Nedôvera

A stane sa tak vtedy, keď pochopíte kým ste,  prečo sa na Matku Zem rodíte,  aké je vaše poslanie
a čo ste sa prišli naučiť.
A stane sa tak vtedy, keď dokážete pochopiť,  prijať a žiť svoj život v súlade s poznaniami,
ktoré vám priniesli Vesmírne zákony, pretože to sú zákony LÁSKY.
A v LÁSKE je všetko dovolené.
V LÁSKE neexistuje nič zlé.
LÁSKA nerozlišuje na dobré a zlé.
LÁSKA všetko prijíma bez podmienok.
V LÁSKE je všetko možnosť a príležitosť a všetko je preto skúsenosť.
LÁSKA nesúdi.
LÁSKA neodsudzuje.
LÁSKA sa nevyvyšuje.
LÁSKA všetko prijíma a to bez podmienok  a bez rozdielov.
LÁSKA prijíma všetko, práve preto,  že všetko, absolútne všetko je jej súčasťou.
Ak by LÁSKA súdila, súdila by samú seba.
Ak by LÁSKA neprijímala, neprijímala by samú seba.
Ak by sa LÁSKA vyvyšovala, vyvyšovala by sa nad  samú seba.
A toto je to, čo ste sa prišli  práve sem – na Matku Zem  naučiť, pochopiť a prijať.

 A už som vám veľa krát vysvetlil že  SLOBODA a Slobodná vôľa je tým najzákladnejším a najposvätnejším právom, ktoré bolo darované vašej duši pri jej zrodení.
A práve preto, že vaša duša toto Poznanie má a je jej súčasťou a VY  Slobodnú vôľu a posvätné právo slobodne sa rozhodovať sami sebe beriete, nie ste v súlade a nežijete svoj život v súlade so svojou dušou.
A tak vytvárate sami v sebe ten tlak a napätie práve z toho neprijatia svojich vlastných rozhodnutí.
A tento tlak, ktorý vytvoríte voči sebe samým je práve tá bolesť, ktorú v svojom srdci cítite.
A toto je práve to, čo strach zneužije proti vám, aby vás zovrel do svojej moci a prinúti vás bojovať pri sebe samým.

ODPUSTENIE JE  DAR SÚCITNEJ LÁSKY.
Ak vám hnev zoberie všetok SÚCIT, vy neviete ODPUSTIŤ.
Neviete ODPUSTIŤ  ani sami sebe ani druhým a tak v tom cípe lode, do ktorého vás strach odhodil v tom  živote už stále zostanete a nedokážete prekonať priepasť, ktorá sa  energeticky vytvorila medzi vami  a stredom lode, v ktorom ste pred tým dokázali stáť vzpriamene na svojich nohách, pretože nemáte ten nástroj v sebe, ktorý by postavil cez tú priepasť most, po ktorom by ste sa mohli vrátiť naspäť.
Ten nástroj, ktorý postaví ten most, je práve ODPUSTENIE.
A tá priepasť, ktorá  sa vytvorí a ktorú neviete preklenúť,  je nepochopenie a neprijatie, neodpustenie a pocit viny.

A práve preto je pre vás dôležité prijať svoju  minulosť, aby ste sa z nej mohli poučiť a prijali MÚDROSŤ, ktorú vám prináša ako svoje prežité skúsenosti a práve v tom PRIJATÍ, kedy prestávate bojovať,
ste všetko dokázali transformovať na LÁSKU cez ODPUSTENIE, pretože PRIJATIE vám ako svoj dar
prinesie ODPUSTENIE.
A vtedy TU a TERAZ  v prítomnosti, tak zmeníte svoju budúcnosť na ŽIVOT v LÁSKE.
Toto je tá podstata.
A každý jeden z vás má posvätné právo sa slobodne rozhodnúť TU a TERAZ v tom prítomnom okamihu
či dokáže prijať v LÁSKE  svoju minulosť, všetky prežité skúsenosti svojho bytia, aby žil TU a TERAZ PRIJATÍM a ODPUSTENÍM transformoval svoju minulosť na energiu LÁSKY, v ktorej prežije svoju budúcnosť.
A toto robíte v každom jednom okamihu svojho života TU a TERAZ i v celej línii času svojho bytia
tu na Matke Zemi. 
A to je Vesmírny ZÁKON  LÁSKY.

Zákon zachovania energie hovorí, že všetky energie, ktoré ste vytvorili v celom svojom bytí, zostávajú vašou súčasťou a práve dôsledky týchto energií v konkrétnom živote TU a TERAZ  prežívate.
Práve preto ste sami ZODPOVEDNÝ  za to všetko, čo sa  vo vašom živote deje. 
Je to absolútne vaša ZODPOVEDNOSŤ.  Len vaša.
PRETO NIKDY NIE STE OBEŤOU.
A TO NIKTO Z VÁS.
Pretože žijete len to, čo ste si sami pre seba vytvorili.
A práve preto je dôležitá každá jedna vaša myšlienka, každé jedno slovo, ktoré vyslovíte zo svojich úst, každé jedno rozhodnutie a každý skutok, pretože všetkými týmito energiami tvoríte svoju budúcnosť.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár