PRENESENÝ POCIT VINY – 3.časť

Platí zákonitosť, že čím väčšia ZATVRDNUTOSŤ sa v tej ľudskej bytosti vytvorila, tak tým dlhší čas trvá a je potrebný k tomu, aby bola pripravená si z tej energetickej roviny MILOSRDENSTVA znovu prevziať do svojho energetického poľa tú energetickú tiaž tých prenesených pocitov vín, ktoré na seba prijala.
Platí, že aby sa s týmito energiami opäť mohlo pracovať a aby sa to mohlo zmeniť, v ľudstve ako takom, je potrené urobiť ten prvý krok a ten spočíva v tom, že táto ľudská bytosť potrebuje, aby bola schopná tú energiu tých prenesených pocitov vín  a tej zodpovednosti vrátiť tým ľudským bytostiam, ktorým patrí. Až keď to ona dokáže, môžu potom začať s tou energiou pracovať, tie ľudské bytosti, ktoré ju sami vytvorili.
Tu samozrejme platí Zákon slobodnej vôle a tak tie ľudské bytosti, ktorým táto energia tých prenesených pocitov vín a zodpovednosti bude vrátená, sa môžu rozhodnúť, že ich neprijmú.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC V PDF

Montsegeur

Pridaj komentár