Pokora a pripútanosť – 4.časť

Aby sa to zmenilo, potrebujete začať v prvom rade sami od seba.
Potrebujete pochopiť, že ste dovolili, aby vám zobrali vašu SLOBODU, vašu voľnosť aj posvätné právo rozhodovať sami o sebe, o svojom živote, bytí aj smrti a ak to pochopíte v prvom rade to potrebujete v ODPUSTIŤ sami sebe, pretože až vtedy, keď dokážete dať ODPUSTENIE sami sebe, dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak konali.
Vtedy dostanete ako dar MILOSRDENSTVO a SÚCIT, ktorý vám prinesie schopnosť ODPUSTIŤ  to tým  druhým.
A toto je uzatvorený kruh, lebo len  cez SÚCIT a MILOSRDNÉ ODPUSTENIE  môžete rozpustiť energie Pripútanosti,  ktoré ste na Matke Zemi v svojej ľudskej spoločnosti svojimi vlastnými hlavami pýchy vytvorili  a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, pretože každá jedna hlava pýchy túto Pripútanosť vytvára.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v “PDF”

HUMILITY and ATTACHMENT – part 4.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a pripútanosť – 3.časť

Na jednej strane je energia bohatstva a moci jednotlivca a na druhej strane  je nekonečné množstvo neslobodných ľudských bytostí, ktorým bola  zobratá voľnosť a sloboda, za účelom budovania práve tej moci a bohatstva toho jednotlivca.
Tak ako sa táto energia v rukách toho jedinca uvoľnila, tak sa na druhej strane mohla vrátiť sloboda a voľnosť obrovskému počtu ľudských bytostí a práve vtedy, keď  ste túto Pripútanosť rozpustili, zrušili ste vo vašej spoločnosti OTROCTVO.
A teraz je nesmierne dôležité, aby to obrovské množstvo ľudských bytostí, ktorým bola vrátená voľnosť a sloboda, dokázalo prijať svoju vlastnú Zodpovednosť za svoje Životy, za svoje rozhodnutia, skutky, slová aj myšlienky, aby začali žiť svoje Životy VEDOME.
Lebo len keď prijmú túto ZODPOVEDNOSŤ a dokážu ju vidieť v širších súvislostiach stanú sa slobodnými  ľudskými bytosťami a až vtedy sa začnú rozhodovať SLOBODNE.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v “PDF”

HUMILITY and ATTACHMENT – part 3.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a pripútanosť – 2.časť

Ak sa dokážete začať pozerať vnútorným zrakom, čiže svojím srdcom, v ktorom  prebýva LÁSKA, SÚCIT  a POKORA, dokážete vidieť všetky falošné obrazy, ktoré sú vám podsúvané ako objektívna pravda.
Je to najkratšia cesta v živote ľudskej bytosti, ktorú potrebujete urobiť, lebo je dlhá len 30 cm, ale paradoxne najdlhší čas vám v živote trvá, aby ste ju dokázali urobiť.
Je to cesta z vašej HLAVY do vášho SRDCA.
Vaše srdce nikdy nevytvorí túto obrovskú kamennú guľu.
Vaše srdce nevytvára Pripútanosť k ničomu.
Pripútanosť sa rodí  a vytvára len vo vašej hlave.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v “PDF”

HUMILITY and ATTACHMENT – part 2.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pokora a pripútanosť – 1.časť

Vaše vlastné hlavy pýchy, ktorým ste dovolili, aby vo vašom vnútri narástli, vám ako „odmenu“  vytvoria Pripútanosť.
Hlavy pýchy – nadradenosti, výnimočnosti a dôležitosti, vám vytvoria Pripútanosť k moci.
Hlavy pýchy  –  chamtivosti,  povýšenosti a nadutosti, vám vytvoria Pripútanosť k majetku.
A aby ste tento majetok a moc pre seba získali, naučila vás táto Pripútanosť MANIPULOVAŤ.
A to je jej podstata, lebo aj Pripútanosť sama  s vami manipuluje a to tým,  že vám nedovoľuje sa pozrieť, čo je za ňou, čo ona sama skrýva.
Manipuluje vami prostredníctvom vašej nadradenosti a VY prestávate byť SLOBODNÝMI  ľudskými bytosťami  a už sa nerozhodujete  SLOBODNE.
” Pokračovanie celého článku v priloženom súbore PDF”

VIAC v slovenskom jazyku v “DPF”

HUMILITY and ATTACHMENT – part 1.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€