Rovnocennosť

A nehovorím vám to len vo vzťahu k ženám, ale všeobecne k všetkým ľudským bytostiam, pretože v svojich zrodeniach prichádzate raz ako žena a inokedy ako muž.
A preto v rámci bytia tu na Matke Zemi ste všetky tieto sľuby dávali, či ste teraz narodený ako žena či muž.
A preto nie len ženy sa potrebujú oslobodiť a zrušiť tieto sľuby a prísahy, aby vrátili sami sebe slobodu, ale rovnako to potrebujú urobiť aj muži.
Energia Lásky a to bezpodmienečnej Lásky, ktorú ako ľudské bytosti vytvárate v srdci, keď cítite Posvätnú Lásku, alebo držíte v náručí  svoje milované deti, ako jediná energia dokáže vo vašich nasledujúcich inkarnáciách tieto sľuby a prísahy na nevedomých rovinách rozpúšťať a opäť  transformovať na energiu Lásky.

Posvätná Láska je slobodné spoločenstvo,  je to absolútne slobodný zväzok  dvoch ľudských bytostí muža a ženy, ktorý týmto bytostiam dovoľuje, aby do tohto zväzku slobodne vstúpili a slobodne z neho aj vystúpili, pretože tieto bytostí  sú si navzájom ROVNOCENNÉ, navzájom sa CTIA, REŠPEKTUJÚ sa a  existuje medzi nimi vzájomná DÔVERA.
A práve preto dokážu rešpektovať slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti.

Posvätná Láska medzi mužom a ženou, nie je zväzok, ktorý musí trvať po celý život,  ale tento zväzok trvá len vtedy, keď medzi nimi prúdi energia Lásky, navzájom sa rešpektujú, ctia a dôverujú si.
Ak ktorýkoľvek z týchto atribútov – LÁSKA, ÚCTA, REŠPEKT, DÔVERA, sa medzi týmito ľudskými bytosťami  stratí, a oni si ctia slobodné rozhodnutie tej druhej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou toho zväzku, dovolia jej  slobodne z neho vystúpiť, lebo už nenapĺňa pôvodný zámer, pre ktorý bol ten ich zväzok vytvorený.

A všetkými sľubmi a prísahami sa vzdáte nie len svojej slobodnej vôle, svojho daru slobodne rozhodovať  sami o sebe, ale vzdávate sa aj svojej ROVNOCENNOSTI vo vzťahu k druhej ľudskej bytosti.
A namiesto toho vám strach dá POROBU.
A preto vám tak veľmi dlho potom trvá, nepredstaviteľne dlho, aby ste v manželstve diktatúru, ktorá tam vládne, dokázali zmeniť na Rovnocennosť, Slobodu, Úctu, Rešpekt, Dôveru a Lásku.
A tým že tieto atribúty nie sú vo vzťahu medzi mužmi a ženami, nedokážete ich ani odovzdávať v svojich rodinách,  svojim deťom.
A už viete, že deti sa učia príkladom a pre  svoj život sa naučia len to, čo vidia u vás samých, ako sa rozhodujete, konáte, hovoríte a myslíte a preto tak ťažko a pomaly to vo vašej ľudskej spoločnosti všetko meníte.
A RODINA je základom obnovy života na Matke Zemi a preto je nesmierne dôležité, aby sa do  RODINY vrátila Rovnocennosť, vzájomná Úcta, Dôvera, Rešpekt a Láska, ktorá toto všetko vytvára a zastrešuje zároveň.

Aby ste vnímali a prijali ROVNOCENNOSŤ svoju vlastnú a medzi ľudskými bytosťami navzájom, ale aby ste si ctili aj ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí, ktoré žijú na Matke Zemi a rovnako i samotnú Matku Zem.
A tak môžete vnímať, vidieť a chápať ako je ROVNOCENNOSŤ, slobodná vôľa, Zodpovednosť, ale i Pokora navzájom medzi sebou prepojené a previazané.
A uvedomte si, že tak ako na jednej strane  sa slobodnej vôle vzdávate, alebo vám ju zoberú a rovnako to platí aj o ROVNOCENNOSTI, že sa jej vzdávate, alebo vám ju zoberú, v obidvoch prípadoch sa na druhej strane vo vašej spoločnosti stratí POKORA.
Iba keď sa nachádzate v STREDE pomyselného kyvadla, dokážete tvoriť, vidieť a vnímať ROVNOVÁHU a HARMÓNIU.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

EQUALITY – Part 1. 
More in English in PDF

EQUALITY – Part 2. 
More in English in PDF 

EQUALITY – Part 3. 
More in English in PDF

EQUALITY – Part 4. 
More in English in PDF

Pridaj komentár