Spoluzodpovednosť

Otázka: Chcela by som sa ešte spýtať na situácie, keď človek vidí, že sa koná nejaká neprávosť alebo nespravodlivosť na inej ľudskej bytosti, ale on sám nekoná,  či už zo strachu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nezasiahne a nezastane sa tej ľudskej bytosti, ktorej sa tá neprávosť a nespravodlivosť deje. Prosím o vysvetlenie, čo sa vtedy energeticky stane?
Odpoveď: Keď človek vidí konať bezprávie a nespravodlivosť inými ľuďmi a sám nič neurobí pre to, aby  tých  druhých ľudí varoval a nepovie im pravdu a nezastane sa ich alebo ich nevaruje a nič neurobí, stáva sa SPOLUZODPOVEDNÝM za ten skutok, ktorý sa stal.
Takto tú  SPOLUZODPOVEDNOSŤ za tých ľudí, ktorí o tej nespravodlivosti a bezpráviu rozhodli a dopredu ju pripravili a potom  vykonali, nesú aj všetci tí, ktorí  majú strach a mlčia, ale aj  všetci tí, ktorí dostali zaplatené, a preto mlčia a tú pravdu   nevypovedia.
Je tu aj ďalšia rovina tejto SPOLUZODPOVEDNOSTI, ktorú vytvárate VY VŠETCI, pretože vo všeobecnosti ste všetci  SPOLUZODPOVEDNÍ za to, čo robíte na Matke Zemi,  lebo v tej podstate všetci viete, čo sa deje na Matke Zemi, ale každý z vás  si  povie, že čo  ja sám zmôžem, a tak nikto z vás nič neurobí.
Tie reálne rozhodnutia potom zostávajú len na pár ľuďoch, a tak sa potom tie ich rozhodnutia aj napĺňajú a zvyšok ľudstva sa len nemo prizerá, ako sa to ZLO DEJE.
Rovnako sú  to aj všetky vojny vo svete, rodinné násilie, akékoľvek násilie vo vzťahoch aj v práci, proste všetko. Preto tá ZODPOVEDNOSŤ ako taká  v ľudskej spoločnosti v podstate stále nie je, lebo ju  nikto z vás  neprijíma a v tej podstate ľudstvo VEDOME dovoľuje, aby sa všetky tieto neprávosti a zverstvá, či na ľuďoch, zvieratách,  stromoch a iných formách života,  ako aj na samotnej Matke Zemi, diali.
Naozaj si potrebujete uvedomiť, že to sú všetky vojny, akékoľvek násilie, nadradenosť mužov nad ženami, nadradenosť ľudí nad prírodou, nadradenosť ľudí nad druhými ľuďmi, lebo  tu ste sa dostali na počiatok toho,  prečo sa to vlastne deje – a to k všetkým deviatim hlavám pýchy, ktorými sú: moc, chamtivosť, samoľúbosť, falošná hrdosť – čiže povýšenosť, nadradenosť, nadutosť, dôležitosť, márnivosť, namyslenosť, túžba po obdive a sláve a taktiež aj k nerovnocennosti, lebo oni spoločne  vám,  ľudským bytostiam, toto všetko prinášajú.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky – 4.časť Strom života v kvete života

Pridaj komentár