Beznádej – 1.časť

Energia beznádeje sa vytvorí slobodným rozhodnutím ľudskej bytosti ako dôsledok neprijatia nejakej skutočnosti alebo udalosti, ktorá v jej živote nastala.
To neprijatie tej udalosti je v tomto prípade, dá sa povedať, že ABSOLÚTNE.
Veľkosti toho neprijatia zodpovedá energeticky vytvorený stav BEZNÁDEJE a je to doslova energia odchodu z hmotného sveta, čiže v tej energii BEZNÁDEJE ľudská bytosť zomiera. Tá energia, ktorá sa vytvorí tým, že sa ľudská bytosť ocitne v absolútnej tme, je ako ten tunel, cez ktorý tá duša prejde do svetla.
Je to ako keby energeticky vytvorený predpoklad k tomu, aby tá duša prešla do svetla.
Vytvára ho sama ľudská bytosť svojim slobodným rozhodnutím, pretože absolútne neprijala tú udalosť, ktorá vstúpila, alebo sa stala súčasťou jej života. Tým, že sa to udeje v nevedomej rovine, neviete za to prijímať svoju zodpovednosť
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF