Prvotná manipul. strachu -1.

Vždy manipuluje STRACH, nikdy nie LÁSKA a to si zapamätajte.
Strach vytvára manipuláciu a vytvára ju práve preto, aby vám predostrel falošný obraz toho, čo vám prináša Láska.
A vždy, keď sa na Matke Zemi zväčší a vzrastie pôsobenie strachu, prichádza na Matku Zem aj skupina týchto duší, požehnaná Poznaním Lásky, aby svojím pôsobením a činnosťou pomohla eliminovať pôsobenie strachu na ľudské bytosti.
A rovnako vždy, keď sa na Matke Zemi zvýši pôsobenie Lásky, keď vzrastie Láska v ľudských bytostiach, sa strach rozhodne svojou silou  na ľudské bytosti znovu zaútočiť.
Môžete si to predstaviť ako  húpačku, kde na jednej  strane je pôsobenie Strachu a na opačnej strane je pôsobenie Lásky.
A len v tom strede dokážete ako ľudská bytosť  na tej húpačke stáť vzpriamený, keď ste v rovnováhe. Obidve krajné polohy sú vratké a nedokážete sa pevne postaviť a stáť v nich vzpriamene na svojich  nohách, ale v tom strede môžete a dokážete na nohách stáť pevne, vtedy vás nič nerozkolíše.
Vtedy ste  naplnený Láskou, ale zároveň vnímate, že vašou súčasťou je aj prirodzený strach,   ale  v  tomto prípade  vás strach prirodzene  chráni, lebo chráni váš život, aby ste dokázali vidieť a rozpoznať prichádzajúce nebezpečenstvo a tak mu dokázali predchádzať.
Keď ako ľudská bytosť ste v krajnej polohe, kde je len Láska, nedokážete vidieť prichádzajúce nebezpečenstvo, pretože si myslíte, že tak ako VY konáte v Láske,  v prospech každej ľudskej bytosti a ste prajný, dobrosrdečný,  láskavý a starostlivý k všetkým ľudským bytostiam, budú tak konať aj ostatní.
A vtedy nedokážete vidieť neúprimnosť, falošnosť, neprajnosť, chamtivosť,  závisť a pomstychtivosť tých iných ľudských bytostí a tak sa veľmi ľahko necháte manipulovať tými druhými.
Pretože si myslíte, že všetky ľudské bytosti sú rovnako láskavé, dobré, prajné a milujúce ako Vy sami a tak ste prestali byť voči  strachu ostražitý.
“pokračovanie v priloženom súbore PDF”

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 1.

More in English in PDF


Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár