Kedy sa rozhodujeme pre život

Každý z vás, môže urobiť a konať len do tej miery, do ktorej môže a má, pretože  tým víťazstvom   je niekedy odísť preč a vtedy zachránite ten život. 
Je pre vás potrebné, aby ste si uvedomili a pochopili, že keď  naozaj chcete v takýchto situáciách niečo pre dobrú vec dosiahnuť, aby ste nešli do takýchto vecí len sami za seba, lebo sami nezmôžete nič.
V tomto prípade je potrebné vytvoriť veľkú pozitívnu silu, ktorá sa postaví proti tej  moci. Je dôležité postaviť sa za dobrú vec, ale treba k tomu potom  vyvinúť tú veľmi veľkú pozitívnu silu, ktorá to podporuje, pretože vládne korupcia vo vašej spoločnosti a klientelizmus.
A aj keď by  ste to nevyhrali – tú dobrú vec, je to ich ZODPOVEDNOSŤ aj s tými dôsledkami, ktoré to prinesie.
Vtedy nenesiete tú ZODPOVEDNOSŤ VY SAMI ako tá jednotlivá ľudská bytosť, ale ONI, všetci tí, ktorí sú „ tam hore“ a ktorí  v „pýche svojej moci“ potom rozhodovali a konali.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Bezpodmienečnosť, Vďačnosť a Veľkorysosť

Len energia Lásky má ten dar, že dokáže znásobovať samu seba a v tom procese bezpodmienečného plynutia a bytia, kedy dokážete vytvoriť vďačnosť a veľkorysosť a potom dávať Lásku druhým a zároveň aj sami sebe, vtedy tá Láska rastie, znásobuje sa a nikdy sa z vášho života nestratí.
Ak však vytvoríte v rámci tohto kolobehu akúkoľvek prekážku, stratí sa v tomto procese bezpodmienečnosť. A tá prekážka nedovolí, aby tá energia Lásky mohla prúdiť.
Tá prekážka vytvorí prúdeniu energie Lásky rôzne podmienky.
Je dobre, ak pochopíte, čím tieto prekážky sami v sebe vytvárate.

Vesmírny Zákon slobodnej vôle je alfou aj omegou Vášho bytia.
Zákon slobodnej vôle vám dáva právo bez podmienok tvoriť a to čokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek.  A toto ako ľudské bytosti prijímate,  ale to je len to „A“,  ale to ostatné stále nedokážete prijať. A to všetko ostatné čo neprijímate, to znamená b, c, d, e … atď., je práve tá ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach.
Tie širšie súvislosti v sebe skrývajú spolupôsobenie všetkých vesmírnych zákonov, pretože len vtedy sa slobodne  rozhodujete, keď prijímate za svoje rozhodnutia zodpovednosť v tých širších súvislostiach.
A to znamená, že rozumiete vesmírnym zákonom a ich spolupôsobeniu a vtedy sa slobodne rozhodujete ako vedomá bytosť, pretože vtedy chápete, čo svojimi rozhodnutiami tvoríte a tak tvoríte svoj život vedome a viete za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky aj emócie prijať zodpovednosť a to vedome v tých širších súvislostiach. A vtedy chápete všetky dôsledky, ktoré svojimi myšlienkami, slovami,  rozhodnutiami, skutkami a emóciami vytvoríte.
A toto je uzatvorený kruh.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com