Pôsobenie strachu – 1. časť

Stvoriteľ s bezpodmienečnou trpezlivosťou a Láskou čaká, kým každá bytosť prijme a pochopí poznanie,
čo znamená Láska.
Tým pochopí, že Láska znamená Život. Je to jedno a to isté, nerozdielne, nerozdeliteľne, nerozlučiteľne.
Lebo nemôže existovať Život bez Lásky a Láska bez Života.
Práve toto poznanie nedovolil strach, ľudstvu odovzdať.
Je to poznanie Lásky a Života. Je to poznanie Života a Lásky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

POWER OF  FEAR – Part 1.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store 

Pridaj komentár