Kliatby a prekliatia

Všetky, kliatby a prekliatia sú energeticky vytvorené hlavou pýchy nadradenosti.
Táto hlava pýchy vo vás narastie v okamihu, keď ako ľudská bytosť stratíte sami v sebe SÚCIT.
A tým, že v sebe vytvoríte ktorúkoľvek z emócií, či pocitov – hnevu, hanby, nehodnosti, zlyhania, bezmocnosti, bezradnosti, nemohúcnosti, nenávisti, zlosti, závisti, žiarlivosti, poníženia – ktorýkoľvek z týchto pocitov, hlava pýchy – nadradenosť, neprijíma, lebo jej berie jej vlastnú moc.
A práve táto energia neprijatia, pocitu od vašej vlastnej hlavy pýchy Nadradenosti, vytvára energiu kliatby , či prekliatia, ktorú potom vytvoríte v svojich myšlienkach, alebo vypoviete slovami.
A je to tak preto, že emócie, ktoré som vymenoval tú hlavu pýchy nadradenosti z toho piedestálu moci nad vami, energeticky dáva dole.

A teraz Vám vysvetlím ďalšie hlavy pýchy, ktoré rovnakým spôsobom vytvárajú silné kliatby, prekliatia a zatratenia.
Je to hlava pýchy Dôležitosti, pretože ona Vám zoberie ľudskú dôstojnosť.
A princíp, ktorým tie kliatby a prekliatia vytvoríte je rovnaký – a tým je opäť NEPRIJATIE.
Rovnakým spôsobom vytvoríte kliatby a prekliatia, keď dovolíte narásť hlave pýchy Výnimočnosti, či  Jedinečnosti.
Vždy sa vytvorí z energie neprijatia tých emócií, ktoré ste v svojom vnútri ako ľudská bytosť vytvorili, že ste, výnimočný, jedinečný  a dôležitý. Je to veľmi silná energia, s ktorou tieto kliatby  a prekliatia vytvoríte.
Tieto hlavy pýchy vám zoberú Poznanie, že ste všetci ROVNOCENNÍ.
A to je dôvod toho, prečo sa stratila z vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.
A teraz nehodnotím, nekritizujem ani neposudzujem, len vám to vysvetľujem.

Každá ľudská bytosť v svojom živote a bytí  tieto hlavy pýchy má v sebe. A aj v Poznaní  ľudskej spoločnosti sú uložené v kolektívnom vedomí, hlavy pýchy výnimočnosti a dôležitosti.
A vytvárate ich v sebe samých preto, že nie je vo vašej spoločnosti ROVNOCENNOSŤ.
Ak by ste prijali Poznanie, že všetci ste navzájom ROVNOCENNÍ voči sebe samým ako ľudské bytosti a všetci ste ROVNOCENNÍ voči všetkým živým bytostiam na Matke Zemi a tým myslím akúkoľvek formu života, v tejto ROVNOCENNOSTI  by sa rozpustili hlavy pýchy výnimočnosti, jedinečnosti  a dôležitosti.
Toto je ďalší uzatvorený kruh.

A ak ľudská bytosť dokáže, v svojom srdci nájsť ten súcit, aby dala svojim predkom Odpustenie a prejavila im Úctu, tak to Odpustenie dáva sama sebe. Pretože dokáže nájsť súcit  sama k sebe a Odpustiť skutok, ktorý má rovnakú energetickú hodnotu, akú vytvorila svojim predkom v minulosti ona sama a tak tento skutok v kolobehu života Odpúšťa sama sebe.
A takýmto spôsobom cez Lásku a Odpustenie prostredníctvom SÚCITU a ÚCTY rozpúšťate neodpustenia uložené na nevedomých rovinách vášho bytia, ak sú vytvorené v kruhu vášho rodu.
A preto som povedal, že ak neprijímate bez podmienok  svojich predkov, neprijímate seba samých.
A ak si nectíte svojich predkov, nedávate úctu ani  sebe samým.
A práve preto, že neprijímate všetky energie, ktoré pôsobia na vás ako ľudské bytosti, keď prejdete pri svojom zrodení cez závoj zabudnutia,  je dôležitý SÚCIT v srdci, aby ste v Láske prijímali všetko to, čo vám do života prichádza, lebo sú to vaše vlastné energie, ktoré ste v celej línii času tu na Matke Zemi vytvorili.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Les pri Dračom hrádku

Pridaj komentár