Rovnocennosť – 1. časť

A nehovorím vám to len vo vzťahu k ženám, ale všeobecne k všetkým ľudským bytostiam, pretože v svojich zrodeniach prichádzate raz ako žena a inokedy ako muž.
A preto v rámci bytia tu na Matke Zemi ste všetky tieto sľuby dávali, či ste teraz narodený ako žena či muž.
A preto nie len ženy sa potrebujú oslobodiť a zrušiť tieto sľuby a prísahy, aby vrátili sami sebe slobodu, ale rovnako to potrebujú urobiť aj muži.
Energia Lásky a to bezpodmienečnej Lásky, ktorú ako ľudské bytosti vytvárate v srdci, keď cítite Posvätnú Lásku, alebo držíte v náručí  svoje milované deti, ako jediná energia dokáže vo vašich nasledujúcich inkarnáciách tieto sľuby a prísahy na nevedomých rovinách rozpúšťať a opäť  transformovať na energiu Lásky.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

EQUALITY – Part 1.

More in English in PDF

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár