Pokora a pýcha – 4.časť

Čiže tá tenká hranica, ktorá je medzi POKOROU a PÝCHOU je práve PRIJATIE – BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE VŠETKÉHO, čo do vášho života prichádza.
A to PRIJATIE absolútne všetkého BEZ PODMIENOK.
Tá  veľká kamenná guľa, je vaša pripútanosť k všetkým predsudkom a dogmám, ktoré ako spoločnosť, či ako jednotlivci v živote vytvárate, alebo ste ich už vytvorili a prijali.
” Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PRIDE – part 4.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pokora a pýcha – 3.časť

V každom okamihu sa  rozhodujete a pri každom rozhodnutí a to si uvedomte, sa rozhodujete pre LÁSKU alebo pre Strach.
Vedzte, že pre LÁSKU ste sa rozhodli len vtedy  a jedine vtedy keď dokážete ODPUSTIŤ.
Keď dokážete ODPÚŠŤAŤ, dokážete v POKORE PRIJÍMAŤ všetko to, čo vám do života prichádza a vtedy ste v súlade so svojou DUŠOU, s LÁSKOU a sami so sebou.
” Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PRIDE – part 3.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pokora a pýcha – 2.časť

Predsudky a dogmy sú jedným z najsilnejších nástrojov strachu, lebo tým, že sa stanú súčasťou kolektívneho vedomia spoločnosti, stávajú sa súčasťou každodenného života ľudských  bytostí, ktoré sú súčasťou tej spoločnosti a práve preto ich žijú.
Predsudky a dogmy  sa stávajú prežitými skúsenosťami týchto ľudských bytostí a preto sa priamo zapíšu do buniek ich fyzického tela a ako pamäťová stopa sa potom odovzdávajú z generácie na generáciu.
Týmto strach dosiahol veľmi silné zovretie celého spoločenstva, či spoločnosti do svojej moci, lebo cez tieto predsudky a dogmy zviaže každú jednu ľudskú bytosť do svojej moci už len tým, že sa do tejto spoločnosti narodila.
” Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PRIDE – part 2.
More in English i PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pokora a pýcha – 1.časť

Je na ľudskej bytosti, či otočí ten kruh Poznania a ochutná aj tie nové Poznania, ktoré sú tam uložené, alebo sa o to ani nepokúsi a bude sa naďalej kŕmiť rovnakými predsudkami a dogmami  spoločnosti, do ktorej sa narodila.
Toto je SLOBODNÉ ROZHODNUTIE, ale zároveň aj ZODPOVEDNOSŤ  každej jednej ľudskej bytostí, ktorá sa na Matku Zem narodila, pretože jej súčasťou je posvätné právo sa slobodne rozhodovať a preto len od nej závisí, či zostane v zovretí starých predsudkov a dogiem, alebo je ochotná  učiť sa prijímať nové informácie a poznania a tak  sama v sebe  dokáže zlomiť okovy tých starých predsudkov a dogiem a dá sama sebe SLOBODU.
” Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

Viac v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PRIDE – part 1.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com