Nedôvera -1.časť

A stane sa tak vtedy, keď pochopíte kým ste,  prečo sa na Matku Zem rodíte,  aké je vaše poslanie
a čo ste sa prišli naučiť.
A stane sa tak vtedy, keď dokážete pochopiť,  prijať a žiť svoj život v súlade s poznaniami,
ktoré vám priniesli Vesmírne zákony, pretože to sú zákony LÁSKY.
A v LÁSKE je všetko dovolené.
V LÁSKE neexistuje nič zlé.
LÁSKA nerozlišuje na dobré a zlé.
LÁSKA všetko prijíma bez podmienok.
V LÁSKE je všetko možnosť a príležitosť a všetko je preto skúsenosť.
LÁSKA nesúdi.
LÁSKA neodsudzuje.
LÁSKA sa nevyvyšuje.
LÁSKA všetko prijíma a to bez podmienok  a bez rozdielov.
LÁSKA prijíma všetko, práve preto,  že všetko, absolútne všetko je jej súčasťou.
Ak by LÁSKA súdila, súdila by samú seba.
Ak by LÁSKA neprijímala, neprijímala by samú seba.
Ak by sa LÁSKA vyvyšovala, vyvyšovala by sa nad  samú seba.
A toto je to, čo ste sa prišli  práve sem – na Matku Zem  naučiť, pochopiť a prijať.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár