Nerovnocennosť – 1.časť

Otázka : Raz si mi povedal, že esencia života, ktorá je uložená  v mužskej spermii je rovnocenná, nech  jej nositeľom je ktokoľvek, je to naozaj tak?
Odpoveď:
Áno, správne je to tak a toto je tiež jedna z rovín rovnocennosti. 
Táto rovnocennosť však nie je v ľudskej spoločnosti prijímaná.
Je to tak preto, že v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, preto v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirodzená je nerovnocennosť.
Rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom a ženou, ale aj postavenie v práci, v rodine a v spoločnosti.
V súčasnosti  v ľudskej spoločnosti má muž vyššiu mzdu ako žena a muž má lepšie postavenie a spoločenský honor ako žena.
Aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej spoločnosti  nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode a človek sa považuje za všemocného a vaša spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Ráno na mori- ostrov Murter