Zodpovednosť

Vývoj života na Matke Zemi nebol náhodný proces, ale je to  vedomé rozhodnutie  bytostí.
Podstata je tá, že život na Zemi je VEDOMÉ ROZHODNUTIE inteligentnej bytosti – STVORITEĽA,
ktorý celý život zrodil.
Tak ako sa život vyvinul na iných planétach, tak sa  vedomé bytosti „VEDOME“ rozhodli,  že umožnia  VEDOME vznik inteligentného života na Zemi, kde ho naozaj aj preniesli.
Život sa nevyvinul náhodne v tej forme v akej ho MY vnímame na Matke Zemi  dnes.
Matka Zem je VEDOMÁ a INTELIGENTNÁ bytosť a ona tú rozmanitosť ŽIVOTA sama na sebe
tiež VEDOME tvorí.
Ona ju tvorí so zámerom, s ktorým ona sama ako vedomá a inteligentná bytosť bola zrodená.
Môžeme si predstaviť  ten zámer ako program, s ktorým niečo naprogramujeme a potom tá súčiastka,
stroj či zariadenie s tým programom  funguje a pracuje. Ale keď je to iba stroj, ktorý je presne  naprogramovaný, tak on tvorí len v rámci toho programu.
Matka Zem nie je len stroj, ona je živá bytosť a preto ona má aj svoje VEDOMIE a SLOBODNÚ VOĽU
a teda má právo sa  slobodne rozhodovať a môže tak ona sama tento program meniť s tým,
že ten pôvodný zámer,  ona sama ponechá zachovaný.

ZODPOVEDNOSŤ  je to, že dokážete nájsť sami v sebe ODVAHU a vyjadríte svojimi slovami, rozhodnutiami i skutkami to, čo sami v sebe cítite a prestanete sa spoliehať na to, že to za vás urobí niekto druhý.
Ak nevyjadríte to, čo sami v sebe cítite, aj to je vaša ZODPOVEDNOSŤ.
Ak očakávate, že niekto druhý urobí za vás to, čo cítite VY sami, aj to je vaša  ZODPOVEDNOSŤ.
A je  to  vaša ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste nekonali.
A v tomto prípade často krát svoju ZODPOVEDNOSŤ prenesiete na tých druhých,  lebo ich obviníte z toho, že nekonali a neurobili to, čo VY ste chceli, aby urobili.
A tak sa vzdávate svojej ZODPOVEDNOSTI a hádžete ju na plecia druhých ľudských bytostí, ktorým týmto spôsobom vytvárate pocity vín a neodpustení.
Je dôležité, aby ste začali vnímať ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach svojho konania i nekonania.
A v týchto širších súvislostiach svoju ZODPOVEDNOSŤ aj prijímali. 
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom vám SLOBODA pomáha POROBU rozpustiť, ale ak ju nepochopíte a neprijmete spolu s ňou aj ZODPOVEDNOSŤ  za svoje  myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky,
tak vám SLOBODA   tú POROBU opäť vráti späť.
A je to tak preto, že ak nie je súčasťou vašich rozhodnutí ZODPOVEDNOSŤ, tak sa nerozhodujete SLOBODNE.
A je dôležité, aby ste sa pozreli každý jeden sám na seba, do svojho vnútra, ako to máte sami v sebe, lebo obraz vašej spoločnosti je len obrazom toho, ako to máte vo svojom vnútri.
Tu platí Vesmírny Zákon : Ako hore, tak dole, ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.

A tiež som vám veľa krát povedal, že všetko so všetkým je prepojené a súvisí a preto nie je náhoda,
že na Matke Zemi rastú STROMY, pretože VY ľudské bytosti ste zrodené z Lásky a bola vám darovaná slobodná vôľa  a ste veľmi úzko prepojené s inými bytosťami  Lásky zrodenými na Matke Zemi, ktorým slobodná vôľa darovaná nebola.
A tými bytosťami sú STROMY.
A ste navzájom jeden od druhého závislí a vzájomne ste prepojení.
STROMY ako bytosti Lásky boli na Matke  Zemi zrodené VEDOME  a to práve preto, aby vytvorili podmienky pre to a k tomu, aby ste VY ľudské bytosti tu na Matke Zemi mohli žiť.

Potrebujete pochopiť,  že ZODPOVEDNOSŤ je nutnou podmienkou života,
ale LÁSKA je postačujúcou podmienkou života, pretože keď máte v sebe LÁSKU,
tak potom s LÁSKOU prichádza aj ZODPOVEDNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ROVNOCENNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA VNÚTORNÝ POKOJ A MIER.
LÁSKA VYTVÁRA ZMIERENIE.
LÁSKA VYTVÁRA JEDNOTU.
LÁSKA VYTVÁRA HARMÓNIU.
LÁSKA VYTVÁRA SLOBODU A VOĽNOSŤ.
LÁSKA VYTVÁRA ÚCTU A  POKORU.
LÁSKA VYTVÁRA SÚCIT A REŠPEKT.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

RESPONSIBILITY – part 1. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 2. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 3. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 4. 
More in English in PDF

RESPONSIBILITY – part 5. 
More in English in PDF

Štyri tváre ženy : Panna, Milenka a Matka, Kráľovná a Čarodejka, Múdra žena-Vedma

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Posvätná láska

Posvätná láska medzi mužom a  ženou znamenala to, že oni sa v Posvätnej láske milovali,  vzájomne sa v tej plnosti rešpektovali a teda neobmedzovali sa navzájom.
Každý z nich mohol robiť to, čo bolo preňho podstatné a ten druhý ho v tom podporoval.
Tu neexistovala žiarlivosť, lebo vedeli, že každý myslí na prospech toho druhého a tak sa aj rozhodovali a konali.
Tu neexistovalo sebectvo.
Robili síce to, čo považovali za správne pre seba, ale zároveň neobmedzovali toho druhého, nevytvárali očakávania a chcenia.

Tu neexistovalo : „Ja chcem, aby si to pre mňa urobil“.
Bola tam Láska, Úcta, Dôvera a Rešpekt.
Rešpektovali sa dve navzájom rovnocenné bytosti a každá z nich mala právo  sa slobodne rozhodnúť, tak sa neobmedzovali navzájom.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

SACRED LOVE 
More in English in PDF

ZRODENIE ŽIVOTA
Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Posolstvo Mont Saint Michel

Tajomstvo tohto chrámu je v jeho budovaní, v JEDNOTE MUŽA A ŽENY.
Muži a ženy ho spoločne budovali  pre svoje deti,  pre nasledujúce generácie, aby každý  kto sem príde,
cítil Posvätnú Lásku muža a ženy. 
Posvätné tajomstvo tohto chrámu v ňom  spoločne ukotvili práve cez Posvätnú Lásku muža a ženy tu na Matke Zemi.
V každej časti chrámu, v každej jeho lodi je zapísaná a vložená rovnako energia muža aj energia ženy,
ktorá je vyjadrená vo farbách.
ČERVENÁ farba je farba ŽENY, MODRÁ farba je farba MUŽA a BIELA farba je farba ŽIVOTA.
Cez červenú a modrú farbu je tu zároveň vyjadrený Vesmírny zákon:  Ako hore  tak dole, ako vo veľkom,
tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok, pretože  červená a modrá farba sú základné farby Matky Zeme.
Červená farba zohrieva z vnútra Matku Zem a je to farba magmy a preto  je červená farba,  farbou ženy,
ktorá rovnako z vnútra zohrieva muža.
Modrá farba je farba ochrany. Aj obal Matky Zeme je modrý a preto modrá farba v katedrále patrí mužovi.
On tvorí a vytvára ochranu žene.
Biela farba je farba života a nesie v sebe všetky farby a kombinácie ich odtieňov a preto  vyjadruje všetky nekonečné možnosti života ako takého.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Message from Mont Saint Michel
More in English in PDF

Le Mont Saint Michel

rovnoramenný kríž života

Posolstvo z Chartres

Svoje Poznanie jej stavitelia preniesli a odovzdali v Láske  a Úcte v priebehu storočí  výstavby tejto  katedrály do jej stien, do každého kameňa, z ktorého je postavená, do vitráži, do sôch  i do obrazov.
Je tu vyjadrená úloha a poslanie ženy v živote každej ľudskej bytosti.
Je tu vyjadrená rovnováha života.
Je tu vyjadrená  aj rovnováha medzi mužom a ženou a preto jej energia je iná.
Je tu vyjadrená  rovnocennosť  medzi mužom a ženou.
Je vyjadrením Lásky medzi mužom a ženou.
Je vyjadrením učenia o posvätnej láske medzi mužom a ženou na Matke Zemi.
Nie je tu nadradenosť muža nad ženou.
S týmto Poznaním a v Láske a hlbokej úcte k tomuto učeniu bola táto katedrála postavená.
Hlboká  úcta  jej staviteľov  k tomuto učeniu  je zakomponovaná priamo v katedrále.
Preto sa hovorí, že: „Umenie spasí svet.“

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Message from Our Lady of Chartres
More in English in PDF

Osvetlená katedrála v noci

Úcta a Chamtivosť

A tento model chamtivosti a obohacovania sa ľudských bytostí  prebýva vo vašej spoločnosti do dnešných dní, kedy sa však deje skryte, pod  rúškom politických strán a rôznych fondov, kde sa na úkor vašej práce, práce mnohých rúk ľudských bytostí, obohacujú tí, ktorým sa na jednej strane síce nechce pracovať, ale na druhej strane chcú užívať ovocie, ktoré ste VY svojou prácou vytvorili.
A tento spôsob bytia týchto ľudských bytostí vytvára v ľudskej spoločnosti nesmierne silný pocit krivdy
a nespravodlivosti, ktorý potom dlhé veky v ľudskej  spoločnosti prebýva a dokáže  ju touto energiou veľmi ľahkým spôsobom manipulovať
.
Tá objektívna pravda je často krát skrytá za reťazenie mnohých manipulácií, ktoré sú veľmi ťažko viditeľné a potom ten pocit krivdy dokáže manipulovať veľké davy ľudských bytostí a tak sa vytvárajú ďalšie krivdy, neprávosti a nespravodlivosť.
A týmto energia strachu ako taká, ukotvuje samú seba v ľudskej spoločnosti, pretože VY ako jednotlivci veľmi ľahko strácate Vieru a Dôveru v seba samých i v spoločnosť ako takú, pretože sa z vašej spoločnosti stratila PRAVDA  a SPRAVODLIVOSŤ.
A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vo vašej ľudskej spoločnosti používa k tomu, aby posilňoval svoje vlastné postavenie.

Zmeniť sa to dá navrátením ROVNOCENNOSTI všetkých bytostí,  pretože ak sa vráti ROVNOCENNOSŤ,
vráti sa k vám pochopenie a hlboká ÚCTA k práci každej ľudskej bytosti, pretože opäť začnete chápať,
že každá práca je rovnocenná, lebo je to práca ako poslanie tej ľudskej bytosti, ktorá si ju pre ten život zvolila.
Preto si budete rovnako ctiť toho, kto zametá ulice, stavia domy, pečie chlieb i toho, kto celú spoločnosť vedie.
Je to práve ÚCTA, ktorá  rozpustí chamtivosť  a chtíč  tých druhých ľudských bytostí po tom ovocí, ktoré vytvorili, urobili a dosiahli  iné ľudské bytosti. Táto chamtivosť sa v ÚCTE rozplynie.
A keď  je vašou súčasťou táto hlboká ÚCTA, nemôže strach vo vás  vytvoriť chcenie, závisť a chamtivosť vlastniť to, čo vytvorila a čo patrí tej druhej ľudskej bytosti.
A táto ÚCTA  vo vašej spoločnosti chýba.
Preto nie je vo vašej spoločnosti Rovnocennosť, ale je v nej energia chamtivosti, ktorá si chce prisvojiť a privlastniť výsledok práce iných ľudských bytostí.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/