Pokora a pripútanosť – 4.časť

Aby sa to zmenilo, potrebujete začať v prvom rade sami od seba.
Potrebujete pochopiť, že ste dovolili, aby vám zobrali vašu SLOBODU, vašu voľnosť aj posvätné právo rozhodovať sami o sebe, o svojom živote, bytí aj smrti a ak to pochopíte v prvom rade to potrebujete v ODPUSTIŤ sami sebe, pretože až vtedy, keď dokážete dať ODPUSTENIE sami sebe, dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak konali.
Vtedy dostanete ako dar MILOSRDENSTVO a SÚCIT, ktorý vám prinesie schopnosť ODPUSTIŤ  to tým  druhým.
A toto je uzatvorený kruh, lebo len  cez SÚCIT a MILOSRDNÉ ODPUSTENIE  môžete rozpustiť energie Pripútanosti,  ktoré ste na Matke Zemi v svojej ľudskej spoločnosti svojimi vlastnými hlavami pýchy vytvorili  a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, pretože každá jedna hlava pýchy túto Pripútanosť vytvára.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v „PDF“

HUMILITY and ATTACHMENT – part 4.
More in English in PDF

Pokora a pripútanosť – 3.časť

Na jednej strane je energia bohatstva a moci jednotlivca a na druhej strane  je nekonečné množstvo neslobodných ľudských bytostí, ktorým bola  zobratá voľnosť a sloboda, za účelom budovania práve tej moci a bohatstva toho jednotlivca.
Tak ako sa táto energia v rukách toho jedinca uvoľnila, tak sa na druhej strane mohla vrátiť sloboda a voľnosť obrovskému počtu ľudských bytostí a práve vtedy, keď  ste túto Pripútanosť rozpustili, zrušili ste vo vašej spoločnosti OTROCTVO.
A teraz je nesmierne dôležité, aby to obrovské množstvo ľudských bytostí, ktorým bola vrátená voľnosť a sloboda, dokázalo prijať svoju vlastnú Zodpovednosť za svoje Životy, za svoje rozhodnutia, skutky, slová aj myšlienky, aby začali žiť svoje Životy VEDOME.
Lebo len keď prijmú túto ZODPOVEDNOSŤ a dokážu ju vidieť v širších súvislostiach stanú sa slobodnými  ľudskými bytosťami a až vtedy sa začnú rozhodovať SLOBODNE.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v „PDF“

HUMILITY and ATTACHMENT – part 3.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pokora a pripútanosť – 2.časť

Ak sa dokážete začať pozerať vnútorným zrakom, čiže svojím srdcom, v ktorom  prebýva LÁSKA, SÚCIT  a POKORA, dokážete vidieť všetky falošné obrazy, ktoré sú vám podsúvané ako objektívna pravda.
Je to najkratšia cesta v živote ľudskej bytosti, ktorú potrebujete urobiť, lebo je dlhá len 30 cm, ale paradoxne najdlhší čas vám v živote trvá, aby ste ju dokázali urobiť.
Je to cesta z vašej HLAVY do vášho SRDCA.
Vaše srdce nikdy nevytvorí túto obrovskú kamennú guľu.
Vaše srdce nevytvára Pripútanosť k ničomu.
Pripútanosť sa rodí  a vytvára len vo vašej hlave.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v „PDF“

HUMILITY and ATTACHMENT – part 2.
More in English in PDFPokora a pripútanosť – 1.časť

Vaše vlastné hlavy pýchy, ktorým ste dovolili, aby vo vašom vnútri narástli, vám ako „odmenu“  vytvoria Pripútanosť.
Hlavy pýchy – nadradenosti, výnimočnosti a dôležitosti, vám vytvoria Pripútanosť k moci.
Hlavy pýchy  –  chamtivosti,  povýšenosti a nadutosti, vám vytvoria Pripútanosť k majetku.
A aby ste tento majetok a moc pre seba získali, naučila vás táto Pripútanosť MANIPULOVAŤ.
A to je jej podstata, lebo aj Pripútanosť sama  s vami manipuluje a to tým,  že vám nedovoľuje sa pozrieť, čo je za ňou, čo ona sama skrýva.
Manipuluje vami prostredníctvom vašej nadradenosti a VY prestávate byť SLOBODNÝMI  ľudskými bytosťami  a už sa nerozhodujete  SLOBODNE.
“ Pokračovanie celého článku v priloženom súbore PDF“

VIAC v slovenskom jazyku v „DPF“

HUMILITY and ATTACHMENT – part 1.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com