Beznádej

Energia beznádeje sa vytvorí slobodným rozhodnutím ľudskej bytosti ako dôsledok neprijatia nejakej skutočnosti alebo udalosti, ktorá v jej živote nastala.
To neprijatie tej udalosti je v tomto prípade, dá sa povedať, že ABSOLÚTNE.
Veľkosti toho neprijatia zodpovedá energeticky vytvorený stav BEZNÁDEJE a je to doslova energia odchodu z hmotného sveta, čiže v tej energii BEZNÁDEJE ľudská bytosť zomiera. Tá energia, ktorá sa vytvorí tým, že sa ľudská bytosť ocitne v absolútnej tme, je ako ten tunel, cez ktorý tá duša prejde do svetla.
Je to ako keby energeticky vytvorený predpoklad k tomu, aby tá duša prešla do svetla.
Vytvára ho sama ľudská bytosť svojim slobodným rozhodnutím, pretože absolútne neprijala tú udalosť, ktorá vstúpila, alebo sa stala súčasťou jej života.
Tým, že sa to udeje v nevedomej rovine, neviete za to prijímať svoju zodpovednosť.

POKORA je kľúčom k tomu, aby ste mohli otvoriť závoj zabudnutia, ktorý sa potom rozplynie,  lebo POKORA je energetický protipól pýchy, do ktorej ste sa vy sami dostali v okamihu, keď ste vytvorili to absolútne neprijatie.
A nemuseli ste mať zvedomené, že ste sa preklopili z pokory do pýchy, pretože vám to pred vašim vedomým a fyzickým zrakom skryla pozícia obete, do ktorej ste spadli.
Uvedomte si, že to sa deje všetko súbežne, v jednom jedinom okamihu vo veľmi rýchlom časovom slede za sebou.
Práve preto je potrebné, aby ste boli ako ľudská bytosť veľmi bdelý.
Naozaj bdelá ľudská bytosť  v tom prítomnom okamihu svojho bytia a to znamená, aby ste si všetko dokázali uvedomovať v každej sekunde svojho bytia

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4,časť – Strom života v kvete života