Nerovnocennosť – 1.časť

Otázka : Raz si mi povedal, že esencia života, ktorá je uložená  v mužskej spermii je rovnocenná, nech  jej nositeľom je ktokoľvek, je to naozaj tak?
Odpoveď:
Áno, správne je to tak a toto je tiež jedna z rovín rovnocennosti. 
Táto rovnocennosť však nie je v ľudskej spoločnosti prijímaná.
Je to tak preto, že v ľudskej spoločnosti je  momentálne prirodzená nadvláda a moc, preto v nej tá rovnocennosť v podstate neexistuje a prirodzená je nerovnocennosť.
Rovnocennosť má viacej rovín a sú to nie len  partnerské vzťahy medzi mužom a ženou, ale aj postavenie v práci, v rodine a v spoločnosti.
V súčasnosti  v ľudskej spoločnosti má muž vyššiu mzdu ako žena a muž má lepšie postavenie a spoločenský honor ako žena.
Aj voči rasám  je prijímaná v ľudskej spoločnosti  nerovnocennosť, rovnako aj voči prírode a človek sa považuje za všemocného a vaša spoločnosť momentálne túto nerovnocennosť prijíma a žije.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm    stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm