poznanie, že ste súčasťou celku. Teraz stále ešte vnímate tú oddelenosť a nedokážete vidieť ten celok. Pomaly sa k tej Jednote cez všetky tie prežité skúsenosti oddelenosti, prinavraciate späť, aby ste ten kruh uzatvorili.
Nedeliteľnou súčasťou ROVNOCENNOSTI je POKORA.
Rovnako platí, že nedeliteľnou súčasťou POKORY je ROVNOCENNOSŤ.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Východ Slnka – ostrov Uglian v Chorvátsku

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Reťazenie manipulácií – 2.časť

Zámerne som povedal strachom a nie cirkvou, pretože cirkev ako taká bola len inštitúcia, ktorá v reťazení tejto manipulácie ju prijala za svoju vlastnú a svojim konaním ju ďalej šírila a tak napomáhala k tomu, aby strach ako taký cez posilňovanie nerovnocennosti medzi ľudskými bytosťami, ovládal celú ľudskú spoločnosť.
Podarilo sa to ľudským bytostiam a celému ľudstvu zmeniť LÁSKOU, len LÁSKOU. Práve tým, že Láska spájala muža a ženu stále viac a viac v Posvätnej Láske.
To znamená, že prestali byť manželstvá uzatvárané bez Lásky, v podstate dohodami rodičov už pri narodení svojich detí. Rodičia prestali so svojimi deťmi obchodovať ako s tovarom. Na základe vlastných prežitých skúseností rodičov, ktoré boli častokrát nesmierne bolestné, dovolili potom rodičia svojim deťom, aby sa mohli samé rozhodnúť a v Láske si mohli začať  ich deti slobodne vyberať svojich životných partnerov.
A je to práve Láska, Posvätná Láska medzi mužom a ženou, ktorá ľudstvu toto poznanie o ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou začala navracať späť, čím s začal rozpúšťať v ľudských bytostiach ten strach, ktorý tú prvotnú manipuláciu vytvoril.
Z časového hľadiska je tento proces dlhotrvajúci, pretože závisí od toho, ako dokáže každá jedna generácia ľudských bytostí, ktorá  na Matku Zem prichádza, sa touto Láskou napĺňať a zároveň sa  Láske aj otvárať.
Teraz si uvedomte ako rýchlo sa strachu podarilo túto manipuláciu zapísať do kolektívneho vedomia ľudstva a ako dlho ľudstvu trvalo, kým ju potom prezrelo a rozpustilo.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

SVITANIE

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Reťazenie manipulácií – 1.časť

PRAVDA vyjde vždy na Svetlo, nech ju ktokoľvek z vás zatvorí a skryje na akokoľvek dlhý čas. Keď sa stratí moc tejto ľudskej bytosti alebo inštitúcie, ktorú v priebehu života vytvorila, tak PRAVDA, ktorú chcela skryť pred ľuďmi, vždy vyjde na Svetlo Sveta.
A práve toto SVETLO PRAVDY potom rozpustí všetky tie nasledujúce manipulácie, ktoré sa vytvorili v priebehu času, kedy tá PRAVDA bola pred svetom skrytá.
A to je to reťazenie manipulácií, aby ste nemohli vidieť ten pôvodný zámer, s ktorým tá pôvodná manipulácia bola vytvorená.
A vtedy to pochopíte a uvidíte všetci naraz a zrazu viete prečo a za akým účelom a za akým zámerom bola tá pôvodná – čiže tá prvá manipulácia vytvorená.
Aby ste to dokázali pochopiť, môžeme si to vysvetliť práve na inkvizícii, pretože v tomto prípade je tá PRAVDA a  SVETLO PRAVDY odhalené a zrejmé pre všetkých.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk