Pokora a pýcha

Je na ľudskej bytosti, či otočí ten kruh Poznania a ochutná aj tie nové Poznania, ktoré sú tam uložené, alebo sa o to ani nepokúsi a bude sa naďalej kŕmiť rovnakými predsudkami a dogmami  spoločnosti, do ktorej sa narodila.
Toto je SLOBODNÉ ROZHODNUTIE, ale zároveň aj ZODPOVEDNOSŤ  každej jednej ľudskej bytostí, ktorá sa na Matku Zem narodila, pretože jej súčasťou je posvätné právo sa slobodne rozhodovať a preto len od nej závisí, či zostane v zovretí starých predsudkov a dogiem, alebo je ochotná  učiť sa prijímať nové informácie a poznania a tak  sama v sebe  dokáže zlomiť okovy tých starých predsudkov a dogiem a dá sama sebe SLOBODU.

Predsudky a dogmy sú jedným z najsilnejších nástrojov strachu, lebo tým, že sa stanú súčasťou kolektívneho vedomia spoločnosti, stávajú sa súčasťou každodenného života ľudských  bytostí, ktoré sú súčasťou tej spoločnosti a práve preto ich žijú.
Predsudky a dogmy  sa stávajú prežitými skúsenosťami týchto ľudských bytostí a preto sa priamo zapíšu do buniek ich fyzického tela a ako pamäťová stopa sa potom odovzdávajú z generácie na generáciu.
Týmto strach dosiahol veľmi silné zovretie celého spoločenstva, či spoločnosti do svojej moci, lebo cez tieto predsudky a dogmy zviaže každú jednu ľudskú bytosť do svojej moci už len tým, že sa do tejto spoločnosti narodila.

V každom okamihu sa  rozhodujete a pri každom rozhodnutí a to si uvedomte, sa rozhodujete pre LÁSKU alebo pre Strach.
Vedzte, že pre LÁSKU ste sa rozhodli len vtedy  a jedine vtedy keď dokážete ODPUSTIŤ.
Keď dokážete ODPÚŠŤAŤ, dokážete v POKORE PRIJÍMAŤ všetko to, čo vám do života prichádza a vtedy ste v súlade so svojou DUŠOU, s LÁSKOU a sami so sebou.

Čiže tá tenká hranica, ktorá je medzi POKOROU a PÝCHOU je práve PRIJATIE – BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE VŠETKÉHO, čo do vášho života prichádza.
A to PRIJATIE absolútne všetkého BEZ PODMIENOK.
Tá  veľká kamenná guľa, je vaša pripútanosť k všetkým predsudkom a dogmám, ktoré ako spoločnosť, či ako jednotlivci v živote vytvárate, alebo ste ich už vytvorili a prijali.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ Pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore PDF“

HUMILITY and PRIDE – part 1.
More in English in PDF

HUMILITY and PRIDE – part 2.
More in English i PDF

HUMILITY and PRIDE – part 3.
More in English in PDF

HUMILITY and PRIDE – part 4.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com