PRENESENÝ POCIT VINY – 3.časť

Platí zákonitosť, že čím väčšia ZATVRDNUTOSŤ sa v tej ľudskej bytosti vytvorila, tak tým dlhší čas trvá a je potrebný k tomu, aby bola pripravená si z tej energetickej roviny MILOSRDENSTVA znovu prevziať do svojho energetického poľa tú energetickú tiaž tých prenesených pocitov vín, ktoré na seba prijala.
Platí, že aby sa s týmito energiami opäť mohlo pracovať a aby sa to mohlo zmeniť, v ľudstve ako takom, je potrené urobiť ten prvý krok a ten spočíva v tom, že táto ľudská bytosť potrebuje, aby bola schopná tú energiu tých prenesených pocitov vín  a tej zodpovednosti vrátiť tým ľudským bytostiam, ktorým patrí. Až keď to ona dokáže, môžu potom začať s tou energiou pracovať, tie ľudské bytosti, ktoré ju sami vytvorili.
Tu samozrejme platí Zákon slobodnej vôle a tak tie ľudské bytosti, ktorým táto energia tých prenesených pocitov vín a zodpovednosti bude vrátená, sa môžu rozhodnúť, že ich neprijmú.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm              stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm          najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár