Pocit hanby – 3.časť

Vaším cieľom je naučiť sa, aby človek vôbec nebol  v pýche, ale aby konal zo svojho SRDCA z LÁSKY, s LÁSKOU a pre LÁSKU, aby v sebe prestal vytvárať pocit, že on je lepší, že je viac ako sú tí druhí ľudia a že on ich teda musí poučiť a musí im povedať,  čo je správne, aby oni robili.
Je pre vás dôležité, zostať v ROVNOCENNOSTI voči druhým ľudským bytostiam.
A to energeticky dosiahnete vtedy, keď prestanete tých druhých hodnotiť, kritizovať, porovnávať, posudzovať, súdiť a odsudzovať, lebo vtedy ich dokážete prijímať takých akí sú a vytvárate túto energiu ROVNOCENNOSTI práve cez to PRIJATIE. 
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com