Nepochopenie – 1.časť

Tá TMA je NEPOCHOPENIE.
Nepochopenie to všetko pohltí, akúkoľvek SNAHU pohltí do seba, ona sa v tom NEPOCHOPENÍ  rozplynie.  Tá naša SNAHA, nie je vôbec viditeľná pre tých druhých.
Nepochopenie spôsobuje, že vlastne zostaneme  SLEPÝ a to je tá TMA.
Preto je mi jedno, kde som a preto je mi úplne jedno, že v diaľke je svetlo, pretože  v tej slepote nič nevidím.
V SLEPOTE NEPOCHOPENIA  NIČ NEVIDÍM.
Tá slepota pôsobí na obidve strany.
Pôsobí aj u mňa, lebo ja cez  slepotu nevidím, že nedokážem zmeniť tých druhých a tí druhí cez slepotu nepochopenia nevidia, že ja sa snažím.
Tým, že to nepochopenie nás uvrhlo do tmy a my sme zostali  vnútorne slepí, tak nedokážeme vôbec nájsť cestu jeden k druhému.
A keby sme aj kráčali vedľa seba, bok po boku životom, tak to nevidíme.            
To nepochopenie nám zoberie schopnosť vidieť SRDCOM.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

METAMORFÓZA

Pridaj komentár