Dohody v rovine duší – 1.časť

Otázka: Keď sa v živote ľudskej bytosti stane nejaká trauma alebo tragická udalosť, stalo sa tak v dôsledku dohody s dušou inej ľudskej bytosti, s ktorou sa dohodla, aby mohla túto tragickú situáciu ako ľudská bytosť prežiť. Veľakrát sa potom stane, že si tá ľudská bytosť v dôsledku tej tragédie vytvorí v sebe neodpustenie a pocit viny, ktorý si potom nedokáže odpustiť do konca svojho života?

Odpoveď: To sa nedá takto povedať, lebo toto si duša neplánuje v pozemskom živote takto zažiť. Vždy je tam v pláne duše ten pozitívny posun a vývoj, ale každý život prinesie situácie a tú realitu, v ktorých sa tá fyzická ľudská bytosť rozhoduje a v ktorej podľa úrovne svojho poznania a možností sa napokon nejako rozhodne.
To neodpustenie sebe samej a pocit viny je konštrukcia, ktorú potom vytvorilo v ľudskej bytosti jej ego, aby si to neodpustila, lebo to je v podstate strach a jeho manipulácia, ktorú jej vniesol do vedomia, aby si to nedokázala odpustiť, aby ju ten strach mohol ďalej ovládať a manipulovať.
NIČ nie je nikdy jednostranné, absolútne NIČ nie je jednostranné.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC V „PDF“