Pripútanosť a žiarlivosť – 1.časť

Priepasť, ktorú okolo seba ľudská bytosť vytvorí vo svojom strachu, pýche obete, hneve a bezmocnosti je ŽIARLIVOSŤ.
Tým, že tá priepasť žiarlivosti je energeticky veľmi hlboká, tak sa ľudská bytosť bojí kamkoľvek pohnúť. Zároveň tú priepasť nedokáže preklenúť, aby sa mohla priblížiť k bytosti, ktorú od seba touto priepasťou oddelila. A keď k nej tá druhá ľudská bytosť vystiera ruky, aby jej pomohla, tak ona tú pomoc neprijme práve preto, že nemá v sebe Vieru, žeby dokázala, tú  priepasť preklenúť.
Most, ktorý by dokázal tú priepasť žiarlivosti preklenúť je LÁSKA.
Avšak práve preto, že ľudská bytosť stratila Vieru v Lásku, nedokáže ten most postaviť. Zároveň ale v tom svojom hneve,  neprijatí, pýche obete a bezmocnosti vytvorila laná, ktoré vytvorila spletením týchto energií,  do ktorých potom zviazala ľudskú bytosť na druhej strane priepasti, čím ju k sebe pripútala a rovnako ako sebe samej aj tej druhej ľudskej bytosti zobrala slobodu.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“