Pôsobenie strachu

Stvoriteľ s bezpodmienečnou trpezlivosťou a Láskou čaká, kým každá bytosť prijme a pochopí poznanie,
čo znamená Láska.
Tým pochopí, že Láska znamená Život. Je to jedno a to isté, nerozdielne, nerozdeliteľne, nerozlučiteľne.
Lebo nemôže existovať Život bez Lásky a Láska bez Života.
Práve toto poznanie nedovolil strach, ľudstvu odovzdať.
Je to poznanie Lásky a Života. Je to poznanie Života a Lásky.

Nie je v mojej moci zmeniť Vaše rozhodnutie. Je to dar, ktorý Vám bol darovaný pri Vašom zrodení.
Sľúbil som Vám, že NIKDY, NIKDY, NIKDY za žiadnych okolností Vám tento dar neodnímem.
Preto vždy sa musíte rozhodnúť sami. Je na Vás ako sa po svojom návrate Domov rozhodnete.
Je na Vás, či sa opäť rozhodnete vrátiť naspäť na túto planétu, či sa rozhodnete zostať Doma,
či sa rozhodnete inkarnovať do inej dimenzie.
Vždy máte slobodnú vôľu. Takže pokiaľ chcete niečo zmeniť, závisí to len od Vás.
Tento dar, ktorý som Vám dal, je prejavom mojej bezpodmienečnej, nekonečnej a absolútnej Lásky
voči všetkým bytostiam, ktoré som stvoril.
Je to, to najväčšie, čo som Vám mohol darovať. Neexistuje v celom Vesmíre väčší dar,
ako je dar slobodnej vôle, slobodného rozhodovania.

TAM, KDE JE SVETLO, JE LÁSKA, ŽIVOT, POHYB, RADOSŤ, ŠŤASTIE, SMIECH.
Kde je strach, je len ticho a tma.
To sú tie protiklady, ktoré stoja proti sebe od počiatku stvorenia.
Sú dôležité pre to, aby ste si dokázali uvedomovať sami seba.
Sú dôležité pre to, aby ste si dokázali uvedomovať podstatu Lásky a Života.
Keby nebol ten protipól, keby nebolo ticho a tma, tak by sme si nedokázali uvedomiť a prežiť to,
čo je podstata Lásky a života. Ten protipól je tu preto, aby sme si to uvedomili.
Nebol stvorený preto, aby sme v ňom zotrvávali a žili.
Ale tomuto protipólu jeho úloha nepostačovala, a on chcel ovládnuť aj Lásku a Život.
Chcel ovládať a vládnuť všetkému, čo bolo stvorené.
Chcel ovládnuť a vládnuť Životu a Láske.

Jediným nástrojom, ktorý má v sebe bezhraničnú a nekonečnú silu, je ODPUSTENIE.
ĽUDSTVO SI NEUVEDOMUJE SILU NÁSTROJA, KTORÝM JE ODPUSTENIE.
Ľudstvo nechápe hĺbku, obsah a rozmer slova ODPUSTENIE.
Ak sa to naučí chápať, ak uchopí hĺbku slova, uzdraví bezpodmienečným odpustením všetky bolesti ľudstva.
Význam slova ODPUSTENIE je znevážený.
Ľudstvo ho používa len ako slovo s písmenkami.
Nedáva mu jeho význam, rozmer a hĺbku. Preto ho ani nedokáže používať.
Je dôležité vysvetliť ľuďom hĺbku a rozmer slova, a čo v svojej podstate, keď skutočne s celým srdcom, dušou, celou bytosťou odpustia, čo sa naozaj stane.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

POWER OF  FEAR – Part 1.
More in English in PDF

POWER OF  FEAR – Part 2.
More in English in PDF

POWER OF  FEAR – Part 3.
More in English in PDF

POWER OF  FEAR – Part 4. 
More in English in PDF

Magnolia

Pridaj komentár