Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit

A to, že vytvárate to napätie, ktoré energeticky vytvorí ťažobu hmoty,  je spôsobené tým, že máte v sebe vytvorenú nedôveru. Absolútna Dôvera spolu s uvoľnením, ak by ste to dokázali v sebe cítiť, vám  dovolí splynúť s vodou a potom dokážete ležať na hladine vody a pohybovať sa spolu s ňou, lebo sa energeticky stanete jej nedeliteľnou súčasťou a vtedy sa nepotopíte.
A je to tak preto, lebo tá absolútna Dôvera vám pomohla, aby ste prestali  klásť akýkoľvek odpor. Odpor, ktorý vytvoril napätie  vo  vašich bunkách, svaloch, kostiach, koži, vnútorných orgánoch a spôsobil  tiaž hmoty – vás samotných, čo vás sťahuje dole a to je zhmotnenie vášho strachu. 
A je to práve strach, ktorý vo  vás  vytvoril nedôveru.
A to je ďalší uzatvorený kruh. 
Je to jeden z najzákladnejších kruhov, ktoré  vo vás strach vytvára, pretože tento kruh vám berie Dôveru.

A tu je vytvorená tenká, nesmierne tenká hranica, ktorá je tenšia ako pavučina, ktorú utkali malé pavúčiky, ktorú keď prekročíte, padnete tak hlboko, veľmi hlboko do zovretia moci strachu.
A vedzte, že pocit výnimočnosti je nesmierne silným nástrojom strachu, pretože je málokedy a to zdôrazňujem málokedy viditeľný.
Ak si uvedomíte ako ľahko, do tohto pocitu skĺznete, a stane sa tak vtedy, keď prestanete vnímať Úctu a Pokoru k Láske a k Životu. Keď si  prestanete v tej hlbokej Pokore a Úcte vážiť dary Lásky a Života a keď prestanete v sebe cítiť Vďačnosť.
Vďačnosť za Lásku, ktorá požehnáva váš život.
Vďačnosť za radosť, ktorú vám Láska prináša do vášho života.
Vďačnosť za Život ako taký.
A je to tak preto, že každý jeden život je VÝNIMOČNÝ.
Každý jeden život je  VÝNIMOČNÝ.

A práve tieto hlavy pýchy vám skryjú podstatu tohto Odpustenia a to je to, že v prvom rade potrebujete Odpustiť sami sebe.
A preto stále prenášate to, že potrebujete Odpustiť sami sebe navonok a snažíte sa Odpúšťať len tým druhým ľudským bytostiam a nevstupujete do svojho vnútra, kde by ste museli dávať Odpustenie sami sebe a pozerať sa na svoju vlastnú bolesť,  ktorú vám tieto hlavy pýchy spôsobili, lebo keď Vy ste výnimočný,  tak  predsa nepotrebujete dať Odpustenie sami sebe.
A je to tak práve preto, že  ste stratili  z vášho srdca POKORU.
A Pokora nemôže byť súčasťou vašej bytosti, ak nemáte v svojom srdci SÚCIT.
A nemáte v srdci Súcit preto, lebo ste ho zatvorili pred LÁSKOU.
A svoje srdce dokážete otvoriť, aby mohla do neho Láska vstupovať len vtedy, keď dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za váš Život, za všetko čo sa v ňom deje, teda za to, čo ste si sami vytvorili energiou, ktorú vo svojich životoch vytvárate v svojich  myšlienkach, slovách, rozhodnutiach, skutkoch, pocitoch a emóciách.
A toto je ďalší uzatvorený kruh.

A vedzte, že NEÚPRIMNOSŤ a FALOŠNOSŤ  sú ďalšie nástroje strachu, ktorými vás strach opäť zovrie do svojej moci a chytí vás do svojej pasce, ktorú vám nastražil práve cez falošnosť a neúprimnosť.
A práve prostredníctvom falošnosti a neúprimnosti vytvoril Strach ďalší nástroj a spôsob, ktorým nepredstaviteľne hlboko zraňuje ľudské bytosti a vytvára v nich veľa bolesti, že v tom konkrétnom živote
ju už nedokážu  vyliečiť a tým je ZRADA.
A tento nástroj – Zradu,  mohol vniesť do ľudskej spoločnosti strach práve preto, že vytvárate sami v sebe falošnosť a neúprimnosť.
A zároveň tým, že tieto nástroje vytvoril a používate ich v svojom vnútri, kde navonok ako ľudská bytosť nič nevyjadríte, ale vo vnútri hodnotíte, posudzujte, kritizujete a odsudzujete, vedzte, že takýmto spôsobom sa správate k sebe samým,  a preto nedokážete byť úprimní v prvom rade k sebe samým.
A cez túto neúprimnosť k sebe samým, strach dokázal to, že ste stratili schopnosť dať Odpustenie samým sebe, pretože  v podstate ste zradili seba samých.
A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach v ľudskej spoločnosti  vytvoril.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť –
Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 1. 
More in English in PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 2. 
More in English in PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 3. 
More in English in PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 4.
More in English in PDF

Anjel čistoty

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár